סוף הסכסוך: לשכות עורכי הדין ורואי החשבון ישלמו לארנון־פז 815 אלף שקל

ב-2009 חתמו לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון עם ארנון־פז על הסכם להקמה והפעלה של מועדון צרכנים לחברי הלשכה ■ בשנים האחרונות היחסים עלו על שרטון

לאחר קרבות משפטיים, חתמו לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון על הסכם גישור סודי עם חברת ארנון־פז, שהקימה את Members, מועדון החברים והצרכנות של עורכי הדין. מהסכם הגישור שהגיע לידי TheMarker עולה כי לשכת עורכי הדין התחייבה לשלם לארנון־פז 600 אלף שקל ולשכת רואי החשבון התחייבה לשלם לה 215 אלף שקל.

ב–2009 חתמה לשכת עורכי הדין עם ארנון־פז על הסכם להקמת והפעלת מועדון צרכנים לחברי הלשכה בתחומי התיירות, הפנאי, הרווחה, התרבות והצרכנות. עוד באותו החודש, הצטרפה גם לשכת רואי החשבון להסכם, כך שהמועדון הופעל גם עבור חבריה. בהסכם נקבע כי יהיה בתוקף לחמש שנים ויתחדש מאליו ברציפות למשך שנתיים בכל פעם. עוד נקבע כי אם ארנון־פז תעמוד ביעדים, הלשכה תתחייב להאריך את ההתקשרות הראשונה ביניהן. כמו כן נקבע כי במקרה של הפרה יסודית של ההסכם על ידי ארנון־פז תהיה הלשכה רשאית לקצר את תקופת ההסכם בהודעה בכתב של 60 ימים מראש אם ההפרה לא תוקנה בתוך עשרה ימים.

ואולם, בשנים האחרונות היחסים ביניהן עלו על שרטון. כך למשל, בסוף 2012 הגישה ארנון־פז לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה לצו מניעה זמני נגד לשכת עורכי הדין, חמשת מחוזותיה ויושבי הראש העומדים בראשם. בתביעה נטען כי הלשכה הפרה את ההסכם עם החברה וגרמה נזקים בסך מאות אלפי שקלים.

בינואר 2014 הודיעו לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון לארנון־פז על ביטול ההסכם. ההודעה נומקה בשני טעמים: אי עמידה ביעדים שנקבעו והפרות יסודיות שלא תוקנו. במשך חודשים לאחר מכן התנהלה תכתובת בין הצדדים שבסופה הגישה ארנון־פז תביעה לבית המשפט בה ביקשה לחייב את הלשכות לקיים את ההסכם.

ארנון־פז טענה כי "לא התקיימו העילות הנקובות בהסכם למתן הודעת הביטול, מאחר שהיא עמדה ביעדים שנקבעו ומאחר שלא היתה כל הפרה יסודית, או אף הפרה אחת מצדה, ואפילו אם היתה הפרה, לא ניתנה לה ארכה לתיקונה". בנוסף טענה כי "במשך כל תקופת קיום ההסכם, לא נשלחה לה כל הודעה בדבר הפרת ההסכם, וכמובן שלא ניתנה לה ההזדמנות לתקנה".

מנגד טענו הלשכות כי "כי ארנון־פז לא עמדה ביעדים שנקבעו בהסכם, לא העבירה להן דיווחים מוסמכים ושוטפים בדבר ההכנסות והרווחים ולא העבירה להן את חלקן ברווחים, ובכך היא הפרה את ההסכם הפרה יסודית. בנוסף טענו הלשכות כי התקשרותה של ארנון־פז עם מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין להקמת מועדון צרכנות חדש מהווה הפרה של ההסכם ופוגעת במעמדו וברווחיו של המועדון הקיים.

ארנון־פז טענה בעניין זה כי "השותפות החדשה שכוננה עם מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין אינה מהווה הפרה של ההסכם, מאחר ועל פי ההסכם היא רשאית להעביר את התחייבויותיה וזכויותיה לחברה שהיא מחזיקה ב-67% מאמצעי השליטה בה, וכי תנאי זה מתקיים".

בחודשים האחרונים ניהלו הצדדים גישור בפני המגשרים עו"ד עמוס גבריאלי ועו"ד ורד אלקבץ, ובסיומו הגישו לבית המשפט הודעה על סיום המחלוקות ביניהן. בהסכם הגישור, שנחתם השבוע, התחייבה לשכת עורכי הדין לשלם לארנון־פז 236 אלף שקל ולשכת רואי החשבון התחייבה לשלם לה 65 אלף שקל. בנוסף התחייבו שתי הלשכות להשיב לחברת ישראכרט 450 אלף שקל שהתקבלו אצלן מחברת ישראכרט בקשר עם Members. על פי ההסכם הלשכות יורו לישראכרט לשלם את הסכום הזה לחברת ארנון־פז - 365 מלשכת עורכי הדין ו-85 מלשכת רואי החשבון.

הלשכות התחייבו גם להוציא הודעה לתקשורת בנוסח שנדרש על ידי ארנון־פז, שבו נכתב כי הצליחו לישב את המחלוקות ביניהן בדרכי נועם. הצדדים מתחייבים כי לא יפרסמו את ההסדר הזה או את הוראותיו או חלק ממנו בכלי התקשורת והמדיה השונים, ובתוך 14 ימים ממועד קבלת תוקף של פסק דין להסדר ייצאו בהודעה משותפת לתקשורת - שתהיה ההודעה היחידה, ולא תצא הודעה אחרת על ידי מי מהם בקשר להסדר זה.

נקבע, שבהודעה זאת ייאמר כי: "לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון וחברת ארנון־פז מתכבדות להודיע בזאת כי במסגרת הליך גישור שהתנהל בפני המגשרים עו"ד עמוס גבריאלי ועו"ד ורד אלקבץ לגבי ההתחשבנות ביניהן בקשר עם סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים הנוגעת להפעלת מועדון Members, צלח בידיהן להגיע להסכמות שיישבו את כלל המחלוקות ביניהן בדרכי נועם".

כפי שניתן היה לצפות, לשכות עורכי הדין ורואי החשבון סירבו להתייחס לשאלה מדוע הסכימו לשלם את הסכומים האמורים לארנון־פז, והפנו לנוסח המוסכם בהסכם הגישור. מלשכת עורכי הדין נמסר: "הודעה משותפת בעניין תצא בקרוב על ידי שלושת הצדדים, וזאת על פי ההסכמה עם המגשר. מעבר לכך, מכוח הסכם הגישור שקיבל תוקף של פסק דין של בית משפט, איננו רשאים להתייחס להסכם".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker