פיצה עם תוספות מס: התיק שחשף את ההתנהלות הכוחנית של רשות המסים

פקיד המס הבכיר שהגיע עם זכייני פיצרייה להסכמות בנוגע לתוספת מע"מ, "סומן" על ידי מנהלו כנדיב מדי — והוציא שומה חדשה ומופרכת ■ הזכיינים עירערו, והשופט השמיע ביקורת על סימון מטרות ושרירותיות מצד רשות המסים ■ הרשות: "התנהלנו באופן ענייני"

אפרת נוימן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
פיצה, משולש
אפרת נוימן

אמירות חריפות של שופט מסים על התנהלות מטרידה ברשות המסים נשמעו לאחרונה במסגרת פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

המקרה עסק בפקיד בכיר ברשות המסים שבחן טענות שהיו לבעלי פיצריות בנוגע לתשלום של דרישת מע"מ שקיבלו, ולגביהן הגיע איתם להסכמות. בשלב הבא, המנהלים של אותו פקיד — ש"סימנו" אותו כמי שמקל יותר מדי עם נישומים — החליטו שלא לקבל את ההסכם. התוצאה היתה שנקבע סכום חדש לתשלום גבוה יותר — באופן שרירותי ובלי שנעשית בדיקה עניינית.

פסק הדין מציג תמונה בעייתית של מערכת שמנצלת את כוחה ומסמנת מטרות. השופט יוסי טופף מתח ביקורת נוקבת על רשויות מע"מ וכתב בפסק הדין כי נפלו פגמים מהותיים בהתנהלותו של מנהל מע"מ וכי ההחלטות שהתקבלו על ידי ההנהלה במע"מ תל אביב לא היו סבירות, התקבלו בחוסר תום לב ותוך כדי סימון מטרה של תשלומי המס הרצויים.

גובש הסכם — ואז בוטל

"פיצה שמש" פעלה בזיכיון בבת ים, ושני השותפים שבעסק הפעילו בעיר גם פיצרייה אחרת ומאפייה. רשות המסים טענה כי לא דיווחו על ההיקף המלא של העסקים ב–2011–2015 ולא שילמו את מלוא המע"מ. רשות המסים גם פסלה את ספריהם והוציאה להם דרישה לתשלום מע"מ לפי הערכה ("מיטב השפיטה") — 53 אלף שקל ל"פיצה שמש", ו–106 אלף ו–157 אלף לכל אחד מהשותפים.

לשותפים היו טענות לגבי הדרישה שקיבלו לתשלום. ההשגות נותבו למנהל תחום ביקורת חשבונות במע"מ תל אביב — ומי שדן בדרך קבע בהשגות של עוסקים — שקיים דיון עם המייצג שלהם, והגיע איתם להסכמות ביחס להפרשי המס.

באמצע 2017, גובשה טיוטת הסכם שלפיה תוספת המס תהיה 23 אלף שקל לפיצה שמש ו–33–35 אלף שקל לשותפים. אבל ההסכם הזה לא אושר על ידי ההנהלה, שהציעה פשרה אחרת עם תוספת מס משמעותית יותר. לבסוף יצאה שומה סופית, ולפיה תוספת המע"מ שנקבעה להם היתה כפולה ואף יותר מזו שבהסכם.

על כך, הוגש הערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. התיק נותב לשופט טופף, שהיה במשך 12 שנה, ועד למינוי שלו כשופט ב–2012, פרקליט במחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז תל אביב. מפסק הדין שנתן טופף עולה כי במע"מ תל אביב לא אישרו את ההסכם, שכן אותו פקיד בכיר שהגיע להסכמות עם המערערים נחשד כ"שוחק שומות" — כלומר, כמי שנותן יותר מדי הנחות לנישומים. לכן, הוחלט להתחקות אחרי עבודתו ולאשר את ההחלטות שהוא נותן.

פיצה שמש בבת יםצילום: גוגל סטריט ויו

עוד נכתב בפסק הדין כי אחרי שההסכם נפסל, הדרישה לתשלום מע"מ תוקנה באופן שרירותי ולא סביר, וזאת על מנת לחייב את המערערים בתוספת מס גבוהה יותר, ובה בעת להימנע מהתדיינויות בבית המשפט.

השופט כתב כי רשות המסים היא רשות ציבורית, ועליה להתנהל לפי עקרונות של הגינות שוויון, סבירות, יושר ותום לב. ואולם, במקרה זה, "הצעות ההנהלה נגועות בחוסר סבירות והתקבלו בחוסר תום לב — הן מהותית, בשל היותן שרירותיות ללא טעם ענייני מלבד סימון מטרה באשר לגובה תשלומי המס, והן פרוצדורלית, משנתקבלו מבלי שעמדתם של המערערים נשמעה כנדרש בפני מקבל ההחלטה — כך שהיה מקום לפסילתן".

שתי פיצות ב–30 שקל — אבל לכמה זמן?

בשלב הבא, השופט בחן את המקרה ואת המס המתחייב ממנו. אחד המשתנים שנדרשים לחישוב השומה נוגע לשיעור הפחת שיש בעסקי הפיצות — כלומר, חומרי גלם שנרכשו מבלי שנעשו בהם שימוש או אובדן פיצות שהוכנו ולא ניתן למכרן. ככל שהפחת גבוה יותר, שורת המכירות תהיה קטנה יותר. השופט קבע כי הפחת יהיה 10% ולא 5% כפי שנקבע בשומה. בשומת המאפייה, הוא קבע פחת של 15% לאור האפייה המדגמית של עוגיות מרוקאיות שנערכה במסגרת הדיונים.

מחלוקת נוספת היתה בעניין התקופה שבה נמכרו מגשי פיצות מוזלים במסגרת מבצע של שתי פיצות ב–30 שקל, לעומת מחיר רגיל של 20 שקל לפיצה. בעלי העסק טענו כי המבצע נמשך במצטבר חצי שנה, לעומת השומה שקבעה שהמבצע היה במצטבר חודש אחד בשנה בלבד. הקביעה של בית המשפט הייתה כי התחשיב ייקח בחשבון 60% מהמכירות במחיר רגיל של 20 שקל ו–40% במחיר מבצע של 15 שקל ביחס לכל אחד מהמערערים וביחס לכל אחת משנות המס שבערעור.

בסיכום, ואחרי שבחן שאלות נוספות שעלו, השופט קבע את ההנחות לחישוב השומה (שממקמות אותה במרבית סעיפי השומה בדומה להסכם שנעשה) והטיל על הרשות הוצאות של 37.5 אלף שקל — מה שעשוי ללמד גם הוא על חוסר שביעות רצונו של השופט מהתנהלות הנהלת מע"מ בתיק.

"כרטיס אדום לרשויות המס"

האם יופקו לקחים? זאת לא הפעם הראשונה שבה בתי המשפט מטילים ביקורת על התנהלות בעייתית של פקידי רשות המסים. רק שבוע לפני שניתן פסק הדין בעניין פיצה שמש, נתן השופט אבי גורמן מבית המשפט המחוזי מרכז פסק דין במקרה של נהג מונית כבן 70 שקיבל מרשות המסים דרישה לתשלום מע"מ אחרי שמנהל מס ערך מוסף רמלה טען כי המע"מ שעליו דיווח נהג המונית נמוך מדי. הנהג עירער לבית המשפט, והערעור שלו התקבל — כשהשופט מכנה את השומה מופרכת, מנופחת ולא סבירה באופן קיצוני.

בניגוד למקרה של פיצה שמש, השופט גורמן בחר בגישה שונה בעניין נהג המונית וקבע כי האפשרות שהוא יקבע מהי הדרישה הסבירה לתשלום אינה ראויה. בפסק הדין, כתב גורמן כי "אין זה ראוי לאפשר למשיב (רשות המסים) להוציא שומה גבוהה מהראוי — שלא לומר מנופחת — ולבנות על כך שאם זו לא תעלה בחכתו, בית המשפט יעשה את מלאכתו ויעמיד את השומה על זו שייתכן כי מראש היה מקום להוציא".

עו"ד ירון אלי, שייצג את פיצה שמש והשותפים, אמר כי פסק הדין הוא "מעין כרטיס אדום לרשויות המס ביחס להתנהלותן, בעודו מחדד את כללי המשפט המינהלי לפיהם על רשות שלטונית לנהוג בתום לב, בהגינות ובשוויוניות מול האזרח. גם במקרים שבהם נפסלים ספריו של הנישום, על רשויות המס לחתור לגביית מס אמת מהאזרח, ולא להוציא תחתן שומות מופרכות שהקשר בינן לבין המציאות מקרי לעיתים".

עו"ד יניב שקל, שלא ייצג בתיק, אמר כי פסק הדין מראה מערכת בעלת עוצמה אדירה אל מול הנישומים, שאינה מרסנת את כוחה ופועלת משיקולים זרים. זאת, בלב הליך ההשגה, שנועד להגן על זכויות הנישום ולאפשר לו להתמודד עם שומות לקויות שהוצאו לו. לדברי שקל, "הנישום, המאוים בהליך משפטי יקר בקשר לשומות מנופחות, ומוצגים לו אף על ידי רשות המסים שיעורי 'ההצלחה' של הרשות בדיונים המשפטיים, נדרש לשלם סכומים העולים על סכומי מס האמת, על מנת לסיים את התיק בפשרה".

מרשות המסים נמסר בתגובה: "מפאת חובת הסודיות המוטלת על הרשות, לא ניתן להתייחס לטיפול הפרטני בתיק זה. יחד עם זאת, נבהיר כי הרשות התנהלה באופן ענייני, מקצועי ולגופו של עניין".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker