מי שומר על השומרים? המדריך לנפגע בשירות הצבאי

מה ניתן לעשות אם אתם חשים כי בשל השירות הצבאי נגרמו לכם נזקים פיזיים/נפשיים?

עו״ד לילך אקרמן
תוכן מקודם
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
עו״ד לילך אקרמן
תוכן מקודם

חייל הנפגע במהלך שירותו הצבאי זכאי לקבל הכרה מכוח חוק מיוחד שנקרא חוק הנכים (תגמולים ושיקום). חוק זה נועד לתת מענה לחיילים אשר במהלך ועקב שירותם הצבאי (בין בסדיר, במילואים או בקבע) נגרם להם נזק מכל סוג שהוא. חשוב לציין שחייל שנפצע במהלך חופשה שניתנה באישור או בדרך לבסיס/בחזרה יכול גם במקרים מסוימים להיות זכאי להכרה מכוח חוק זה ובעצם מומלץ כי כל אירוע שקורה לחייל בתקופה בה הוא משרת בצה"ל - אף אם האירוע לא ארע בבסיס או במהלך פעילות צבאית ואשר בעקבות אותו אירוע נותר נזק מכל סוג שהוא - ייבחן ע"י עו"ד העוסק בתחום לשם קבלת המלצה באיזה אופן כדאי לפעול.

יש לשים לב, כי חייל אשר תובע נכות מהמוסד לביטוח לאומי, מאבד את זכותו לתבוע על פי חוק הנכים. לכן, יש לערוך שיקול נבון ולבדוק את הזכויות בטרם פנייה לגורם זה או אחר.

מי שומר על השומרים? המדריך לנפגע בשירות הצבאיצילום: dreamstime

בניגוד לתביעה נזיקית רגילה - תביעה על פי חוק הנכים ניתנת להגשה, במרבית המקרים (ולמעט באם מדובר בחבלה רשומה) תוך 3 שנים מיום שחרורו של החייל מהשירות שבגינו אירעה הפגיעה ( ניתן להגישה גם במהלך השירות במידת הצורך).

מה כדאי לעשות?

1. ברגע הפגיעה/ פרוץ מחלה/ חבלה – לפנות לטיפול רפואי ולתאר בפירוט את שאירע ואת שמרגישים - זה המקום לשים את האגו בצד ואת ה"אני גבר" ולדאוג לעצמך ולעתיד שלך - אם לא יהיה פירוט לא ניתן יהיה לתת אבחנה מדויקת ובלא מעט מהמקרים ישנו איחור באבחון שנובע מכך.

2. לוודא שיש תיעוד הן רפואי והן של האירוע ונסיבותיו. כדאי ככל שניתן לנסות ולקבל העתק מההפניה ולשמור את כל החומר הרפואי באופן מסודר. (תיעוד רפואי שקיים במוסדות הצבא ובמוסדות הרפואיים, ניתן לאיסוף וצילום בכל שלב בבקשה לקבלת תיק אישי ורפואי של החייל ולכן ישנה חשיבות לתיעוד זה).

3. לפעול בהתאם להוראות שניתנות ע"י הצוות הרפואי ולגשת לכל ההפניות שניתנות – במידה וישנו קושי או סירוב מצד המפקדים ליציאה להפניה כלשהי, לערב בכך את קצינת הנפגעים ביחידה וליצור תיעוד של הדברים.

4. אם סיימתם את הבירור והטיפול הרפואי, החלמתם והכל בסדר - מצוין המשיכו בחייכם. אם נותר נזק/ מחלה/ פגיעה כלשהי שמשפיעים על שגרת חייכם זה המקום לערב את קצינת הנפגעים ביחידה ולפעול לשם הגשת תביעה לקצין התגמולים מטעם משרד הביטחון שהוא הגוף הרלוונטי להכרה בנכות שלכם. את התביעה יש למלא על גבי טופס ייעודי לכך ולצרף אליה תצהיר מפורט וכן כדאי לצרף לתביעה את כל המסמכים שיש בידיכם ופירוט של כל העדים ומי שיכול לעזור לכם בהמשך בבירור העובדות הנטענות עם כמה שיותר פרטים עליהם - שימו לב בירור תביעה יכול לפעמים לארוך שנים ובינתיים נותק הקשר עם מי שהיה עמכם בשירות הצבאי כך שאם לא יהיו לכם פרטים לשם איתור העד הנדרש אתם יכולים לעמוד בפני קושי להוכיח את טענתכם.

עו"ד אקרמן לילך

5. במילוי טופס התביעה להכרה בנכות יש לציין את כל הפגימות הנטענות בכל התחומים על מנת שקצין תגמולים יוכל לקבל החלטה בגין כל אחת ואחת מהן. 

6. לאחר הגשת התביעה לקצין התגמולים יבדקו את הנסיבות הנטענות בבקשתכם ובמידת הצורך יבקשו מכם השלמת מסמכים ובמקביל תזומנו לבדיקה אצל מומחה מטעם קצין תגמולים לשם קביעתו האם יש לכם נכות בגין הפגיעה הנטענת ובמידה וכן מה גובהה.

7. לאחר הבדיקה הנ"ל תקבלו מקצין תגמולים את החלטתו האם הכיר בנכות הנטענת שלכם כנכות שנגרמה תוך ועקב השירות הצבאי ואשר הנך זכאי לתגמולים בגינה או שלא וכן את אחוזי הנכות שנקבעו תוך נימוק להחלטתו ובמידה וההחלטה שהתקבלה אינה מקובלת עליכם ניתן לערער עליה בפני וועדת ערר באם הערעור הוא בגין עצם ההחלטה או בפני ועדה רפואית עליונה באם הערעור הוא רק בגין גובה הנכות.

8. חשוב להבין שלאחוזי הנכות שנקבעים ישנה משמעות הן על גובה התגמולים שניתנים, הן על האם מדובר בתגמול חד פעמי/חודשי והן על הזכויות הנלוות להם זכאי הנפגע (לימודים, הנחות במסים, רכב, מגורים וכיו"ב) כאשר בכל מקרה טיפול רפואי/אביזרים רפואיים הקשורים לפגיעה שהוכרה ניתן לדרוש את קבלתם באמצעות ספקים של משרד הביטחון ועל חשבונם.

9. במהלך התקופה שעד לקבלת החלטת קצין תגמולים ניתן גם לדרוש קבלת טיפול בגין הפגיעה בגינה הוגשה התביעה ע"י ספקי משרד הביטחון ובמידה ואתם נדרשים לטיפול כלשהו עוד טרם התקבלה החלטה בתביעתכם פנו למשרד הביטחון לשם כך.

10. והכי חשוב, בדקו היטב את זכויותיכם והבינו לעומק מה מגיע לכם בהתאם לגובה הנכות שנקבעה לכם ועמדו על קבלתם.

לאחרונה, הרחיבה הפסיקה את ההכרה בנכות והכירה בין השאר בנכות שנותרה ונגרמה לחיילים שנפגעו מאכזבה משיבוצם, מריתוק ארוך לבסיסם ללא ששמו לב למצבם הנפשי הקשה, מרשלנות רפואית שנעשתה בשל אי אבחון במועד ובעוד מקרים נוספים ורבים - כפגיעה שנעשתה תוך ועקב השירות הצבאי ולכן באם אתם חשים שבשל השירות הצבאי נגרמו לכם נזקים פיזיים/נפשיים פנו לייעוץ משפטי על מנת לבחון את זכאותכם ואופן הפעולה בה יש לפעול .  

***עו"ד אקרמן לילך מתעסקת בטיפול בנפגעי השירות הצבאי החל משלב הגשת התביעה למשרד הביטחון, עובר לשלב הערעור לוועדות הערעורים ולוועדה העליונה, ועד להכרה בנכות החייל.

בחזרה לזירה המשפטית>>>