"החומה שבן זקן ביקש להקים אינה אלא רשת אוורירית שהתפוגגה בבית המשפט"

השופט דוד רוזן הרשיע אתמול את ג'קי בן זקן ואיתן אלדר בהרצת מניות מנופים, תיאר את "תוכנית המרמה בהשתקפותה" — 
וקבע כי הם שיקרו בבוטות בחקירתם ברשות ניירות ערך ובבית המשפט ■ עורכי הדין של אלדר ובן זקן: לומדים את הכרעת הדין

אפרת נוימן
ג'קי בן זקןצילום: דודו בכר

אתמול ב–8:00 בבוקר, כשאיתן אלדר ישב עם צביקה קולנברנר ועורכי דינם בבית הקפה הסמוך לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אולי הוא עוד היה אופטימי לגבי סיכוייו לזיכוי בתיק מנופים. כחצי שעה לאחר מכן, התקווה התפוגגה כשהשופט דוד רוזן הרשיע את אלדר, יחד עם ג'קי בן זקן, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, השפעה בתרמית על שערי ניירות ערך וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות — שעונשן עד שבע שנות מאסר.

קולנברנר, מנהל תיקי השקעות לשעבר, זוכה מחמת הספק, אך רוזן קבע כי הוא לא דבק באמת וידע על הקשר הפלילי בין בן זקן ואלדר, ואלדר אף ראה בו שותף לקשר הפלילי — אך הוא לא היה שותף להרצת המניות.

הכרעת הדין אתמול ניתנה שנה לאחר שנפתח המשפט כנגד בן זקן ואלדר, בחשד להרצת מניות. כתב האישום נגדם הוגש באוקטובר 2013 למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי, באמצעות עוה"ד אמיר טבנקין ואלה בנישתי בלפר מפרקליטות מחוז תל אביב.

לפי כתב האישום, בן זקן, מבעלי המניות לשעבר במנופים פיננסים, תיכנן יחד עם אלדר, בעלי ארנה קפיטל, להשפיע במרמה על שער מניית מנופים בדרך של רכישת מניות במהלך המסחר בבורסה. זאת, כדי לגרום לכך שמניית החברה תעמוד בתנאי הכניסה למדד ת"א 100 במועד הקובע לעדכון המדד. מנופים וארנה קפיטל הורשעו בעבירות של השפעה בתרמית על שערי ניירות ערך וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

צילום: מוטי מילרוד

בהכרעת הדין, המשתרעת על פני כ–200 עמודים, קבע רוזן כי מכלל התמונה העובדתית שעלתה בבית המשפט, ניתן ללמוד על הקשר הפלילי שנקשר בין בן זקן ואלדר להעלאת שער מניית מנופים, בפעולות יזומות ומכוונות של רכישת מניות במהלך המסחר בבורסה. לדבריו, "החשש שליווה את הנאשמים והמעורבים סביבם, שמניית מנופים לא תיכנס למדד חרף כל העשייה המאומצת שנעשתה בנושא — הוא נתון שהוכח בבית המשפט ומהווה אחד המרכיבים לפעילות הנאשמים במניית מנופים בתקופה הרלוונטית".

לדברי רוזן, ניתן לקבוע כי בן זקן הורה לאלדר לבצע מהלך משמעותי בעל עוצמה להעלאת שער מניית מנופים, וכי אלדר ביקש ממקורביו לא למכור את מניית מנופים כדי להשפיע על שער המניה במהלך ההתמודדות לכניסה למדד. האיש הקובע, על פי רוזן, הוא בן זקן, שנשקפת מעורבותו ושליטתו בעשייה של אלדר. רוזן הגדיר את בן זקן "'בעל המאה' שהוא 'בעל הדעה', מתווה ומנחה".

רוזן ציין גם כי על פי התמונה העובדתית שהוכחה בבית המשפט, ניתן לקבוע כי שותפיו של אלדר לפעילות שוק ההון — גלי ליברמן ורועי גיל, שהעידו במשפט — היו מודעים לפרטי פעילותו 
בתקופה הרלוונטית.

הפרקליטות טענה כי ב–18–30 בנובמבר 2010 פעל אלדר בעקביות להעלאת שער המניה, באמצעות רכישת מניות במהלך המסחר בבורסה. בן זקן עקב אחר פעילות אלדר בזמן אמת, ולעתים אף הנחה את אלדר להגביר את פעילותו כדי להשפיע על שער המניה.

התביעה טענה כי אלדר היה אחראי על רכישת מניות מנופים במסחר בבורסה, ובן זקן היה אמון על איתור משקיע שירכוש את מניות החברה מאלדר במהלך תקופת הפעילות — ובכך יספק לאלדר מימון להמשך פעילותו. המשקיע שנבחר לרכוש מאלדר את המניות כחלק מהתוכנית להעלאת שער המניה הוא טימור בן יהודה, שמקורב לשותפו של בן זקן, 
אברהם נניקשווילי.

ג'קי בן זקן נבות תל-צור, היוםצילום: עופר וקנין

כתב האישום כלל עוד שני אישומים משניים — אולם הפרקליטות חזרה בה מאחד מהם, והשני נגמר בזיכוי. האישום המשני הראשון היה שתילת ידיעה מפוברקת ב"כלכליסט" על כך שמשפחת גרמזיאן רוצה להיות שותפה של בן זקן, כחלק מפעולה לפרסום כתבות חיוביות על מנופים בעיתונות הכלכלית, כדי להשפיע על הכנסתה למדד. הפרקליטות הודיעה בצורה פתלתלה כי היא חוזרת בה מאישום זה בתחילת יוני, כשהתביעה הגישה את סיכומיה, לאחר שקיבלה רמזים עבים מצד השופט רוזן ואחרי חקירת עד בקונסוליה בניו יורק.

האישום המשני השני היה שאלדר וקולנברנר קשרו קשר פלילי שבמסגרתו פעלו ב–1–15 בדצמבר 2010, להשפיע במרמה על שער מניית מנופים. השניים זוכו אתמול מאישום זה על ידי רוזן.

"לא פתרון 
לחידת חמיצר"

תיק מנופים פיננסים נוהל על ידי רוזן במשך שנה — שכללה הפסקה של שלושה חודשים שבהם שהה השופט בשבתון. רוזן גילה מעורבות רבה במהלך הדיונים, והרבה לשאול שאלות ולהביע תמיהות כשלא קיבל הסברים שהניחו את דעתו — גם כלפי עדי התביעה וגם כלפי הנאשמים 
עצמם בעדותם.

בהפסקה בדיונים בדצמבר הגיעו הצדדים להסכמות משמעותיות, שייתרו את העדים שנותרו בפרשת התביעה. הוסכם כי חקירתם ברשות ניירות ערך של חלק מהעדים שנותרו — החשוב שבהם הוא טימור בן יהודה — תתקבל כעדות בבית המשפט. כך היה גם בעניינו של אברהם נניקשווילי, שבספטמבר הוסכם כי חקירתו ברשות תתקבל כעדות. רוזן היה זריז ביותר במתן ההכרעה, לאחר שרק בתחילת יולי הוגשו סיכומי ההגנה.

רוזן התגלגל לתיק הזה כשהיה ממלא מקום זמני בבית המשפט הכלכלי בקיץ שעבר, לאחר שהשופט חאלד כבוב פסל עצמו מלדון בתיק וביקש לנתב אותו לשופט אחר, ככל הנראה מכיוון שבתו מועסקת באחד המשרדים 
המייצגים בתיק.

איתן אלדר, היוםצילום: עופר וקנין

הראיות החזקות שעמדו לרשות התביעה היו האזנות סתר, שאותן ניתח רוזן אחת לאחת וקבע כי זוהי "תוכנית המרמה בהשתקפותה", וכי הן מלמדות על הקשר הפלילי שנרקם בין בן זקן לאלדר ועל מודעותו של קולנברנר לקשר פלילי זה.

בשיחות שבין אלדר לקולנברנר הם מדברים על כך שצריך "להילחם, ניכנס לת"א 100", "הוא יביא קונה", "הוא מבין שזה בדמו" ועל "פתרון". על כך אמר רוזן כי "לא מדובר בפתרון לבעיה מתמטית או לחידת חמיצר", אלא בפתרון לקניית מניית מנופים על ידי אלדר, כשבשיחה נשקף החיבור ההדוק בין אותו "מחלץ" לבין ממוצע שער מניית מנופים, שהוא מרכיב ויסוד במבחן הכניסה למדד ת"א 100.

"אלדר התקשה לטשטש את הברור מאליו"

רוזן ציין כי הנאשמים נזהרו בשיחות שלהם לדבר מפורשות בעניין תוכנית המרמה, וכשהגיעו במהלך אחת השיחות למקום שבו היו חייבים לומר דברים מפורשים בנושא, החליפו את מכשירי הטלפון כך שהשיחות התקיימו בטלפונים אחרים שלא היו תחת האזנה. לגבי אלדר אמר רוזן כי "הוא אדם רהוט, מנוסה ומהיר מחשבה. גם אדם פיקח וער כמותו התקשה בבית המשפט לטשטש את הברור מאליו".

ההגנה טענה כי רכישות המניות בעבור בן יהודה היתה לגיטימית כחלק מאיסוף מניות בעבור רוכש שהוא משקיע אסטרטגי. רוזן קבע עם זאת כי "בשיחה שבה הוזכר הקונה שאמור לרכוש מניות, לא צוינו ולו ברמז קנייה או איסוף מניות בעבור משקיע ובטח לא צוין, ולו קצת שבמקצת, כי מדובר ברכישות מותחמות ומוגדרות על פי בקשה של אותו משקיע 'אסטרטגי'. כמו כן, לא צוינה הכדאיות הכלכלית באיסוף מניות בעבור קונה כלשהו".

רוזן, שניתח גם שיחות בין אלדר ובן זקן, הסיק מהן כי המשמעות ברורה ובן יהודה "קשור קשר ישיר לרצונם להשפיע על שער מניית מנופים בתקופה זו". בהתייחס לטענתו של בן זקן כי אלדר וקולנברנר חיברו אותו להשפעה על שער המניה מבלי שהוא אשם בכך, הוסיף רוזן כי "החומה שבן זקן ביקש להקים בין 'השקעתו' של טימור בן יהודה לבין התחרות או ההתמודדות על הכניסה למדד ת"א 100 מנוקבת ככברה". עוד אמר רוזן כי "החומה אינה בבחינת חומה, אלא רשת אוורירית שהתפוגגה באולם בית המשפט".

אחת השיחות המרשיעות שנשמעו במהלך המשפט היו בין אלדר לפעיל שוק ההון מוטי מנשה. אלדר אמר לו לגבי מנופים כי "זה עוד לא התחיל", ומנשה אמר כי "אם מנופים עולה עוד 5%–6%, ואתה הצלחת להוריד, להעלות את הממוצע ב–1.5%–2%, זה עוזר המון לקטע של התחרות בסיפור של ת"א 100".

אלדר הסביר זאת במהלך המשפט בכך שמדובר בשיחה של שני שחקני בורסה. לדבריו, מנשה שיבח אותו על הפעילות שבה הצליח להעלות את הממוצע, כשהוא עצמו התלהב מהנייר וביטא את ההתלהבות שלו. על כך אמר רוזן כי "מדובר בשני שחקני שוק הון מנוסים ומיומנים. עם כל הכבוד לעדויות השניים, קשה שלא להסיק מהשיחה כי מוטי מנשה הכיר בפעילותו של נאשם 2 (אלדר) במניית מנופים, פעילות שזכתה להערכתו הרבה".

"בן זקן שיקר בחקירת רשות ניירות ערך"

על השיחה בין בן זקן ואלדר, שבה אמר בן זקן "בוא נעשה מהלך מאסיבי־אקטיבי", אמר רוזן כי "הנה נא, התמונה העובדתית הנטענת על ידי המדינה נשקפת במלוא עוצמתה. נאשם 1 (בן זקן) עם האצבע על הדופק. נאשם 2 (אלדר) מבקש ממנו התאזרות בסבלנות, ונאשם 1: 'בוא נעשה מהלך מאסיבי־אקטיבי', דהיינו קנייה מאסיבית להעלאת השער". באופן כללי יותר אמר רוזן על בן זקן כי "כלל גרסתו בבית המשפט היא לאו גרסה".

בחקירתו ברשות ניירות ערך, ביוני 2011, ניסה בן זקן להציג את עצמו כמי שאינו בקי ברזי שוק ההון ואף אינו יודע איך נקבעת כניסה של חברות למדד או מי החברות שהתמודדו מול מנופים בכניסה למדד, כשהוא אומר "הבנתי שיש איזושהי נוסחה מורכבת של שקלול ימי מסחר או משהו כזה".

רוזן קבע כי תוצרי שיחות האזנות הסתר קובעים אחרת, כשבן זקן מתגלה כבקי וכלל לא אדיש לכניסה של החברה למדד, כמי שהיה צמוד לפעילותו של אלדר בבורסה וכמי שהיה מוכן "להרחיק עד ירכתי ארץ" ברצונו לטשטש את הקשר ההדוק שהיה לו באותם ימים עם אלדר.

"אמור מעתה, ניסיונו של הנאשם להרחיק עצמו מפעילותו והתעניינותו בבורסה באותם ימים מתיישב עם כלל הכרתו ומודעותו לשותפותו הפלילית עם נאשם 2 (אלדר) להשפיע בדרכי תרמית על שער מניית מנופים", קבע רוזן והוסיף כי גם ניסיונותיו של בן זקן להסתיר ולכסות את תפקידו ותרומתו של בן יהודה מתיישבים להפליא עם עמדת התביעה בסוגיית מעמדו ושותפותו הדומיננטית בתוכנית להשפיע בתרמית על מניית מנופים.

"אמור מעתה, שקריו הבולטים של נאשם 1 (בן זקן) בחקירתו ברשות מתיישבים עם כלל הכרתו ומודעותו לשותפותו הפלילית עם נאשם 2 (אלדר) להשפיע בדרכי תרמית על שער מניית מנופים. שקריו הבולטים של נאשם 1 בכל הקשור למעורבותו של טימור בן יהודה מלמדים על הכרתו כי מדובר במעורבות שיש צורך להסתיר ולכסות, ובודאי להרחיק עצמו, הרחק היטב, מתרומתה של אישיות זו לקשר הפלילי", קבע רוזן.

רוזן מסכם בדברים חריפים את מסקנתו בנוגע לעדותו של בן זקן ואומר כי לא ניתן לקבל את הגרסה שנתן בבית המשפט ואין לתת כל משקל לעדותו.

"אלדר כיזב בבוטות"

בהתייחסותו לאלדר אמר רוזן כי הוא "התבלט בעדותו בבית המשפט כאזרח שניחן בתבונה רבה, תחכום, חדות לשון, רהיטות ועומק הבנת שוק ההון ומהלכים כלכליים המשפיעים על שוק זה". גם לגביו, הוא קובע כי הוא שיקר בחקירתו ברשות ניירות ערך "בביטחון האופייני לו" בצורה בוטה ובולטת.

"אמור מעתה, בדומה לנאשם 1 (בן זקן), גם נאשם 2 (אלדר) ביקש להרחיק עצמו משותפו לקשר הפלילי. ניסיונו של נאשם 2 (אלדר) להרחיק עצמו במהלך חקירתו ברשות מפעילותו האינטנסיבית בשוק יחד עם נאשם 1 (בן זקן), מצביעה על הכרתו ומודעותו לשותפותו הפלילית עם נאשם 1 (בן זקן) להשפיע בדרכי תרמית על שער מניית מנופים", כתב.

גם במקרה של אלדר, קבע רוזן כי הודעותיו בחקירתו ברשות, במחובר לניסיונותיו הכושלים להרחיק עצמו מבן זקן ומכלל פעילותו לטובת הקשר הפלילי, מובילים למסקנה כי לא ניתן ככלל לבסס ממצאים על עדותו בבית המשפט.

רוזן זיכה את קולנברנר מחמת הספק, אך קבע כי לא דבק באמירת אמת בחקירתו ברשות ושיקר בבית המשפט כשציין כי לא ידע על קשר בין בן זקן ואלדר — ותוצרי האזנות הסתר מוכיחים את הבנתו, מודעותו וידיעתו לתוכנית המרמתית.

השופט קבע בעניינו של קולנברנר כי ידיעתו על הקשר הפלילי שנקשר בין בן זקן ואלדר שימשה בעבורו בסיס נתונים לפעילותו בשוק ולעשיית רווח אישי מרבי. לכן כוונתו ורצונו היו שונים, ולא היתה לו כל כוונה להעלות את שער מניית מנופים. "מטרות הקשר לא היו מעניינו, כוונתו ומחשבתו היתה שונה והוא לא היה שותף למטרות הקשר ולא פעל למימוש מטרות הקשר", קבע.

לפי רוזן, "קולנברנר היה מוכוון מטרה אחת: עשייה לביתו, הגדלת רווחיו הכספיים האישיים. השתכנעתי כי לא היתה לו כוונה להעלות את שער המניה כדי להבטיח כניסתה למדד ת"א 100. הוראות שנתן נאשם 3 (קולנברנר) בתקופה הרלוונטית ניתנו אך ורק כדי לזכות ברווחים כדיי טריידר בשוק".

"ההרשעה — מסר ברור נגד מניפולציות"

הטיעונים לעונש יישמעו ב–7 באוקטובר. טבנקין אמר לאחר הכרעת הדין כי "בית המשפט קיבל את עמדתנו וקבע כי ג'קי בן זקן ואיתן אלדר עשו שימוש תרמיתי כדי להכניס את המניה למדד ת"א 100. עצם ההרשעה שולחת מסר ברור האוסר על מניפולציות, ואנחנו מברכים עליה".

עורכת הדין מיכל רוזן־עוזר, המייצגת את אלדר ואת ארנה קפיטל, מסרה כי הם לומדים את הכרעת הדין.

עורכי הדין נבות תל־צור וירון ליפשס, המייצגים את בן זקן, מסרו כי: "לצד זיכויו של מר בן זקן מאישום אחד, הוא הורשע על ידי בית המשפט, למרבה הצער, באישום אחר. יהיה בידינו להגיב רק לאחר שנלמד לעומק את הכרעת הדין".

עורכי הדין אילן סופר ומיכל דיאמנט, ממשרד גולדפרב זליגמן, שייצגו את צביקה קולנברנר, אמרו: "אנחנו מברכים על הכרעת הדין. יחד עם זאת, אנחנו מצרים על מסלול הייסורים שנאלץ מר קולנברנר לעבור מאז העמדתו לדין. אין דרך לפצות אותו על שנות הסבל שעברו הוא ומשפחתו לאורך תקופה זו. לגופו של פסק הדין, קיבל בית המשפט את טענות ההגנה, שלפיהן מר קולנברנר לא היה שותף למעשה הרצה, לא היה מעוניין בו ולא פעל לקידומו. כמו כן, קבע בית המשפט כי מר קולנברנר היה 'חף מכוונה פלילית'".

את חברת מנופים ייצגו עו"ד אפרת ברזילי וליאת ברגמן־רביד ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker