TheMarker
E

TheMarker Labels & משפטי בוטיק 2020

E

מערכת המשפט בישראל עמדה בשנה החולפת במרכז השיח הפוליטי, אך עורכי הדין המובילים בתחומם בארץ עסקו גם בתיקים מעניינים ומשמעותיים אחרים. TheMarker Labels ומשפטי בוטיק מציגים מבחר סוגיות חשובות שהובאו השנה אל קדמת הבמה המשפטית