עידו באום

>> מהן תכונות האמינות הנדרשות מהאנשים שמנהלים את הכסף שלנו? התשובה לשאלה הזו מתחילה לקבל בשנים האחרונות ממד חוקי מסודר. באמת הגיע הזמן, כי ההחלטות של הרגולטורים לגבי ממלאי התפקידים הבכירים בבנקים, בתי השקעות וגופים מוסדיים אחרים שמנהלים את כספינו וחסכונותינו, נראות מאוד לא אחידות.

למשל, למה רועי ורמוס עף מבית ההשקעות פסגות וציון קינן נשאר בבנק הפועלים? בלי קשר להליכים הפליליים התעקשה רשות ניירות על כך שורמוס יעזוב את תפקידו כמנכ"ל פסגות לאחר חשיפת החשדות לשימוש שעשו מנהלים בכירים בכספי הנוסטרו של בית ההשקעות כדי להריץ ניירות ערך. לעומת זאת, מנכ"ל הפועלים קינן, שאחראי על הרבה יותר כסף, הורשה להמשיך בתפקידו למרות החקירה נגדו. בימים האחרונים הסתיימה הפרשה בנזיפה קלה מהמפקח על הבנקים, למרות סימני שאלה שהציבה הפרקליטות - גם אם לא במישור הפלילי - מעל חלקו של קינן בהסדרת הלוואה שנויה במחלוקת למי שהיה יו"ר הבנק, דני דנקנר.

במאמר ראשון מסוגו מסבירות שתי משפטניות בכירות מרשות ניירות ערך את דרישות המהימנות שפותחו בישראל, כדי לבחון מתי יאשר הרגולטור לאדם למלא תפקיד בגוף כלכלי חשוב. הכללים האלה מכונים באנגלית מבחני "Fit and Proper". במאמר "Fit and Proper בשוק ההון הישראלי" המתפרסם בכתב העת המקצועי "תאגידים" בהוצאת רונן, מסבירות עורכות הדין דניאל רימון וטל אמיר גם מתי יחייבו מבחנים אלה את שלילת הרישיון או היתר הפעולה שניתן לנושא משרה.

ציון קינןצילום: עופר וקנין

רימון היא מנהלת מחלקת החקיקה ברשות ניירות ערך וליוותה מהלכי חקיקה בולטים בתחום שוק ההון, כמו חוק בית המשפט הכלכלי וחוק האכיפה המינהלית. אמיר עובדת במחלקת האכיפה המינהלית ברשות ומלווה גם כיום את פעילות האכיפה. אמנם הכותבות מציינות כי המאמר אינו מבטא את עמדת הרשות ואינו מחייב אותה, אך ניתן בהחלט להסיק ממנו על הלך הרוח הנושב מכיוון הרגולטור העיקרי של שוק ההון.

מניפולציות בניירות ערך

רשות ניירות ערך מפקחת על שורה ארוכה של גופים בשוק ההון, וככזו יש לה סמכות לבחון את מהימנות נושאי המשרה לפני שהיא נותנת להם היתרים לפעול, וגם לשלול את ההיתרים של מי שלא עמד בדרישות המהימנות במהלך פעילותו.

מבחני המהימנות עוסקים ב"בחינה ערכית רלוונטית לתחום העיסוק", מסבירות רימון ואמיר. חוק האכיפה המינהלית הסדיר בין היתר "רשימת מהימנות" - רשימה של פגמים שבעטיים עשויה הרשות לשלול רשיון או היתר. חשיבות החוק בכך שיצר הסדר עקרוני דומה לכל בעלי התפקידים בשוק ההון המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

דניאל רימוןצילום: עופר וקנין

דרישות מהימנות קיימות כיום בחוק ביחס למנהלי קרנות, נאמנים, מנהלי קופות גמל וגופים מוסדיים אחרים, כולל בעלי השליטה בגופים כאלה, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ועוד בעלי תפקידים בשוק.

אחת השאלות הבלתי פתורות שרימון ואמיר מתמודדות עמה, היא מה קורה כשהספק במהימנותו של נושא משרה בכיר התגלה עקב חקירה פלילית. האם צריך לחכות למיצוי החקירה בטרם תנקוט הרשות בפעולה להרחקת נושא המשרה?

עמדת הרשות היא כי הליך פלילי אינו שולל את זכותה לנקוט במקביל ובטרם מוצתה החקירה צעדים מינהליים להדחתו של בעל תפקיד שמהימנותו מוטלת בספק. איכשהו, השאלה הזו התעוררה תמיד סביב מנהלי בית ההשקעות פסגות.

דני דנקנרצילום: מוטי קמחי

ב-2006 ביקשה הרשות למנוע את המשך כהונתם של מי שהיתה מנכ"לית פסגות-אופק, גבי רביד, ושל סגנה, דני זילביגר, בעת שבית ההשקעות נמכר לקרן יורק. באותה תקופה התנהלה נגד רביד וזילביגר חקירה בחשד למתן טובות הנאה ליועצי השקעות בבנקים. הרשות טענה כי זכותה למנוע את המשך כהונתם של רביד וזילביגר משיקולים של מהימנות ללא קשר לתוצאות החקירה הפלילית.

רביד וזילביגר ניהלו מאבק משפטי ממושך נגד הרשות. בסופו, מסבירות רימון ואמיר, קבע בית המשפט המחוזי שיש לחכות להרשעה או לפחות להגשת כתב אישום כשמקורה של בחינת המהימנות בהליך פלילי. הרשות אמנם עירערה על ההחלטה לבית המשפט העליון, אך אז הוגש כתב אישום בפרשה, ובמסגרת הסדר שאליו הגיעו הצדדים בסופו של דבר בוטלה ההחלטה של המחוזי מבלי שהערעור לעליון נדון לגופו.

בפרשת פסגות השנייה, בשלהי 2010, עמד במרכז המשך כהונתו של ורמוס, מנכ"ל בית ההשקעות, על רקע מכירת השליטה בפסגות מקרן יורק לקרן אייפקס. רימון ואמיר כותבות כי "מה שריחף מעל הפרשיה הוא ההבנה של אייפקס שאם לא תיקח על עצמה החלטה לנקות את השורות מהבכירים החשודים, היא תיקלע לתקיפת המהימנות של מנהל הקרן שזה עתה רכשה, באופן שעלול להביא לנטילת אישור מנהל הקרן". גם במקרה זה החל תהליך תקיפת המהימנות על רקע חקירה פלילית של מניפולציות בניירות ערך שבוצעו לכאורה על ידי מנהלי הנוסטרו של פסגות שהיו כפופים לורמוס. יו"ר אייפקס, זהבית כהן, הדיחה את ורמוס - ולכן, כותבות השתיים, "לא נדרשה החלטה בשאלת המהימנות".

המסקנה העולה מקריאת ניתוחן של רימון ואמיר היא שאין עדיין הכרעה חד משמעית בשאלה אם הרשות רשאית להדיח נושא משרה בגלל חקירה פלילית או חייבת להמתין לסיומה. לעומת זאת, הצורך בקבלת הכרעה מהירה בעולם העסקים, שאינו סובל חוסר ודאות וגם לא אוהב מנהלים שעננה תלויה מעל ראשם, גורם לכניעה מהירה של התאגידים הנתקלים ברגולטור לוחמני. המנהלים משלמים את המחיר - בצדק או שלא בצדק - עוד לפני מיצוי ההליכים נגדם.

תקיפה חזיתית של כהונת היו"ר

המאפיינים העיקריים של רשימת המהימנות שפירסמה הרשות בדצמבר, כפי שמסבירות רימון ואמיר, הם שבדיקת מהימנות יכולה להיפתח על רקע כל מצב של חשד, הרשעה בעבירה, הפרה מינהלית או אינדיקציה אחרת לחוסר אמינות. עוד מאפיין הוא היכולת לפתוח בהליך מהימנות כשהגוף המפוקח מאבד את יציבותו הכלכלית - למשל, אם מנהל השקעות נקלע לקשיים פיננסיים.

גבי רבידצילום: אייל טואג

רימון ואמיר עוסקות גם בתיאום בין הרגולטורים. למרות ניסוחיהן הזהירים, ניתן לאתר פער בין היחס של רשות ניירות ערך לסוגיית המהימנות לבין היחס של שאר הרגולטורים. למעשה, המפקח על הבנקים היה הגוף הראשון להוביל את בחינת המהימנות של נושאי המשרה. השתיים מציינות כי בגלל חשיבותה של המערכת הבנקאית והסיכון לציבור שעלול להיגרם עקב התנהלות לא נאותה, אין זה מפתיע כי החקיקה המסדירה את פעילות הבנקים כוללת זה שנים ארוכות דרישות מתחום המהימנות. פקודת הבנקאות קובעת כי המפקח יבחן ביחס לנושא משרה גם את "יושרו, יושרתו וקשריו". דרישה דומה קיימת בתחום הביטוח.

לפני כשנה שיתפו פעולה יו"ר רשות ניירות ערך, המפקח על הבנקים והמפקח על שוק ההון במשרד האוצר בפרסום רשימה משותפת של קריטריונים המעידים על פגם במהימנות. רימון ואמיר מדגישות כי "אין להסיק מכך זהות באופן שבו יבחנו המפקחים השונים את שאלת קיומו של פגם במהימנות. הרשימה היא הצהרתית, ואין מקורה בחיוב או בהסמכה מפורשים בדין". מכאן ניתן אולי להבין את ההתנהלות המעודנת של המפקח על הבנקים ביחס לבנק הפועלים, בהשוואה להתנצחות המשפטית שניהלה רשות ניירות ערך בשני הסיבובים מול פסגות, וגם את אקורד הסיום הנינוח בפרשת קינן.

רימון ואמיר מתייחסות למהלך שנקטו המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, ונגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, להדחת יו"ר הפועלים על רקע הפרשיות שבהן היה מעורב. דנקנר התפטר בסופו של דבר, ולדברי השתיים, המקרה הסתיים "מבלי להידרש לתקיפה חזיתית של כהונתו בידי המפקח מחמת פגם במהימנות, אך נראה כי אפשרות זו ריחפה מעל ראשו טרם קבלת החלטת ההתפטרות".

האם מי שהורחק ממשרתו עקב פגם במהימנות לא יוכל לשוב לשוק ההון? רימון ואמיר מסבירות כי הרחקה שמקורה בהרשעה פלילית פוקעת ומסתיימת כשההרשעה מתיישנת ונמחקת מהמרשם הפלילי. לדעתן, גם הרחקה עקב פגם במהימנות אינה יכולה להימשך לעד. "ראוי כי משך ההרחקה ייגזר משיקול דעת סביר של רשות מינהלית, שלוקח בחשבון רכיבים של הגינות, סבירות ומידתיות", הן כותבות.

רועי ורמוסצילום: אמיל סלמן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker