5 מקורות מימון חוץ בנקאיים שכל בעל עסק קטן או בינוני חייב להכיר

אשראי הוא לא פחות מצינור החמצן המרכזי של הכלכלה. העובדות מלמדות, כי עסק שלא יצליח לגייס אשראי יתקשה לשרוד לאורך זמן. במילים אחרות, כדי להצליח עסקית כמעט כל עסק ייאלץ לקחת אשראי במוקדם או במאוחר כדי לתמוך בפעילות העסקית שלו. שוק אשראי משוכלל תורם במידה רבה לצמיחה ושגשוג של העסקים במשק וכפועל יוצא תורם לעלייה ברמת החיים בישראל, וזאת על ידי הפניה של משאבים כספיים למקומות ולצרכים העסקיים הנכונים. 

זה המקום לציין, כי תרומתו של סקטור העסקים הקטנים והבינוניים למשק הישראלי היא עצומה, שכן הוא מהווה כ-99.5% מכלל המגזר העסקי. על פי הדו"ח השנתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה לשנת 2016, עולה כי תרומתם של העסקים הקטנים והבינוניים מסתכמת ל-61% מהיקף התעסוקה במגזר העסקי ו- 54% מהתוצר העסקי במשק (מעסיקים כ- 1.75 מיליון עובדים ומייצרים כ-265 מיליארדי ש"ח).

על אף תרומתם הניכרת של העסקים הקטנים והבינוניים למחזור העסקי של המשק הישראלי, הם עדיין נתקלים בחסמים בהשגת אשראי זול ואם בכלל. לחסמים אלו השפעה מכרעת על כל המגזר העסקי וכפועל יוצא על המשך הצמיחה במשק.

פתרונות הממשלה למחנק האשראי

כדי לייצר פתרונות למצוקת האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים פעלה הממשלה במספר תחומים בהובלה וגיבוי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים:

הקרן בערבות מדינה - אחד הכלים העיקריים להעמדת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, היא הקרן בערבות המדינה. הקרן מופעלת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. הקרן מעמידה ערבות לבנקים מסחריים (ארבעה בנקים שהקימו שותפות עם גופים מוסדיים וזכו במכרז של המדינה: לאומי, מרכנתיל דיסקונט, מזרחי ואוצר החייל), זאת במטרה לתת מענה לעסקים קטנים ובינוניים שמתקשים לקבל אשראי במערכת הבנקאית. על מנת לרכז את הבקשות ולבחון אותם, נבחרו שני גופים מתאמים – משרד רו"ח עובד בן דוד – BDSK, וחברת גיזה זינגר אבן – GSE. עסק המבקש לקבל הלוואה מהקרן מגיש בקשה לגוף המתאם אשר בוחן אותה ומגבש המלצה שתועבר לוועדת האשראי.

הקרן בערבות מדינה מעמידה מידי שנה כ- 2 מיליארד הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים במספר מסלולים:

מסלול הקמה- נדרשת השקעת הון עצמי בשיעור של 20%, כך שניתן לקבל הלוואה בשיעור של עד 80% מסך ההשקעה.

מסלול הון חוזר – מיועד למימון פערים בתזרים מזומנים (פערי אשראי לקוחות/ ספקים, כח אדם, שיווק וכד'). במסגרת מסלול זה ניתן גם לפרוע אשראי קיים בשיעור של עד 50% מהיקף ההלוואה המבוקשת בקרן.

בנוסף קיימים מסלולים נוספים ליצואנים, חקלאים ועמותות חברתיות.

קרנות צמיחה – הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פעלה בשיתוף משרד האוצר להקמת שתי קרנות: פרייבט אקוויטי (PE), לתמיכה בעסקים בינוניים. מגזר העסקים הבינוניים, אשר תורם רבות לתוצר הישראלי ומעסיק עובדים רבים, אינו נגיש להון צמיחה (הון המיועד להרחבה או לבנייה מחדש של פעילות, לכניסה לשווקים חדשים או למימון רכישה משמעותי). הקרנות נועדו לטיפול בכשל זה על ידי יצירת כלי ייחודי. ב-2016 נבחרו במכרז שתי קבוצות שהקימו שתי קרנות PE, אשר גייסו סה"כ 900 מיליון .

בנוסף לכלים הממשלתיים, קיימות קרנות שונות של גופים עסקיים וגופים פילנתרופים שמהווים מקורות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים . הקרנות הבולטות הן לדוגמה הסוכנות היהודית, הנותנת הלוואות בהתאם להגדרות גאוגרפיות או לאוכלוסיות שונות, בהיקף של עד 400 אלף בריבית אטרקטיבית ולתקופה של עד 6 שנים, העמותה למתן הלוואות ללא ריבית הנותנת הלוואות לעסקים קטנים בהיקף של עד 90 אלף ללא ריבית,

קרנות קורת המפעילה קרנות שונות לעסקים קטנים, ליזמים, מיקרופייננס לנשים במגזר הערבי ועוד.

תחום נוסף אשר מתפתח בימים אלו, הם אתרי מימון המונים במודל של עמית לעמית (P2P). אתרי מימון המונים הינם פלטפורמה לגיוס כספים מהציבור באופן ישיר ולא דרך המערכת הבנקאית או הגופים המוסדיים. הפלטפורמה מתווכת בין פרטים המחפשים אפיקי השקעה, לבין המבקשים לקבל מימון לנושאים שונים. עד לאחרונה תחום זה לא היה מוסדר מבחינה רגולטורית מה שמנע מרבים להשקיע את כספם באפיק זה. בנוסף אתרי מימון המונים הפועלים כיום לא פנו למגזר העסקי, ובעל עסק שרצה לגייס כסף דרך אתרים אלו נאלץ לבצע זאת כהלוואה אישית.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מתכוונת לפעול לפיתוח ערוץ זה שיהווה מקור נוסף לעסקים זעירים וקטנים, אשר מתקשים במציאת מקורות מימון באפיקים הקיימים. לשם כך פועלת הסוכנות בימים אלו במישור הרגולטורי במסגרת הדיונים בוועדת הכנסת על החוק למימון המונים.

עסקים המעוניינים לבחון אפשרויות מימון יכולים להסתייע במערך המעוף המופעל על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות 40 סניפים הפזורים ברחבי הארץ. סניפי המעוף מספקים לעסקים שירותים שונים ובהם: מתן מידע על כלל כלי סיוע הקיימים בשוק, אבחון צרכים ומיפויים, הפנייה לשירותי ייעוץ מקצועי מסובסדים, ליווי בתהליכים בירוקראטיים, ביצוע הדרכות וכנסים מקצועיים, הפנייה למקורות מימון, סיוע בהגשת הבקשות לקבלת הלוואות ועוד.  באמצעות יועצי המעוף ניתן לקבל הכוונה למימון מקרנות ייעודיות לטובת השקעה או לטובת הון חוזר וכן לממש את חלופות המימון המתאימה ביותר עבורו ולהוציא לפועל את הפעילות המתוכננת ביניהם.

לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים >> 

לעמוד הפייסבוק שלנו >>