יסמין גואטה
יסמין גואטה
סטלה הנדלר ושאול אלוביץ'
סטלה הנדלר ושאול אלוביץ'צילום: ינאי יחיאל ואייל טואג
יסמין גואטה
יסמין גואטה