כמה שווה אי-תחרות

האם תשלום לעובד על סמך הסכם אי תחרות הוא הכנסה רגילה או רווח הון?

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים

באחרונה דווח על תשלומים ניכרים לבכיר שסיים עבודתו בחברה תמורת התחייבותו לא להתחרות בה במשך תקופה מוגדרת. על פי הפרסום, תשלומים אלה שולמו לאותו בכיר מדי חודש בתקופת ההגבלה. לדעתנו, בין הטעמים להסדר זה נשקל גם שיקול מס.

הכנסה רגילה אצל נישום יחיד חייבת במס בשיעור שולי העשוי להגיע עד לשיעור של 48% ובדמי ביטוח לאומי. רווח הון לעומת זאת מתחייב במס בשיעור מקסימלי של 25% החל בשנת 2012, כאשר לגבי נכסים שהוחזקו על ידי הנישום זה שנים נקבע שיעור המס לפי נוסחה המשקללת את תקופות ההחזקה בנכס ואת שיעורי המס שחלו באותן תקופות על רווח ההון. לפיכך, אם יצליח הנישום לשכנע שהתשלומים שקיבל עבור האי-תחרות היו תמורה עבור נכס הון שמכר למעבידו, ייצא הנישום בחיסכון מס ניכר בהשוואה לסיווג הסכום כהכנסה רגילה.

סיווג תשלום על סמך הסכם אי-תחרות כהכנסה רגילה או כרווח הון עדיין לא נדון בבתי המשפט בישראל. יש לבחון מיהו בעל הזכות הנמכרת שתמורתה מקבל העובד תשלום. אם הזכות הנמכרת שייכת לעובד, ולא לעסק עצמו או למעביד, הרי שמכירת אותה זכות תהווה מכירה הונית שתמורתה חייבת במס רווח הון. לעומת זאת, אם לא קיימת לעובד זכות לגיטימית להתחרות במעביד, הרי שהתשלום ישולם עבור דבר מה אחר - ויש לבחון מהו אותו דבר שבגינו מוכן המעביד לשלם.

בעבר רווחה התפישה שלעובד אין זכויות בידע הנרכש במהלך עבודתו, ובאופן כללי הידע שייך למעביד. גישה זאת צומצמה במהלך השנים, וכיום הגישה הרווחת היא כי הידע שייך גם לעובד. לכן, אם הזכות שייכת במקורה למעביד, כמו במקרה של סוד מסחרי, סיווג התשלום לעובד יהיה של הכנסת עבודה. לעומת זאת, במקרה שאין סוד מסחרי שעליו נדרש העובד לשמור ניתן לייחס את התשלומים לאי-תחרות ולראות בכך מכירת נכס. כלומר, רואים את זכות התחרות של העובד, שממנה הוא יימנע בהתאם להתחייבותו, נכס הנמכר בעסקה הונית.

האם לחברה תוכר הוצאה בייצור הכנסתה בגין תשלום ששילמה לעובד בשל התחייבותו שלא להתחרות בה? נראה כי התשובה לשאלה זו חיובית, אך אם ההוצאה שולמה בסכום אחד היא לא תותר בניכוי במועד התשלום אלא על פני כל תקופת הגבלת התחרות. לכן, אם העובד יתחייב שלא להתחרות בחברה במשך 24 חודשים והחברה שילמה לו בתשלום אחד תמורת התחייבותו זו, יותר התשלום בניכוי במשך שנתיים.

כדי לקבוע את שיעור מס רווח ההון שיחול על מכירת הזכות יש לקבוע מתי נוצרה לנישום הזכות לקבל תשלום עבור האי-תחרות במעביד. לפי גישה אחת, הזכות נוצרה לנישום כבר במועד תחילת ההעסקה, ואילו לפי גישה אחרת הזכות נוצרה רק במועד סיום ההעסקה. להכרעה בשאלה זו תהיה השפעה ניכרת על שיעור המס הסופי שיחול על עובדים הפורשים מעבודתם לאחר תקופת העסקה ממושכת.

יוצא אפוא כי כשמדובר ברווח הון ייהנה העובד משיעור מס מופחת, והמעביד ייהנה גם הוא מניכוי הסכום בעת חישוב הכנסתו החייבת.

-

הכותבים הם שותפים במשרד א. רפאל ושות', עורכי דין

תגיות:

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker