עצמאיים? כך אפשר להוציא את המקסימום מהפקדות סוף השנה

שנת 2021 עוד רגע מסתיימת, וכדי לנצל את הטבות המס שמגיעות לכם מהמדינה, יש למהר ולבצע הפקדות לקרן פנסיה או לקופת גמל. מי חייב להפקיד, וכמה? ולאילו סכומים יכולות להגיע הטבות המס השונות? הנה כל מה שחשוב שתדעו

בשיתוף אלטשולר שחם
תוכן מקודם
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
עצמאיים? כך אפשר להוציא את המקסימום מהפקדות סוף השנהצילום: Shutterstock
בשיתוף אלטשולר שחם
תוכן מקודם

אם אתם מנהלים עסק עצמאי משלכם, אתם ודאי מכירים את עניין הפקדות סוף השנה. עצמאיים רבים אינם מפקידים לחיסכון פנסיוני באופן שוטף, אלא ממתינים לחודשים האחרונים של השנה כדי לסכם את גובה ההכנסה השנתית, ובהתאם לכך להבין מהו הסכום שעליהם להפקיד. החל מינואר 2017, המדינה מחייבת את ציבור העצמאיים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני כלשהו – קופת גמל, קרן פנסיה, או ביטוח מנהלים - המיועד לגיל הפרישה.

מעבר לחובת ההפקדה לפנסיה, סוף השנה הוא הזדמנות מצוינת להגדיל הפקדות בחסכונות הפנסיוניים, וליהנות מהטבות מס ייחודיות לציבור העצמאיים, אשר עשויות להצטבר לאלפי שקלים. כך, גם מגדילים את החיסכון המצטבר לפנסיה וגם נהנים מהטבות מס. שימו לב, כדי לנצל את מלוא הטבות המס יש לבצע את ההפקדות לפני תום שנת המס הנוכחית (ה-31 בדצמבר 2021).

מי חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני?

חובת ההפקדה חלה על כל עצמאית או עצמאי בעלי הכנסה מעסק עם ותק של חצי שנה לפחות, בגיל 21 עד 60. החובה להפקיד לחיסכון פנסיוני אינה חלה על מי שנולד לפני 31/12/1961. עצמאים שלא יפקידו לחיסכון פנסיוני כחוק, עלולים לקבל דרישה לתשלום קנס בגובה 500 שקל עבור שנת המס הרלוונטית.

  • כמה צריך להפקיד? סכום ההפקדה נגזר מגובה ההכנסה השנתית, כאשר החישוב נעשה בשתי מדרגות, על פי השכר הממוצע במשק (126,612 שקל בשנה)[1]:

מדרגה ראשונה, עבור הכנסה עד למחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד שיעור של 4.45% מההכנסה

מדרגה שנייה, עבור חלק מההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד מלוא השכר הממוצע. יש להפקיד שיעור של 12.55% מההכנסה

עבור הכנסות מעל סכום של 126,612 שקל בשנה, אין חובת הפקדה.

הטבות מס שיכולות להגיע לעשרות אלפי שקלים

מעבר לחשיבות הגבוהה של הפקדות לפנסיה שתשמש כמקור הכנסה אחרי הפרישה, המדינה מעניקה לעצמאיים עבור ההפקדות שתי הטבות מס ייחודיות:

1. ניכוי מס – הטבה המוכרת גם בשם "הוצאה מוכרת", במסגרתה מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהופקד בחסכון הפנסיוני. במילים אחרות, זה אומר שעל חלק מההכנסה לא ישולם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. שווי ההטבה תלוי בשיעור המס השולי שמשולם על ידי העצמאית או העצמאי.

2. זיכוי מס – הטבה המוכרת גם בשם "החזר מס", ומשמעותה הקטנת המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לקרן הפנסיה או לקופת הגמל. ההטבה בשיעור של 35% הינה קבועה ואינה תלויה בשיעור המס השולי.

ההפקדה המרבית שיש לבצע כדי לזכות במלוא הטבות המס, הינה בשיעור של 16.5% מההכנסה השנתית המזכה[2], עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של  208,800 שקל. החלוקה היא 11% לניכוי ו-5.5% לזיכוי[3].

----------------------------------------------------

[1]  השכר הממוצע במשק לשנת 2021 הינו 10,551 שקל בחודש.

[2] הכנסה מזכה והגדרות ההכנסה לגביה ניתן להפקיד וליהנות מהטבות המס מוגדרות בס' 47 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה").  

[3] הסכומים המוצגים עבור יחיד המוגדר "עמית מוטב" (כהגדרתו בפקודת מס הכנסה) אשר הפקיד לחיסכון פנסיוני בשנה כנגד הכנסתו ברובד הראשון (104,400 שקל), לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק (הפקדה בסך 20,258 שקל), ועל כן על מנת להיות מוגדר כעמית מוטב יש להפקיד בנוסף את הסכום המהווה השלמה בין 16.5% מהכנסת העצמאי ברובד הראשון (17,226 שקל) וכ-16% מהשכר הממוצע במשק. סכום ההשלמה בסך 3,032 שקל  אינו מזכה בהטבת מס אולם נדרש לצורך קבלת מלוא הטבות המס. הטבת הניכוי חושבה לפי הנחת מס שולי 47%, הטבת הזיכוי לפי שיעור של 35%. יחיד אשר נהנה מהוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה, שיעור ההפקדה להטבת הזיכוי יעמוד על 5% בלבד (ולא 5.5%). שווי ההטבה חושב רק לגבי מס הכנסה. הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים יעוץ מס המתחשב בנתוניו האישים של היחיד ואינם מהווים שיווק פנסיוני.