ביהמ"ש: מנהל השקעות גרם להפסד - והביטוח ישלם

פסק דין של שופטת המחלקה הכלכלית, רות רונן, הרחיב את גבולות פוליסות ביטוח האחריות המקצועית של מנהלי השקעות כדי לעודד את ציבור המשקיעים להשקיע באמצעותם ■ השופטת קבעה כי חברת הביטוח תישא בחלקה היחסי בפיצויים בשל נזקים שגרם במודע מנהל השקעות

הילה רז
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
הילה רז

חברת ניהול ההשקעות מומנטום שוקי הון של לירון שלמה אסא תשלם לבני זוג שהשקיעו דרכה והפסידו כ–2.2 מיליון שקל. חברת הביטוח מנורה, שביטחה באחריות מקצועית את מומנטום, תישא בתשלום של כ–500 אלף שקל מתוך סכום זה - כך פסקה שופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב רות רונן.

בפסק הדין הרחיבה השופטת את גבולות האחריות של חברות הביטוח שמבטחות באחריות מקצועית מנהלי השקעות שהשקעותיהן הסבו הפסדים ללקוחות.

נגד אסא הוגשו כמה תביעות אזרחיות בשל הפסדי השקעה ללקוחות. לפני כחצי שנה, בעקבות תלונות נגדו, ביטלה ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך את רישיון ניהול תיקי ההשקעות של אסא לצמיתות, התלתה את רישיון החברה לעסוק בניהול תיקים וקבעה כי אסא לא יוכל לשמש נושא משרה בכיר בגוף מפוקח במשך חמש שנים.

כתבות נוספות באתר TheMarker

מפץ ההיי-טק של 2013: אקזיטים ב-4.9 מיליארד דולר מתחילת השנה

המשטרה נתנה לכם דו"ח על עבירת תנועה? כך תוכלו להוכיח שטעתה

מפסק הדין, שניתן באחרונה, עולה כי ב–2008 הפקידו בני הזוג התובעים כ–2.9 מיליון שקל בידי אסא וחברת מומנטום כדי שינהלו עבורם את תיק ההשקעות. לפי ההסכם, הם ביקשו להשקיע בתיק שעשוי לשאת תשואה של עד 21% ולרדת בשיעור של עד 7% מסכום ההשקעה. הם הוסיפו כי השקעתם במניות וכתבי אופציה תהיה עד 50% מהתיק, וכי הם אינם מאשרים למנהל התיקים להשקיע עבורם בנגזרים.

ב–2010 הפסיקו בני הזוג את ההרשאה שניתנה לאסא ולמומנטום לנהל את תיק ההשקעות שלהם, מימשו את ההשקעות המסוכנות והפכו את תיק ההשקעות שלהם לשקול, סביר וסולידי. כתוצאה מההשקעות, הצטמצם שווי תיק ההשקעות שלהם 
מ–2.9 מיליון שקל ל–1.57 מיליון שקל. בני הזוג תבעו את חברת ההשקעות, אסא וחברות הביטוח האחריות מקצועית שלהם, מנורה והפניקס, בטענה שהנתבעים התרשלו בניהול תיק ההשקעות שלהם, הפרו התחייבויות חוזיות וחוקיות.

לטענת התובעים, הנתבעים ביצעו השקעות מסוכנות, בתנודתיות גבוהה, ביישום שגוי של אסטרטגיות גידור סיכונים, בהימורים אגרסיביים, בחוסר ידע, בחריגה בוטה מהוראותיהם ובדיווח לקוי לתובעים.

הנתבעים טענו כי היה מקום לבחון את סבירות החלטתם רק לאור המידע שהיה זמין להם בזמן אמיתי של קבלת ההחלטה. הנתבעים הודו שאסא טעה בכך שביצע השקעה בתעודות סל ממונפות בסוף 2008, ולאחר שההשקעה גרמה הפסדים - ניסה באופן נואש ובלתי שקול להשיב את ההפסדים שנגרמו, ועליהם נמנע מלדווח ללקוחות.

תביעה מומנטום

הנתבעים הוסיפו כי אסא אינו צד להסכם ולא ביצע כל הפרה. השופטת רונן קבעה כי מאחר שאסא אינו צד להסכם באופן אישי, הוא אינו חייב לשאת באופן אישי בנזקי התובעים - וחברת ניהול ההשקעות היא שאחראית להפרות. היא הוסיפה כי חברת ניהול ההשקעות הפרה את הוראות ההסכם בינה לבין התובעים ביחס להרכב תיק ההשקעות, מדיניות ההשקעה והדיווחים השגויים שהחברה דיווחה להם ביחס למצב התיק והרכבו.

חברות הביטוח טענו כי התובעים לא הוכיחו את הנזק שנגרם להם. הן הפנו לחוות דעת מומחה מטעמן, שלפיה ייתכן שההפסדים הם תולדה של תנודות בשוק ההון, גם במקרים שבהם ההשקעות בוצעו כדין בהתאם להנחיות התובעים.

המומחה מטעם התובעים חישב את שווי תיק ההשקעות לו בוצע כפי שביקשו התובעים. השופטת אימצה את שיטת חישובו ופסקה כי סך הנזקים שנגרמו בגין ניהול רשלני של הנתבעים בתקופת הביטוח במנורה הוא כ–500 אלף שקל, וסך הנזקים בתקופת הביטוח בפניקס הוא כ–1.7 מיליון שקל.

"פרשנות צרה 
של הפוליסות"

השופטת חייבה את חברת ניהול התיקים מומנטום לשאת במכלול ההפסדים. מאחר שהחברה היתה מבוטחת, בחנה השופטת את חובת חברות הביטוח להשתתף בנזקים. חברות הביטוח טענו שהן אינן חייבות לשלם, מאחר שלא מדובר ברשלנות של אסא - אלא שהוא במודע ובמכוון מסר דיווחים כוזבים לתובעים.

אסא טען כי לאחר שנגרמו הנזקים הראשוניים בתיקי הלקוחות בסוף 2008, הוא פעל בכל הכוחות למנוע את המשך ההפסדים של הלקוחות. למרות זאת, ניסיונותיו כשלו, וההפסדים גדלו. השופטת קיבלה את עדותו של אסא לפיה ההפסדים היו מבחינתו אסון, והוא עשה ככל יכולתו להימנע מהם. היא קבעה כי הכיסוי הביטוחי יחול מכיוון שאסא לא היה מודע בדרגה גבוהה של הסתברות כי המבוטחים יפסידו את כספם, ומקרה הביטוח יקרה.

השופטת הבהירה כי במקרה של ספק יש לפרש את הוראות הפוליסה נגד המנסח, חברות הביטוח, ובאופן שייטיב עם המבוטח. לכן, היא מציינת, "יש לתת פרשנות רחבה למונחים טעות, רשלנות והשמטה. פרשנות כזו תכלול התנהגות כמו זו של אסא, שהיה מודע לכך שהוא פועל בניגוד להסכם והעריך באופן שגוי את התוצאות של פעולתו".

השופטת הסבירה כי אין חשש שכיסוי ביטוחי ייצור תמריץ שלילי למנהלי ההשקעות ליטול סיכונים ולבצע השקעות בניגוד להסכם עמם. לדבריה, "מנהלי תיקים שחורגים מההסכמים שלהם עם לקוחותיהם מסכנים את שמם הטוב, את יכולתם להמשיך לפעול כמנהלי תיקים עבור לקוחות אלה או עבור לקוחות אחרים - כפי שהוכיח מקרה זה".

היא הוסיפה כי "פרשנות צרה של פוליסות הביטוח תשלול ממבוטחים את הכיסוי הביטוחי במקרים שבהם מנהל התיקים חרג מהרשאותיו באופן מודע, אך ללא כוונת רווח, עלולה להניא חלק מהלקוחות מלהתקשר בהסכמים עם מנהלי תיקים שישקיעו עבורם בשוק ההון. תוצאה זו אינה רצויה".

הפניקס, שהחליפה את מנורה כמבטחת של החברה ב–2009, טענה כי הנתבעים לא מסרו לה מידע אמיתי ומלא כנדרש בעת ההתקשרות בהסכם הביטוח עמה, ולכן היא אינה חייבת לשפות את המבוטחים. הפניקס טענה כי מומנטום ידעה היטב על נסיבות שיכלו להביא לתביעות רבות נגדה, אך הסתירה את המידע מהפניקס.

השופטת קיבלה את עמדת הפניקס לאור עדותו של אסא לפיה בתקופה שלפני חתימת ההסכם עם הפניקס הוא היה מודע לכך שנגרמו הפסדים משמעותיים לכשליש מלקוחותיו, כשהוא נמצא באיבוד שליטה. "אין מדובר בכשל נקודתי שעלול לקרות בכל עסק. מדובר בכשל רוחבי, משמעותי שהביא לתוצאות חמורות ביותר בתיקי הלקוחות. אסא היה מודע לכך היטב והבין היטב את חומרת המצב". אסא, קבעה השופטת, היה צריך לגלות לחברת הביטוח מידע זה. "הוכח שהמידע היה מידע מהותי, וכי לו אסא היה מוסר את המידע לפניקס, היא היתה נמנעת מלבטחו".

לאור החלטתה תשלם חברת מומנטום שוקי הון לתובעים על ההפסדים שנגרמו להם בתיק ההשקעות. מתוך סכום זה תשפה חברת מנורה את החברה בסכום של כ–500 אלף שקל ‏(ת"א 11–01–48855‏).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker