למי שייכים כספי שכר טרחה שהתקבלו לאחר הגירושין?

בית המשפט קבע באופן חד משמעי כי המבחן הראוי לסיווג כספים שנתקבלו לאחר המועד הקובע הוא מבחן "השירות" ולא מבחן "ההכנסה". הדוגמאות הנפוצות לסוגייה זו הן תשלומי שכר טרחה כשאחד מבני הזוג הינו עורך דין, ובמקרים מסוימים אופציות שמועד פירעונן נקבע לתקופה שלאחר הגירושין.

עו"ד ורדה חקלאי
תוכן מקודם
עו"ד ורדה חקלאי
תוכן מקודם