עו"ד מאיה לביא: ניצחון מול המערכת הבנקאית - אפשרי ובר השגה

שיקים שמשכתם מחשבונכם סורבו וחשבון הבנק שלכם הוגבל? לא מדובר בסוף פסוק. ניתן לערער לבית המשפט על מנת שיהפוך את ההחלטה, גם אם מדובר במאבק משפטי מול מערכת משומנת כמו בנק. עו"ד מאיה לביא, המייצגת לקוחות פרטיים ועסקיים מול המערכת הבנקאית, ועוזרת להם לבטל הגבלות על החשבון, עושה סדר בדברים

בני גלובינסקי
תוכן מקודם
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
עט כותב המחאה
בני גלובינסקי
תוכן מקודם

לאחרונה ניתן פסק דין בבית משפט השלום בצפת, בו נקבע כי הגבלה על חשבון בנק של לקוח עסקי בבנק הפועלים בקריית שמונה בוטלה. כמו כן, השיקים שסורבו נגרעו. מדובר בתופעה בה נתקלים לא מעט אנשים בזמן שגרה, וכמובן גם בזמן חירום ובמהלך תקופת הקורונה.

קיימות מספר סיבות לכך ששיק חוזר: סיבה טכנית, מחסור בכיסוי מספיק בחשבון הבנק, שיק מחשבון שנחשב מוגבל, ביטול יזום ועוד. על פי חוק שיקים ללא כיסוי, במקרה של החזרת 10 שיקים ללא כיסוי במשך תקופה של שנה, חשבון הבנק מוגבל למשך שנה.

מי שייצגה את הלקוח מול הבנק, ובעלת ניסיון רב בנושא עם לקוחות אחרים, היא עו"ד מאיה לביא ממשרד עורכי דין מאיה לביא. עו"ד לביא, המכירה היטב את שני צידי המתרס, שכן ייצגה בנקים בעבר, מסבירה את המורכבות של הנושא ומה ניתן לעשות במקרה של שיקים שחוזרים ושל הגבלת חשבון: "זכרו תמיד כי לא מדובר בסוף פסוק, גם אם מדובר בהתנהלות מול בנק".

עולם כמנהגו נוהג

לדברי עו"ד מאיה לביא, המפתח לניצחון טמון בהוכחה של ההתנהלות בין הלקוח לבנק בטרם סירוב ההמחאות: "היה איזשהו נוהג, הסכם בעל פה בין הבנק לבין הלקוח שלא מחזירים שיקים גם אם יש חריגה מהמסגרת".

למה זה קורה בעצם?
"תמיד הבנק נתן עוד יום או עוד יומיים עד שהלקוח מפקיד כספים בחשבון לצורך כיבוד ההמחאות, ולכן התנהלות כזו מצד הבנק, יוצרת הסתמכות של הלקוח כי הבנק יעשה זאת בעתיד במקרים דומים. בית המשפט קיבל את הטענה שלנו לגבי נוהג, הסכמה שבעל פה שיוצרת ציפייה לגיטימית אצל הלקוח כי השיקים יכובדו בסופו של דבר על ידי הבנק".

עו"ד מאיה לביא. "לא מדובר בסוף פסוק" צילום: יח"צ

ובית המשפט לא דרש לראות חוזה בכתב?
"בדרך כלל לא פשוט להוכיח הסכמה בעל פה או נוהג שהשתרש בין הלקוח לבין הבנק. למרות זאת, הצלחנו להביא ראיות לקיומו של נוהג בין הצדדים ובית המשפט קיבל את טענותינו במלואן".

ואכן בפסק הדין קבע השופט רונן פיין: "אני מגיע למסקנה כי בין המערער לבנק התקיימה התנהלות חוזרת של הפקדת כספים לכיסוי חריגה מהמסגרת המאושרת בחשבון בחלוף מועד פירעון שיקים אשר הוצגו לפירעון". ומה זה אומר בפועל? בית משפט קבע שהיה נוהג בין הבנק לבין הלקוח באשר לסירוב השיקים, כלומר היה ללקוח יסוד סביר להניח שהשיקים יכובדו, זאת על בסיס איזשהו הסכם בינו ובין הבנק, אפילו אם היה בעל פה.

היסוד הסביר התממש

באופן טבעי, הגבלה על חשבון יכולה ליצור שיתוק מוחלט של העסק וחוסר יכולת להמשיך את פעילותו. אולם, מסתבר כי יש מה לעשות ולא מדובר בהחלטה בלתי הפיכה. עו"ד מאיה לביא מפרטת מה אפשר לעשות במקרים כאלו: "לקוח יכול לפנות בהגשת ערעור לבית המשפט בקשר לשיקים שסורבו לו בחשבון. הוא יכול לטעון לגביהם. סעיף 10(א)(3) הוא בעצם העילה המרכזית. אם הלקוח הוכיח שהיה לו יסוד סביר להניח שהבנק יכבד את השיקים שסורבו, על אף שהוא היה בחריגה מהמסגרת המאושרת, וזאת בהסתמך על נוהג, הסכמה בעל פה שהצדדים התנהלו לפיה בפרק זמן ארוך, אז השיקים שהובילו להגבלה סורבו שלא כדין והוא זכאי לבטל את ההגבלה".

משרד עורכי דין מאיה לביא צילום: יח"צ

ומה קרה בפסק הדין הזה?
"במקרה הנדון, טענו שהיה נוהג והיה הסכם בעל פה בין הבנק מצד אחד ללקוח מצד שני, ולמרות שיש חריגה ממסגרת האשראי המאושרת, השיקים מכובדים ותמיד הבנק מצא פתרון על מנת שלא לסרבם. או שהיו מופקדים כספים כמה ימים לאחר מכן או שהיו מוצאים פתרון אחר ומעמידים לו מסגרות אשראי זמניות או חד צדדיות. אנחנו הוכחנו שהיסוד הסביר התממש והתקיים ולכן בית משפט, לאחר ששמע את טיעוני הצדדים ואת העדויות, קבע שהבנק החזיר את השיקים שלא כדין וגרע אותם וכפועל יוצא מכך בוטלה ההגבלה".

שיקולי צדק

בנוסף, נקבע בפסק הדין כי ההגבלה מבוטלת אף משיקולי צדק. וכדברי השופט פיין הנכבד: "סבורני כי לאותן מסקנות לעיל הייתי מגיע בשים לב לפסיקה הקובעת, כי בנסיבות חריגות ניתן לבטל שיקים ממניין השיקים שסורבו, משיקולי צדק".

ומהם השיקולים הללו? על פי עו"ד מאיה לביא: "שיקולי צדק הוא טיעון חשוב מאוד, במיוחד בתקופת הקורונה. אנחנו באים ואומרים כי התרחש אירוע חריג שלא נמצא בשליטת הלקוח, הוא לא היה יכול לצפות לו ולכן בנסיבות מיוחדות אשר מתקיימות כגון מגפה עולמית, מצב ביטחוני חמור וכדומה יש ללקוח עילה לפנות לבית המשפט על מנת לגרוע את השיקים ולבטל את ההגבלה".

את יכולה לספר על מקרה בולט נוסף באותו נושא?
"בוודאי. לפני מספר שנים בית משפט השלום בנצרת ביטל הגבלה על חשבון של חברה לאחר שהשתכנע שבעבר בנק הפועלים כיבד המחאות שנמשכו מחשבונה למרות החריגה. במקרה הזה הבנק סירב לכבד 14 שיקים בסכום של כ-190 אלף שקל עקב היעדר כיסוי והחשבון הוגבל".

ומה עשיתם במקרה הזה?
"טענו שהבנק הכיר את שיטת העבודה של החברה ושגם כאן היה נוהג בין החברה לבנק. הבנק ידע שהחריגה מהמסגרת היא זמנית, ועל כן, בהתאם לנוהג, היה עליו לכבד את ההמחאות. השופט קיבל את טענותינו, והורה על גריעת תשעה שיקים ממניין הצ'קים המסורבים, וכך הוסרה ההגבלה".

כפי שראינו, למרות שלעיתים מאבק משפטי מול בנק, מוסד בעל אמצעים כמעט בלתי מוגבלים, נראה אבוד מראש, פסיקות כמו אלו מוכיחות כי לא כך הדבר. "ניצחון במאבק מול המערכת הבנקאית הוא אפשרי ובר השגה", מסכמת עו"ד מאיה לביא.