בלי "הערת עסק חי": רואי החשבון של ענבל אור עונים לביקורת

במכתב ששלחו היום שותפי שטיינמץ-עמינח לעובדים, הם מגיבים לביקורת בפרשת ענבל אור; "הדו"חות ביטאו נאמנה את מצב החברה בהתאם למידע שעמד לפנינו"

אפרת נוימן
ראם עמינח
ראם עמינח

שותפי משרד רואי החשבון שטיינמץ עמינח ושות' שלחו היום (א') מכתב לעובדים ובו הם מסבירים את עמדתם ביחס לדו"חות אור סיטי נדל"ן - שאותם ביקרו. במכתב הם כותבים כי "על רקע הפרסומים הרבים בכלי התקשורת בימים האחרונים, חשוב לנו לחלוק עמכם את עמדתנו ביחס לאור סיטי נדל"ן של ענבל אור".

"משרדנו שימש מאז 2013 כרואי החשבון של החברה הפרטית אור סיטי נדל"ן. מעולם לא שימשנו כרואי החשבון של קבוצות הרכישה או המלווים הפיננסיים שלהם. עבודתנו עבור לקוח זה נעשתה כפי שאנו פועלים עבור כל לקוחותינו: במקצועיות, באחריות, במסירות ועל פי חוק", נכתב במכתב שנשלח לכ-130 רואי החשבון העובדים במשרד ועוד 260 עובדים אקדמאיים.

"במסגרת ביקורת הדו"חות של החברה הפרטית אור סיטי נדל"ן פעלנו על פי כללי חשבונאות מקובלים והסתמכנו על חוות דעת משפטיות וחשבונאיות ועל חומר שנמסר לנו ממנהלי החברה".

"הדו"חות האחרונים שבוקרו על ידינו הם לשנת 2014 ואילו דו"חות 2015 טרם בוקרו על ידינו. כל אחד ואחת מכם יודע, כי תפקידם של רואי החשבון הוא לבקר את הדו"חות בדיעבד, כאשר ביקורות כוללות בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בנתונים המוצגים בדוחות הכספיים, ולא לבחון או לאשר כל פעולה שנעשית על ידי מנהלי החברה בזמן אמת. דו"חות 2014 התבססו על חוות דעת שמאיות ומשפטיות ועל אישורים שקיבלנו מהנהלת החברה וביטאו נאמנה את מצבה של החברה בהתאם למידע שעמד לפנינו. בעת עריכת הדו"חות לשנת 2014, שכאמור היו הדו"חות האחרונים שנערכו על ידינו, לא היה צורך להצמיד הערת 'עסק חי' לדו"חות החברה".

דברים אלו נכתבו בתגובה לדברי עו"ד איתן ארז, שעם מינויו למפרק זמני האשים את משרד שטיינמץ עמינח ושות' ברשלנות ואף קרא להם לרענן את האחריות המקצועית שלהם. אחד מהעומדים בראש המשרד הוא רואה החשבון ראם עמינח, בעלה של מנכ"לית בנק לאומי - רקפת רוסק־עמינח.

"אתם יכולים להיות גאים בקצב הצמיחה של המשרד שהינו תוצאה של שביעות הרצון הגבוהה והמתמשכת של לקוחותינו מהעבודה הנעשית על ידכם, ואנו בטוחים שתמשיכו להצטיין כפי שעשיתם עד היום".

ענבל אור ועו"ד יעקב וינרוט בבית המשפט
ענבל אור ועו"ד יעקב וינרוט בבית המשפטצילום: עופר וקנין

הביקורת של המפרק 

המפרק ארז כתב בדו"ח שהגיש לבית המשפט בסוף מארס כי הוא "מצר על כך שבמאזן אין כל הסתייגות או הימנעות, אלא להפך: נאמר בחוות הדעת של משרד שטיינמץ עמינח ושות' כי 'הדו"חות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי'. הנאמן סבור שהדו"חות ל-2014 אינם משקפים באופן נאות משום בחינה מהותית את המצב הכספי". את העניין סכם הנאמן בכך ש"כבר ביולי 2015 עת נחתמו הדו"חות ל-2014, היו כבר מספיק אינדיקציות (אילו היתה מתבצעת ביקורת אמתית) לתת לחברה הערת 'עסק חי'".

גם השופט איתן אורנשטיין מבית המשפט המחוזי בתל אביב, שדן בבקשות נגד אור והחליט על צו הכינוס, נכנס בהחלטותיו לרזולוציות חשבונאיות שקשורות לדו"חות ותהיות שעולות מהן.

אחת הטענות של ארז נוגעת להסכם אופציה לרכישת קרקע במתחם בבלי שרשום במלאי של אור סיטי נדל"ן ולא נמחק - אף שהחברה איבדה את האופציה. הסיבה לכך שסכום של 11 מיליון שקל לא נמחק היא כי רואי החשבון קיבלו ביוני 2014 מכתב בחתימת עו"ד אורי דניאל, שלפיו הסיכוי להשבת הסכום הוא סביב 85%. 

לפיכך, בביאור לדו"חות 2013 נכתב כי היות שיועציה המשפטיים של החברה העריכו כי יש סיכוי גבוה לקבל בחזרה את דמי האופציה - הסיווג נותר כמלאי של החברה ולא כהוצאה. ביאור זה נותר גם בדו"חות של 2014. עם זאת, ארז בדק וגילה כי התביעה כלל לא הוגשה בשל סכסוך בין עורך הדין לבין אור.

בדו"ח של ארז מוזכרים סעיפים נוספים בדו"חות המבוקרים שמעלים שאלות, ולטענתו אינם מציגים את נתוני האמת. בנוסף, הוא מציין כי הלוואה שניתנה לאור בסך 6.3 מיליון שקל היתה ללא ביטחונות, כאשר "על פי דיני המס חייבת היתה אור להחזיר סכום זה לחברה או לחלופין למשוך אותו כדיווידנד או כמשכורות ולשלם מס מלא בגין פעולה זו". ארז גם מפקפק בנתון של 32 מיליון שקל שמיוחס בדו"חות הקבוצה לנדל"ן להשקעה (כל אותן זכויות לדירות שהקבוצה מחזיקה בהן).

תגיות:

תגובות