גז, נדל"ן ועיריית ירושלים: הקשרים של משה כחלון - והתחומים שבהם לא יוכל לטפל

היועמ"ש: שר האוצר לא יוכל לטפל בתחום הגז ■ ניגודי העניינים של כחלון נחשפו במסגרת עתירה של התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ

יסמין גואטה
יסמין גואטה

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין קובע כי שר האוצר, משה כחלון עלול להימצא בניגוד עניינים בכל הנוגע להפקה ולשיווק של גז טבעי וכי יש להעביר לשר אחר את סמכויותיו בעניין, כך עולה מתגובה מקדמית שהגישה היום (ה) המדינה על עתירה שהגישה לבג"צ התנועה לאיכות השלטון. 

בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון היא ביקשה מבית המשפט להורות ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין, לנמק מדוע לא גיבש עדיין את חוות הדעת המשפטית שפוסלת לכאורה את כחלון מלעסוק בתחום, ומדוע זאת לא הוצגה עדיין לציבור. כמו כן, ביקשה התנועה לקבל צו על תנאי שיורה לכחלון ולנתניהו לנמק מדוע לא פנו עד היום לויינשטיין בבקשה מיידית לקבל לידיהם את חוות הדעת בעניין ניגוד העניינים לכאורה - וכן את המגבלות שיוטלו, אם בכלל, על שר האוצר. כמו כן, התבקש ויינשטיין להשיב מדוע אינו מפרסם נוהל והנחיות למתן חוות דעת בנושאי ניגודי עניינים של שרים וסגניהם.

קובי מימון, איש עסקים ישראלי בעל אחזקות מרובות בתחום חיפושי הנפט והגז הטבע
יחד עם שר האוצר משה כחלון.
מיודדים
מיודדים. שר האוצר משה כחלון ואיש עסקי הנפט והגז הטבעי - קובי מימון

במסגרת התגובה לעתירה הוגשה לבית המשפט גם חוות דעת הכוללת את הסדר ניגוד העניינים של כחלון, ובו מפורטים תחומים נוספים שבהם מנוע שר האוצר מלטפל - בין היתר ענייני נדל"ן הקשורים בחברו קובי מימון, עיריית ירושלים ועוד. 

במאי אחרון טען כחלון כי הוא מנוע מלעסוק בתחום הגז עקב קשרי הידידות שלו עם איש העסקים קובי מימון, מחשש לניגוד עניינים. זאת, בשל קשריו העסקיים של מימון עם קבוצת ישראמקו, השותפה במאגר הגז תמר.

אלא שמימון עצמו הכחיש לאורך השנים את הטענות כי הוא נמנה על בעלי ישראמקו - וטען כי הוא משמש יועץ לחברה בלבד. כחלון העביר את סמכויותיו לנתניהו, תוך שהוא מחליש את מעמד משרד האוצר במו"מ מול חברות הגז, ואף סותר את הבטחתו בקמפיין הבחירות לפעול לפירוק המונופול. גורמים בסביבת שר האוצר אומרים היום כי "השר פעל כנדרש מאיש ציבור".

החברות של כחלון עם מימון הביאה אותו באחרונה גם לבית המשפט אחרי שמימון זימן אותו להעיד במשפט שהוא מנהל נגד פרודתו, כרמלה וילנסקי-מימון ונוגע לחלוקת הרכוש בין השניים. במהלך העדות נשאל על ידי עו"ד בועז בן צור שמייצג את וילנסקי-מימון על המעורבות של מימון בעסקים, כאשר עו"ד בן צור תהה בדיון על כך שלמרות שחיים צוף הוא הבעלים הרשמי ומימון הוא השכיר, דווקא מימון הוא הדומיננטי. כחלון השיב בעניין: "אני יודע שקובי הוא מאוד דומיננטי, ואני יודע שהוא עומד בראש קבוצה של הרבה מאוד חברות שאני לא בקיא בהן, אבל יודע שהן חברות גדולות".

היועץ המשפטי יהודה ויינשטייןצילום: אמיל סלמן

בחוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, שצורפה לתגובת המדינה לבג"צ, היא מציינת כי לצורך מתן חוות הדעת אין צורך לבחון את מערכת הזיקות המלאה בין מימון ובין ישראמקו וניתן להסתפק בכך שעל פי הצהרתו של כחלון, יש בקשר עם קובי מימון כדי למנוע ממנו לעסוק בנושאים המשפיעים באופן מהותי על האינטרסים של ישראמקו בתחום הגז הטבעי.

"בהקשר זה נציין כי אף שאין בידינו את הנתונים המלאים בנוגע למערכת הזיקות בין קובי מימון לבין ישראמקו, הרי שנוכח הצהרתך וגם מבחינת מראית פני הדברים עמדתנו היא כי עליך להימנע מלעסוק בנושאים המשפיעים באופן מהותי על האינטרסים של ישראמקו בתחום הגז הטבעי. מכל מקום, יש לחדד ולהבהיר כי בהתאם לכך, עליך להימנע בנושא הגז הטבעי מכל עיסוק בהיבטים שבהם יש השפעה על בעלי החזקה בשדות הגז, אף אם אינו נוגע באופן ישיר לחברת ישראמקו או למאגר תמר" היא מדגישה.

צעד אחורה גם משוק הנדל"ן

החברות של כחלון עם מימון תמנע ממנו לטפל גם בנושאים שנוגעים לתחום הנדל"ן ולענייני תכנון ובניה. מימון הוא יו"ר הדירקטוריון של חברת פוליגון נדל"ן, ועד ל-2010 הוא שימש כיו"ר הדירקטוריון של חברת איירפורט סיטי. בעלת השליטה באיירפורט סיטי היא אקויטל.

על פי חוות הדעת לאיירפורט סיטי, וכן לנצבא החזקות 1995 שבבעלותה, יש פעילות נדל"ן משמעותית, לרבות במתחמי מגורים ברחבי הארץ, בשטחי נדל"ן בתחנות מרכזיות ובסביבתן וגם שטחים לא מפותחים במרכזי הערים.

זילבר מציינת כי בשונה ממשק הגז, שמאופיין בריכוזיות ובמספר מצומצם של קבוצות אינטרסים, הפעילות בשוק הנדל"ן היא מבוזרת בהרבה. "מטעם זה, לא ניתן לזהות בין הגורמים שצוינו לעיל כגופים המקיימים זיקה פוטנציאלית אליך, גורם פרטי שיש לו מעמד מיוחד בשוק", קובעת.

היא מוסיפה כי ההחלטות שעשויות להתקבל בגדר תפקידו של כחלון כשר האוצר מתייחסות רק לעיתים רחוקות למיזם בניה ספציפי, או לתא שטח ספציפי, וכי ככלל ההחלטות בנושא זה הן כלליות ורוחביות.

בסופו של דבר קובעת חוות הדעת בעניין זה כי "במקרה שמיזם מסוים יובא בפניך בכל זאת, במתכונת כזו או אחרת (כגון, מקרים שבהם מענה לבעיה נקודתית ידרוש פתרון רוחבי), וכדי לשלול חשש לניגוד עניינים, יש לקבוע כי עליך להימנע מלטפל בעניין מסוים, אם ידוע לך שהוא משפיע באופן מיוחד על פוליגון נדל"ן, מעגן, איירפורט סיטי, ונצבא החזקות או על כל גורם אחר שיש לך זיקה עקיפה אליו. ההימנעות תחול בכל עניין שידוע לך כי הוא משפיע באופן מיוחד על אותה חברה, על נכסים שבבעלותה, על חברות הבנות שלה, על בעלי השליטה בה, ועל חברות אחרות שבשליטת בעלי השליטה".

מקורבי כחלון וניגודי עניינים

מלבד מימון, חוות הדעת של זילבר נוגעת גם למקורבים אחרים שהזיקות של כחלון אליהם עלולות לעורר ניגוד עניינים. בין היתר היא מתייחסת לאשתו, ליאורה כחלון שהועסקה עד לאפריל האחרון בחברת אתו"ס – החברה לאמנות תרבות וספורט בחיפה ובין 2002 ל-2008, כיהנה כדירקטורית בקרן הע"ל (קרן פנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית). כמו כן מצוין גם אחיו, קובי כחלון שמכהן כסגן ראש עיריית ירושלים, אחותו, עמליה זרקא, סמנכ"ל כוח אדם בהוט, אחותו, לאה אבוטבול, ראש אגף החינוך בעיריית חדרה.

חוות הדעת קובעת בכל הנוגע לעיריית ירושלים, כי כל עוד אחיו מכהן כחבר המועצה, לא מן הנמנע כי יתעורר חשש לניגוד עניינים. "אין צורך להזכיר כי תקציבים ממשלתיים מופנים באופן מיוחד לעיר ירושלים במסגרת החלטות ממשלה מיוחדות, או במסגרת תקציב המשרד לענייני ירושלים, ככל שייקבע תקציב למשרד. כמו כן, עשויים להתעורר ממשקים מיוחדים בין חברות עירוניות שבהן מכהן אחיך ובין תפקידיו של משרד האוצר" נכתב.

"נקודת המוצא היא כי עליך להימנע מלטפל בכל עניין הנוגע באופן מיוחד לעיריית ירושלים – בהקצאת תקציבים לתוכניות מיוחדות לעיר ירושלים, כמו גם למשרד לענייני ירושלים. הנושא יוסיף להיות מטופל על ידי גורמי המקצוע במשרד, ובראשם הממונה על התקציבים, ולא נראה כי מעורבות של דרג מיניסטריאלי הינה הכרחית בנסיבות העניין. אם תידרש מעורבות של דרג מיניסטריאלי בעניינים אלה, בתקופה שבה אחיך עודו מכהן כחבר מועצה, יהיה עליך לפנות אל הח"מ לקבלת הנחיות".

חוות הדעת קובעת עוד כי על כחלון להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים באופן ספציפי להוט שידורים או לחברה אחרת בקבוצת הוט. באשר לעניינים רוחביים, בהם תידרש מעורבותו ותהיה להם השפעה ישירה על הוט נקבע כי יוכל לטפל רק לאחר יקבל אישור מהיועץ המשפטי לממשלה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker