השקעה באופציות מעוף: האם זה מתאים גם לכם?

אופציות מעוף הן מכשיר פיננסי, המסייע בניהול סיכונים במסחר ועשוי להשיא רווחים גדולים. עם זאת, מדובר בתחום עתיר סיכונים שמחייב היערכות כספית ונפשית וצבירת יידע. אז מה אתם צריכים לדעת?

בשיתוף מיטב דש
תוכן מקודם
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
גבר מזוקן משוחח בטלפון מול מסכי מחשב
בשיתוף מיטב דש
תוכן מקודם

אופציות מעוף הן מכשיר פיננסי, המסייע בניהול סיכונים במסחר ועשוי להשיא רווחים גדולים בהשוואה למסחר הרגיל. עם זאת, צריך לזכור שאופציות המעוף הן גם תחום עתיר סיכונים, שהמשקיעים בו עלולים להפסיד כסף רב. לכן, השאלה הראשונה שאתם חייבים לשאול את עצמכם בנוגע לאופציות מעוף היא "האם אני מסוגל לעמוד, כספית ונפשית, גם בתרחיש של הפסד?" 

אם התשובה שלילית, קחו כמה צעדים אחורה ליציע. המשחק הזה לא בשבילכם. בכל מקרה, גם אם אתם מרגישים בשלים לקפוץ למסחר באופציות, אל תיכנסו לזירה עם יידע אפסי. חשוב שתכירו לפחות את מונחי היסוד עוד לפני שתרכשו אפילו אופציה אחת. 

מהן אופציות מעוף - ומהם סוגי האופציות?  

אופציות הן מכשירים פיננסיים, שערכם נגזר מנכס אחר המכונה "נכס הבסיס". בין סוגי נכסי הבסיס אפשר למנות מניות, מדדים וחוזים עתידיים. מאחר שמחיר האופציות נגזר ממחירם של נכסי הבסיס הן (האופציות) נקראות גם נגזרים. 

הנגזרים הראשונים היו אופציות מעוף ובעקבותיהן הוגדר גם מדד המעוף (מכשירים עתידיים ופיננסיים), ששינה את שמו בינתיים למדד ת"א 35. מדובר במדד המוביל של הבורסה בתל אביב, המייצג את השווי המשוקלל של 35 מניות החברות המובילות מבחינת שווי השוק שלהן. 

אופציה היא למעשה חוזה בין שני צדדים: קונה האופציה, שמקבל זכות לרכוש את נכס הבסיס; ומוכר האופציה, שמתחייב לשלם לקונה את ההפרש בין שוויו של נכס הבסיס בעת המימוש לבין מחיר המימוש של האופציה. כל זאת, תמורת מחירים הנקבעים מראש ובמועדים הנקבעים מראש.

המסחר באופציות מאפשר למשקיעים למנף את כספם ברמות שונות של מינוף. היחס הנפוץ למינוף באופציות מעוף הינו 1:100. מחיר האופציה נקבע על סמך גורמים נוספים מעבר לשער נכס הבסיס, ובראשם מספר הימים שנותרו עד לפקיעת האופציה וסטיית התקן. 

בשוק קיימים שני סוגי אופציות: 

1. אופציית רכש (call): מקנה זכות לקניית נכס הבסיס במחיר מימוש קבוע עד מועד הפקיעה.

2. אופציית מכר (put): מקנה לרוכש האופציה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר מימוש קבוע עד מועד הפקיעה.

שני הסוגים של האופציות עשויים לשמש לגידור תיק ההשקעות והגנה עליו מפני מסחר תנודתי. עם זאת, חשוב להדגיש כי המסחר באופציות מסוכן מאחר שהן נכס ממונף, שכל תזוזה קלה במחיר נכס הבסיס עלולה לגרום שינוי מהותי במחיר האופציה.

אסטרטגיה לשוק עולה

בתרחיש של שוק עולה ניתן לקנות אופציית Call, בתקווה שמחיר נכס הבסיס יעלה. הרווח המרבי בתרחיש זה הינו תיאורטית בלתי מוגבל, בעוד  שההפסד המרבי מוגבל לסכום הפרמיה ששולם. זו הסיבה גם שלא נדרשים בטחונות בתרחיש זה. 

בתרחיש של שוק עולה ניתן גם לכתוב אופציית Put, בתקווה שמחיר נכס הבסיס יעלה. עם זאת, בתרחיש זה הרווח המרבי מוגבל לפרמיה שהתקבלה מכתיבת האופציה, בעוד שההפסד המרבי הינו בלתי מוגבל ותלוי בהפרש בין מחיר המימוש לבין המדד הקובע למימוש של נכס הבסיס - ועלול להיות משמעותי. לכן, נדרשים בטחונות.

אסטרטגיה לשוק יורד

גם בתרחיש של שוק יורד ניתן לנסות לגדר את התיק או להרוויח באופן ספקולטיבי ועתיר סיכונים. התרחיש הרצוי באסטרטגיה לשוק יורד היא ירידת מחיר נכס הבסיס. האפשרות הראשונה היא לקנות אופציית פוט במחיר מימוש כלשהו קבוע מראש. הרווח המרבי כאן מוגבל להפרש בין מחיר המימוש לבין המדד הקובע למימוש של נכס הבסיס, בניכוי הפרמיה ששולמה על האסטרטגיה. ההפסד המרבי מוגבל לסכום הפרמיה ששולם עבור קניית האופציה. מאחר שמדובר בהפסד מוגבל, לא נדרשים בטחונות.

אפשרות נוספת היא לכתוב אופציית Call בשוק יורד, בתקווה לירידת מחיר נכס הבסיס. הרווח המרבי במקרה זה מוגבל לפרמיה מכתיבת האופציה. הפסד המרבי, עם זאת, הינו בלתי מוגבל מאחר שתיאורטית מחיר נכס הבסיס יכול לעלות ללא הגבלה. לכן, נדרשים בטחונות.

כמה זמן עד לפקיעה? 

אופציות על מדדים ומניות מונפקות לתקופה של שלושה חודשים. במדד ת"א 35, עם זאת, ניתן להנפיק גם אופציות שבועיות. מועד הפקיעה של האופציות הינו יום המסחר הקודם ליום השישי האחרון באותו חודש. מחיר האופציה נקבע לפי שער הפתיחה בנכס הבסיס באותו יום. באופציות השבועיות יום הפקיעה הוא יום המסחר הקודם לימי שישי, למעט אותו יום שישי אחרון בחודש. בכל מקרה, בבוקר יום פקיעה לא מתקיים מסחר באופציות הפוקעות. 

השורה התחתונה: האם זה מתאים לכם?

התשובה הכנה כאן אמורה להיות: בכלל לא בטוח. אופציות מעוף הן השקעה ממונפת על נכסי בסיס, ולכן ההשקעה בהן הרבה יותר מסוכנת מהשקעה במניות או באגרות חוב. נכון שהתשואות במסחר באופציות עשויות להיות גבוהות מאוד, אך כך גם הסיכון והחשיפה להפסדים גדולים. 

לכן, כניסה להשקעה באופציות מעוף אמורה להישקל רק לאחר שצברתם יידע בתחום זה והבנתם את היתרונות והחסרונות הקיימים בהשקעה כזו.

אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. יצירת עסקה במעו"ף כרוכה מטבעה בסיכון גבוה ולפיכך אין לבצע עסקה של מכירה בחסר (יצירת) אופציות מכירה (PUT OPTION) או אופציות רכישה (CALL OPTION) או לבצע פעולה בחוזה עתידי, אלא אם יהיה המבצע מסוגל לשלם את הסכום שהוא עלול להידרש לו בעת המימוש, הגם שלעיתים לא ניתן לחשב מראש את מלוא סכומי ההתחייבות על פי העסקאות במעו"ף שנוצרו.