ייפוי כוח מתמשך – אתם קובעים את גורלכם ליום בו לא תהיו כשירים

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל

דיירי בנין מגורים בחיפה ביקשו להתקשר עם יזם בניה לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38. בהתאם לחוק, ביצוע הפרויקט מותנה בהסכמת רוב דיירי הבניין וחתימתם על הסכם התקשרות עם היזם המבצע. למרבה הצער, אחת מדיירות הבניין איבדה את כשירותה המשפטית עקב אירוע רפואי פתאומי.

צילום: Dreamstime

על אף שאותה דיירת הביעה את הסכמתה העקרונית להצטרף לפרויקט ולחתום על ההסכם ההתקשרות, לאור מצבה הרפואי נבצר ממנה לחתום על ההסכם ולכן לא הושג הרוב הדרוש לצורך קידום הפרויקט. בנסיבות זנוצרו לא היה מנוס ממינוי אפוטרופוס עבור אותה דיירת ובקבלת אישור בית המשפט להתקשר, בשם הדיירת, בהסכם ההתקשרות עם היזם.

האם ניתן היה להיערך מבעוד מועד למצב של אי כשירות מבלי להידרש למינוי אפוטרופוס?

רחל בן אריצילום: יוליה טוקרב

, התשובה היא כן, והדבר נעשה באמצעות עריכת יפוי כח מתמשך.

באפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המעמיד בראש סדר העדיפויות את רצון האדם, העדפותיו האישיות ואת האוטונומיה שלו. התיקון לחוק מאפשר לכל אדם להסדיר ולעצב מבעוד מועד את גורלו ועתידו למקרה שיגיע יום בו לא יוכל עוד להיות כשיר לקבל החלטות, וזאת באמצעות עריכת מסמך משפטי חדש, בשם "יפוי כח מתמשך".

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך רשאי כל אדם למנות מיופה כוח (אחד או יותר) אשר יהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים שונים (אישיים, רפואיים ורכושיים), לרבות עניינים הקשורים בניהול נכסי המקרקעין שבבעלותו ולקבל החלטות בשמו, ביום בו יאבד מייפה הכוח את יכולתו להבין בעניינים אלה. בכך מתייתר הצורך במינוי אפוטרופוס. מיופה הכוח אף אינו כפוף, ככלל, לפיקוח המכביד של האפוטרופוס הכללי.

 במסגרת יפוי הכח המתמשך ניתן להסדיר עניינים מגוונים ורבים נוספים, למשל:

  • קביעת הוראות לעניין הסדרת תחומי חייו האישיים של הממנה- רמת החיים שמבקש לקיים הממנה במצב בו יאבד את כשירותו; האם מבקש להתגורר בביתו כל ימי חייו ולהסתייע במטפל/ת או שמא לעבור לדיור מוגן; האם מעוניין להעניק מתנות לבני משפחתו במועדים מיוחדים וכו'.
  • קביעת הוראות לעניין ההיבטים הרפואיים של הממנה- מי יהיה מוסמך לקבל בשמו החלטות רפואיות במצב של העדר כשירות; תכנון הטיפול הרפואי; האם מבקש להימנע מטיפולים רפואיים מסוימים וכו'.
  • קביעת הוראות לעניין ההיבטים הרכושיים- הנחיות לעניין ניהול חשבונות בנק; השקעת כספים; עשיית עסקאות ברכוש הממנה לרבות ניהול עסקיו של הממנה וכו'. בייפוי הכח המתמשך יכול הממנה למשל, להסמיך מיופה כח אשר יהיה מוסמך לפעול בשמו לצורך המשך ניהול עסקיו ולקבוע הנחיות מפורשות באשר להיבטים השונים הכרוכים בניהול העסק, וכך להבטיח את המשך פעילותו השוטפת והרציפה של העסק, ללא עיכוב ולא צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

רק עורך דין שעבר הכשרה מתאימה על ידי האפוטרופוס הכללי, מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך.