מענקי ליבה לשנת 2015    

זכויות אדם      

המרכז לקידום פליטים אפריקאים $14,000.00

אגודה לזכויות האזרח בישראל $45,000.00

במקום - מתכננים למען זכויות בתכנון $90,000.00

שוברים שתיקה $32,000.00

פרויקט משותף לשינוי מדיניות בנושא מבקשי המקלט בישראל $36,000.00

הסדנא לידע ציבורי $50,000.00

המשמר החברתי $50,000.00

תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה $50,000.00

הקרן למגיני זכויות אדם $120,000.00

הועד הציבורי נגד עינויים בישראל $21,000.00

בצלם $35,000.00

עיר עמים $35,000.00

יש דין $20,000.00

עמק שווה $40,000.00

העוקץ $25,000.00

התנועה לחופש המידע $50,000.00

מחסום ווטש $25,000.00

צדק חברתי וכלכלי    

פורום הדיור הציבורי $21,000.00

צוות דיור ציבורי $10,000.00

קבוצת הדיור הציבורי של בית שאן $8,000.00

פורום למען משפחות עולים בצפון $15,000.00

הלא נחמדים $30,000.00

המעברה $22,000.00

מרכז הגר- פרויקט דיור בר השגה $30,000.00

אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה $15,000.00

תהודה $30,000.00

אחוזת נגב $22,000.00

שיח חדש: הקשת המזרחית הדמוקרטית $45,000.00

האגודה הישראלית לצדק חלוקתי $55,000.00

מרכז אדווה $40,000.00

אם הבנים- מרכז סיוע למשפחות ללא אב $17,000.00

תמורה- המרכז למניעת אפליה $20,000.00

הפרדס $10,000.00

קואליציית ליבי במזרח $35,000.00

אחותי - למען נשים בישראל $43,000.00

הקואליציה להעסקה ישירה $25,000.00

המכללה החברתית הכלכלית $30,000.00

חברה משותפת ומאבק בגזענות   

הקשת בערד $12,000.00

הפורום לדו קיום בנגב $35,000.00

תג מאיר $75,000.00

טבקה $20,000.00

הקואליציה למאבק בגזענות   $75,000.00

פרויקט נוער בונה עתיד משותף $18,000.00

סיכוי $25,000.00

קרן אברהם $25,000.00

גבעת חביבה $25,000.00

מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח, אגיק $10,000.00

ליאו בק- מתנ"ס ומרכז לחינוך בחיפה $25,000.00

מהפך $35,000.00

נוער כהלכה $25,000.00

כוח לקהילה $15,000.00

מועצת הנגב $27,000.00    

חופש דת        

חדוש- לחופש דת ושוויון $15,000.00

ישראל חופשית $85,000.00

התנועה המסורתית $70,000.00

המרכז הרפורמי לדת ומדינה $85,000.00

קומו! $15,000.00

קולך $45,000.00

מבוי סתום $40,000.00

נאמני תודה ועבודה $70,000.00       

החברה הערבית בישראל  

עדאלה $50,000.00

המרכז הערבי למשפט ומדיניות- דיראסאת $30,000.00

אלאינתמאא ולאמל $30,000.00

אנתמאא ועטאא- עמותה לקידום חברתי $25,000.00

כיאן- ארגון פמיניסטי לנשים ערביות $25,000.00

מוסאווה $90,000.00

עמותת תשרין לקידום התרבות בטייבה $15,000.00

נשים ונערות נגד אלימות בנצרת $40,000.00

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי $75,000.00

מרכז אלחוקוק $45,000.00

אלראפא $25,000.00

העמותה להכוון לימודי לתלמיד הערבי $35,000.00

קידום שיח דמוקרטי      

קבוצת המומחים לשלום ובטחון $107,500.00

כי"ח- כל ישראל חברים $117,500.00

מתווים- המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית $75,000.00

מולד $150,000.00

מורשתנו $50,000.00

שחרית $150,000.00

תיקון $50,000.00    

מענקי תורמים לשנת 2015

זכויות אדם        

אלומות $27,117.00

אי.וי ישראל $1,135.00

המרכז לקידום פליטים אפריקאים $8,244.00

א.ס.ף $20,150.00

אגודה לזכויות האזרח בישראל $440,504.00

מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית $8,500.00

במקום- מתכננים למען זכויות בתכנון $205,000.00

בינה- מרכז לימוד חינוך לזכות יהודית ותרבות ישראל $86,846.00

בזכות- המרכז לזכויות האדם של אנשים עם מוגבלויות $118,977.00

שוברים שתיקה $117,727.00

בצלם $210,460.00

לוחמים לשלום $13,393.00

הקרן לשיתוף פעולה כלכלי $102,500.00

עמק שווה $400.00

מרכז קהילתי לנשים אריתראיות בישראל $311.00

ידידי הבית הפתוח $750.00

גישה $28,800.00

מעון חירום לנשים בחיפה $50.00

המוקד- מרכז להגנת הפרט $1,100.00

חוש"ן- חינוך ושינוי $89,347.00

המוקד לפליטים ולמהגרים $68,569.00

הקרן למגיני זכויות אדם $74,000.00

אדם ללא גבולות $3,373.00

איפקרי $4,499.00

עיר עמים $73,887.00

אישה לאישה- מרכז נשים חיפה $47,450.00

יספרא- האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי $30,000.00

איגי- ארגון נוער גאה $28,805.00

הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות $131,617.00

קשב- מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל $2,663.00

קול האישה $500.00

כל זכות $40,000.00

לדעת לבחור נכון $5,200.00

לשמ"ה- לשילוב מתמודדים והעצמתם בבריאות הנפש $40,000.00

שקיפות בינ"ל- ישראל $38,404.00

שדולת הנשים בישראל $18,391.00

יש דין $55,778.00

נשים עושות שלום $18,214.00

מסל"ן- מרכז סיוע לנשים בנגב $25,652.00

מחסום ווטש $189,060.00

ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות   $5,295.00

אישה לאישה- ירושלים $7,171.00

איתך- משפטניות למען צדק חברתי $101,461.00

הופכות את היוצרות $1,000.00

הסדנא לידע ציבורי $20,000.00

המשמר החברתי $42,899.00

התנועה לחופש המידע $40,758.00

האגודה לשמירת זכויות הפרט $21,800.00

מכון סאמיט $53,515.00

מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית- חיפה $15,000.00

פורום המשפחות השכולות $9,902.00

רופאים למען זכויות האדם בישראל $86,740.00

הועד הציבורי נגד עינויים בישראל $15,643.00

רבנים לזכויות אדם $221,457.00

עוצמה $10,000.00

המועצה הלאומית לשלום הילד $11,759.00  

צדק חברתי וכלכלי

חמש עשרה דקות- ארגון צרכני תחבורה בישראל $15,360.00

מקום לכולם $10,000.00

מרכז אדווה $167,500.00

מכון הערבה ללימודי הסביבה $4,000.00

אשלים $14,732.00

בר קיימא $15,062.00

באר שובע $8,000.00

אל"ס- אזרחים למען הסביבה בגליל $10,000.00

העמותה להעצמה כלכלית לנשים $16,000.00

עזרה- איגוד דוברי אנגלית $15,179.00

אתגרים- התאחדות ספורט אתגרי ונופש פעיל לנכים $500.00

פידל- עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה $153,227.00

קדמה-לשוויון בחינוך ובחברה בישראל $691,795.00

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי $25,000.00

מגמה ירוקה $30,000.00

היווט-עמותה לסיוע סוציאלי, חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה $22,801.00

המרכז לקידום החירש בישראל $15,049.00

דלת פתוחה- אגודה ישראלית לתכנון משפחה $47,500.00

סיפור ישראלי $50,360.00

אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה $70,450.00

איט וורקס $5,000.00

JVP עמותת $50,000.00

קרב יוזמות בחינוך $10,000.00

קרן כגן $8,559.00

קשר- הבית של המשפחות המיוחדות $79,410.00

סמינר הקיבוצים- מכללה לחינוך, טכנולוגיה ואומנות $2,515.00

כנפיים של קרמבו- תנועת נוער לצעירים עם צרכים מיוחדים $31,066.00

לתת $6,600.00

מעש- לחיזוק ולהתחדשות השירות $17,000.00

מתנ"ס מרכז קהילתי מרחבים $11,641.00

ידיד- מרכזי זכויות בקהילה $41,000.00

עמותת ירוחם $6,000.00

רוח נשית- עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות $5,000.00

קו לעובד $9,059.00

צעירים בירוחם $34,866.00

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה $5,050.00

מכון ון ליר $22,127.00

החצר הנשית $16,200.00

מרכז מפנה- התערבות טיפולית מוקדמת באוטיזם $5,000.00

מרכז השל- המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית   $100,000.00

המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך $600,000.00

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית $5,000.00

מכון ירושלים לחקר מדיניות $10,000.00

אוניברסיטת ת"א $2,100.00

טספצ'ין $20,774.00

תבל בצדק $104,941.00

אחותי- למען נשים בישראל   $15,784.00

מכללה חברתית כלכלית $2,523.00

האגודה לקידום החינוך- ירושלים $650.00

סנדסיאל $12,000.00

סלע $1,500.00

שלובים- העמותה לקידום והטמעת שיטות הוראה $7,351.00

עולים ביחד $55,000.00

שיח חדש: הקשת המזרחית הדמוקרטית $4,000.00

מרכז השחר- קיבוץ קטורה $5,667.00      

חברה משותפת ומאבק בגזענות   

אפשר אחרת $94,822.00

גבעת חביבה- מרכז לשלום   $10,620.00

העמותה לקידום הספורט המשותף במבשרת ציון ואבו גוש $3,997.00

עמותת הגר לחינוך ערבי יהודי לשוויון $98,791.00

יד ביד- המרכז לחינוך יהודי ערבי בישראל $124,097.00

מארג - עמותה לקידום החינוך לחיים בחברה רב תרבותית $15,005.00

מבט- מודעות בחברה רב תרבותית $90,000.00

מהפך $42,606.00

מפגש- חינוך וטכנולוגיה למען המזרח התיכון $31,281.00

מרחבים- המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל $145,000.00

יוקלליז למען השלום $3,157.00

תמורה $2,266.00

מעבר למילים $11,248.00

טבקה- מרכז לסיוע משפטי וסנגור ליוצאי אתיופיה $40,100.00

יוזמת קרן אברהם $16,000.00

סיכוי $157,250.00

רעות סדאקה $26,200.00

עו"סים שלום $15,000.00

עמותת ידיד המוסדות החינוכיים $2,999.00

הפורום לדו קיום בנגב $13,888.00

מונא- חלל לשינוי $10,000.00      

חופש דת 

י"ב בחשוון $40,174.00

העמותה לקידום התרבות ושימור המורשת בכפר יחזקאל $55,000.00

עתיד במדבר $16,000.00

בת קול- ארגון לסביות דתיות $36,100.00

ישראל חופשית $129,564.00

מרכז צדק לנשים $68,800.00

אתגר $13,600.00

הלל- האגודה ליוצאים בשאלה $5,777.00

אגודת המפגש הבין דתי $10,929.00

מועצה בין דתית מתאמת בישראל $1,203.00

קהילת כל הנשמה $17,158.00

מבוי סתום $10,000.00

קואליציית עיקר $25,000.00

נשות הכותל $96,909.00

התנועה המסורתית $2,000.00

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל $220,488.00

מכון שלום הרטמן $21,000.00

קולך- פורום נשים דתיות $84,894.00

פנים- להתחדשות יהודית בישראל $8,294.00

עוז ושלום $2,162.00

המדרשה באורנים $20,000.00

נאמני תורה ועבודה $11,294.00

החברה הערבית בישראל  

השחר החדש $2,000.00

עדאלה $126,320.00

עמותת האקדמאים לקידום החברה הערבית בנגב $70,000.00

אג'יק- מכון הנגב $212,149.00

עמותת התקווה (אל עמל) לקידום התרבות והאומנות  $10,000.00

אלמנארה $7,499.00

עמותת ערוס אלבחר למען נשים ביפו $9,757.00

עמותה לקידום השכלת נשים בדואיות $23,478.00

עמותת למענך למודעות $5,113.00

נע"מ- נשים ערביות במרכז $13,694.00

עמותת קהילת איקרית $750.00

אינג'אז- מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות $194,897.00

קו משווה לשוויון לאקדמים ערבים $115,000.00

קפא- עמותה לשינוי חברתי בנגב $13,384.00

העמותה לשיפור מעמד האישה בלקייה $3,000.00

חאמלה- מרכז ערבי לפיתוח מדיה חברתית $5,000.00

נשים ונערות נגד אלימות- נצרת $14,586.00

ואדי עתיר $5,542.00

תור המדבר $57,000.00

קרן לפיתוח תוכניות לגיל הרך בחברה הערבית $120,000.00

עמותת תשרין לקידום התרבות $7,500.00

אל-טופולה $11,500.00

מוסאווה $44,000.00

קידום שיח דמוקרטי      

אג'נדה $417,258.00

קבוצת המומחים לשלום ובטחון $675,970.00

כי"ח $153,100.00

זזים $175,000.00

תיקון $18,875.00

העין השביעית $13,950.00

חותמים מחדש $75,000.00

שחרית $75,000.00

מורשתנו $93,066.00

קידום עיתונות אזרחית 972 $53,292.00

מולד $295,500.00

מתווים- המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית $56,159.00