חושבים להעלים מס? לא תוכלו למצוא מקלט אצל עורכי הדין

רשות המסים תפסה במשרד עורכי דין מסמכי הקמה ורישום של חברות זרות ■ עורך הדין טען לחיסיון עורך דין־לקוח - ומה קבע השופט

אפרת נוימן
איי קיימן
איי קיימן. ממקלטי המס הבולטים בעולםצילום: David Evans/ Bloomberg
אפרת נוימן

מסמכי פנמה שנחשפו לאחרונה — וגילו רשימה של מאות אלפי חברות ובעלי מניותיהן, ובהם גם ישראלים, הפועלים במקלטי מס ברחבי העולם — המחישו את הבעיה של רשות המסים הישראלית באיתור ישראלים הפועלים במקלטי מס מבלי לדווח על כך (פעילות זו חוקית כשהיא מדווחת כראוי לרשויות המס בישראל).

על מנת לדעת מי עומד מאחורי אותן חברות שמוקמות בחו"ל ומאחר ובאותן מדינות שבהן נמצאות החברות הפרטים אינם נחשפים, אחת הדרכים של רשות המסים להגיע אל המידע היא באמצעות עורכי הדין והמסמכים שאותם הם עורכים. כך, במקרה שהגיע באחרונה לבית המשפט המחוזי, נתפסו במשרד עורכי דין, על ידי רשות המסים, מסמכים שונים הקשורים להתאגדות חברות ופתיחת חשבון בחו"ל במטרה לקשר בין החברות הנרשמות בחו"ל לבין אזרחים ישראלים אשר חייבים בתשלום מס בישראל.

השאלה שעלתה במקרה זה היא אם מסמכים אלה חסים תחת חיסיון עורך דין־לקוח. מדובר בעורך דין שנותן שירותים להקמה ורישום חברות בחו"ל. רשות המסים תפסה במשרדו תעודות התאגדות, תקנונים, פרוטוקול מינוי דירקטורים, מסמכים לפתיחת חשבון ומסמכים דומים (חלקם קבצים דיגיטליים), אך עורך הדין טען כי על המסמכים חל חיסיון עורך דין־לקוח וערער לבית המשפט.

הסעיף הרלוונטי לטענת החיסיון מפקודת הראיות קובע כי: "דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, אין עורך הדין חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החיסיון".

לרשות המסים היו שלוש טענות נגד טענת החיסיון. הראשונה — לא מדובר בדברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך הדין והלקוח אלא בתוצרים של עבודת עורך הדין; השנייה — לא חל חיסיון על הזהות של הלקוח של עורך הדין והשלישית — לא מדובר בשירות מקצועי משפטי.

המרחבים המוגנים של מקלטי המס - הפרטים בכתבה

השופט ישעיהו שנלר קבע בתחילת השבוע כי לא חל חיסיון על המסמכים. בהתאם לפסיקה, פעולות שעשה עורך דין בשם לקוחו אינן חסויות ובכלל זה פעולות ומסמכים משפטיים שערך. בנוסף, חיסיון עורך דין־לקוח אינו חל על זהות הלקוח של עורך הדין.

"מכאן שאף בנסיבות המקרה דנן, בהן מוסכם על הצדדים כי זהות הלקוחות של עורך הדין היא עיקר המידע המבוקש, אין כדי להקים חיסיון עורך דין־לקוח ביחס לפרטים הנוגעים לעובדת מתן השירות המשפטי, ובכלל זה זהות הלקוח, באופן החורג מהוראת החוק", ציין השופט שנלר.

השופט לא קיבל את הטענה השלישית של רשות המסים על כך שאין להחיל את החיסיון על שירות מקצועי שאינו משפטי. הוא הוסיף כי הוא לא התעלם מהפגיעה האפשרית בלקוח בעקבות גילוי שמו וזיקתו לחברה מסוימת "אשר יכול וסבר כי אם יקים את החברה באמצעות עורך דין זהותו וזיקתו לא תגולה מטעמי חיסיון. אולם, דומה כי דווקא טיעון זה מחייב את דחיית הבקשה ובאופן שפניה לעורך דין לא תהווה בגדר 'מקלט' מגילוי מול עריכת אותן פעולות אצל גורמים אחרים".

לכן, בהתאם להלכה הפסוקה, הוא סיכם כי "לא חל חיסיון עורך דין־לקוח על תוצרי עבודת עורך הדין (הפעולות והמסמכים שנערכו) או על זהות לקוחו של עורך הדין (והמסמכים הקשורים בכך) — אף במקרה דנן".

עו"ד יאיר בנימיני מציין כי "מהלך החקירה האגרסיבי של רשות המסים כלפי נותני שירותים המסייעים להקמת חברות מחוץ לישראל הוא חלק מהמאמץ שמנהלת הרשות, בארבע השנים האחרונות, לחשוף הון שחור המוחזק בחו"ל באמצעות חברות אוף שור, שותפויות ונאמנויות, כולן ישויות המוחזקות בדרך כלל על ידי צד שלישי כך ששמו של בעל הזכויות האמיתי אינו גלוי במסמכים רשמיים (אפילו כאשר נחשפים המסמכים על ידי ארגונים כדוגמת ICIJ). חיפוש במשרדי עורך הדין יכול אכן להניב מידע זה אך צריך להצר על הפגיעה בחיסיון עו"ד־לקוח שגלומה בצעדי חקירה כאלה. התוצאה עשויה להיות ויתור על יעוץ עם גורם מקצועי שתפקידו, בין השאר, להסביר את הסיכונים הגלומים במהלכים מעין אלה".

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ