וויטסמוק מוכרת את נכסי החברה הכלולה 'קיבו' ל-STARTAPP

החברה הודיעה בסוף הרבעון השלישי 2016 כי הפחיתה את מלוא השקעתה בקיבו. בהתאם להסכם המכירה, קיבו (בה מחזיקה החברה 42.8%) עשויה לראות רווחים מהפעילות באמצעות מנגנון חלוקת רווחים על פיו תהיה קיבו זכאית ל-10%-20% מהרווח הגולמי ול-20% מהרווח הנקי שיופקו על ידי STARTAPP מהנכסים הנרכשים למשך 3 שנים, ובנוסף תהיה זכאית ל-10% מהתקבולים במידה והנכסים ימכרו בעתיד לגורם שלישי (עד 3 שנים לאחר השלמת העסקה)

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל