תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

צ'ק-קאפ: תוצאות הרבעון השני לשנת 2016

משרד המדען הראשי אישר לחברה מענק בהיקף 4.8 מיליון שקל החלה במערכת יחסים אסטרטגית עם GE Healthcare אושרו שני פטנטים חדשים

רבעון 2
Dreamstime.com

צ'ק-קאפ (Nasdaq:  CHEK, CHEKW), חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח גלולה הניתנת לבליעה דרך הפה לאיתור סרטן המעי הגס ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני לשנת 2016, ומסרה עדכון בנוגע לפעילותה.

ביל דנזל, מנכ"ל צ'ק קאפ, מסר:"אנחנו מעודדים מההתקדמות שעשינו לאורך החודשים האחרונים, בהם קידמנו את תוכנית העבודה לקראת הגשה לאישור CE  ומטרות ארגוניות מרכזיות נוספות. פעילויות אופטימיזציית מערכת צ'ק קאפ הוטמעו וממשיכות להתקדם לקראת ביצוע מחקר הוולידציה הקלינית וההגשה הצפויה לאישור CE  במחצית הראשונה של 2017. אנו מאמינים ששיתוף הפעולה עם GE Healthcare יוביל לפיתוח הליך ייצור והרכבה כמותי למקור קרינת X-ray לניסויים קליניים עתידיים ולמסחור. השגנו גמישות פיננסית נוספת מההנפקה שהשלמנו לאחרונה וממענק משרד המדען הראשי, שאנו מאמינים שתספק לנו את המימון הדרוש עד סוף 2017 לתוכניות הקליניות הנמשכות ולמחקר פיילוט בארה"ב. אנו ממוקדים בלהמשיך בהתקדמות פיתוח המערכת שלנו, שמיועדת להסיר חסמים, לשנות תפישות ולהגדיל את המוכנות לבדיקת סרטן המעי הגס, ולהמשיך לעבוד לקראת  השגת מטרתנו להביא את המערכת לשוק."

התפתחויות עיקריות

■ החברה השלימה גיוס במניות ואופציות עם תקבולים בהיקף של כ-5.9 מיליון דולר ממשקיע מוסדי יחיד הממוקד בתחום ההלת'-קר.
■ החברה חתמה הסכם אסטרטגי עם GE Healthcare לפיתוח ולוולידציה של ייצור והרכבת מקורות קרינת X-Ray בהיקפים מסחריים לקפסולת צ'ק קאפ.עם השלמה מוצלחת של ביצוע ההסכם, הצדדים עשויים לדון בשיתוף פעולה להקמת אתר ייצור והפצה בהיקפים מסחריים למערכת צ'ק קאפ.
■ משרד המדען הראשי אישר לחברה מענק בהיקף של4.8 מיליון שקל לשנת 2016. המענק ישמש את צ'ק-קאפ להמשך תמיכה בפיתוחים הקליניים של טכנולוגיית גלולת החברה, בכפוף לתנאים והתחייבויות מקובלים של המענק.
■ החברה קיבלה אישור על שני פטנטים חדשים, הראשון בארה"ב והשני באירופה, המרחיבים את הרכוש האינטלקטואלי המכסה את ליבת טכנולוגיית ה-X-Ray. תוספות אחרונות אלה משפרות את הפורטפוליו העשיר, הכולל 21 פטנטים שאושרו לחברה, 2 פטנטים שהותרו ו-35 בקשות פטנטים הממתינות לאישור.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

תוצאות הרבעון השני לשנת 2016:

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון השני לשנת 2016 הסתכמו בסך של 1.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה של 561 אלף דולר בהשתתפות משרד המדען הראשי (פרו-ראטה מיוחס להוצאות מחקר ופיתוח), קיטון של 119 אלף דולר בקבלני משנה וחומרים וקיטון של 50 אלף דולר בתגמול מבוסס אופציות. קיטון זה קוזז בחלקו בעלייה של 423 אלף דולר בשכר והוצאות קשורות.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני לשנת 2016 הסתכמו בסך של 0.9 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.2  מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בעלויות הקשורות לכוח אדם בסך 139 אלף דולר והוצאות מנהלה וכלליות אחרות בסך של 107 אלף דולר.

ההפסד התפעולי ברבעון השני לשנת 2016 הסתכם בסך של 2.0 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 2.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו, ברבעון השני לשנת 2016 הסתכמו בסך של 15 אלף דולר, וכללו בעיקר הוצאה פיננסית של 29 אלף דולר כתוצאה מהפרש שערי חליפין, בהשוואה להכנסה פיננסית נטו של 132 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד, שכללה בעיקרה הכנסה פיננסית של 154 אלף דולר כתוצאה מהפרשי שערי חליפין.

ההפסד ברבעון השני לשנת 2016 הסתכם בסך של 2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד (Non-GAAP) ברבעון השני לשנת 2016, כמוגדר להלן, הסתכם בסך של 1.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד (Non-GAAP) בסך של כ- 2.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

סך המזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצרנכון ל- 30 ביוני 2016 הסתכם ב- 9.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 11.7 מיליון דולר נכון ל- 31 במרץ, 2016. סך המזומנים ושווי המזומנים נכון ל-30 ביוני 2016 אינו כולל את המענק ממשרד המדען הראשי ואת התקבולים שהתקבלו מההנפקה.

תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2016:

הוצאות מחקר ופיתוח, נטובמחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכמו בסך של 2.9 מיליון דולר, בהשוואה ל- 2.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהתקדמות הפיתוח של המערכת של צ'ק-קאפ ומהוצאות מתמשכות של הניסוי הקליני , וכולל עלייה בשכר והוצאות קשורות של 1.1 מיליון דולר כתוצאה מהגידול במספר העובדים ועלייה של 81 אלף דולר בהוצאות מחקר ופיתוח אחרות. עלייה זו קוזזה בחלקה, בירידה של 409 אלף דולר בתגמול מבוסס מניות ובעלייה של 602 אלף דולר בהשתתפות משרד המדען הראשי (פרו-ראטה מיוחס להוצאות מחקר ופיתוח).

הוצאות הנהלה וכלליות במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכמו בסך של 2.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בתגמול מבוסס מניות בסך של 1.5 מיליון דולר, עלויות הקשורות לכוח אדם בסך 131 אלף דולר וירידה בהוצאות הנהלה וכלליות אחרות בסך של 79 אלף דולר.

ההפסד התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכם בסך של 4.9מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 6.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות המימון, נטו, במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכמו ב-143 אלף דולר, בהשוואה להכנסות בסך של 186 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכם בסך של 4.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך 6.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד (Non-GAAP) במחצית הראשונה לשנת 2016, כמוגדר להלן, הסתכם בסך של 4.0 מיליון דולר, בהשוואה להפסד (Non-GAAP) בסך של3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכם בסך של 4.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ראו להלן תמצית דוחות כספיים.

שימוש במידע פיננסי Non-GAAP

In addition to disclosing financial results calculated in accordance with U.S. GAAP, the Company's financial results release contains Non-GAAP financial measures of net loss for the period that exclude the effects of share-based compensation, changes in royalties provision and revaluation of warrants to purchase preferred shares. The Companys management believes the Non-GAAP financial information provided in this release is useful to investors understanding and assessment of the Company's on-going operations.  Management also uses both GAAP and Non-GAAP information in evaluating and operating business internally and as such deemed it important to provide all this information to investors. The Non-GAAP financial measures disclosed by the Company should not be considered in isolation or as a substitute for, or superior to, financial measures calculated in accordance with GAAP, and the financial results calculated in accordance with GAAP and reconciliations to those financial statements should be carefully evaluated. Reconciliations between GAAP measures and Non-GAAP measures are provided later in this press release.

אודות צ'ק קאפ

צ'ק-קאפ (Nasdaq: CHEK, CHEKW) היא חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח מערכת ראשונה מסוגה לסריקה והדמיה של פנים המעי הגס, ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, לצורך איתור פוליפים טרום-סרטניים וסרטניים.

בעזרת טכנולוגיית הדמיה המבוססת על קרינת X-Ray ברמת אנרגיה נמוכה, פרי פיתוח החברה, המערכת סורקת את המעי במצבו הטבעי ויוצרת תמונות תלת ממדיות של הדופן הפנימית שלו. ללא צורך בניקוי מעיים מסורתי או שינויים בתזונה ובפעילותו של הנבדק, המערכת של צ'ק-קאפ מתוכננת להתמודד עם החסמים המשמעותיים ביותר לביצוע קולונוסקופיה ולהגדיל את ההיענות להמלצות לביצוע בדיקה לאבחון סרטן המעי הגס. המערכת של צ'ק-קאפ אינה מאושרת עדיין לשיווק.

מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה באנגלית שפורסמה בארה"ב, המחייבת מבחינת החברה.

Legal Notice Regarding Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Words such as may, should, could, would, predicts, potential, continue, expects, anticipates, future, intends, plans, believes, estimates, and similar expressions, as well as statements in future tense, often signify forward-looking statements. Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results and may not be accurate indications of when such performance or results will be achieved. Forward-looking statements are based on information that the Company has when those statements are made or managements good faith belief as of that time with respect to future events, and are subject to risks and uncertainties that could cause actual performance or results to differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. For a discussion of these and other risks that could cause such differences and that may affect the realization of forward-looking statements, please refer to the Special Note On Forward-looking Statements and Risk Factors in the Companys Annual Report on Form 20-F and other filings with the Securities and Exchange Commission (SEC). Investors and security holders are urged to read these documents free of charge on the SECs web site at http://www.sec.gov. The Company assumes no obligation to publicly update or revise its forward-looking statements as a result of new information, future events or otherwise.

לפרטים נוספים:

ניר צליק, קשרי משקיעים בע"מ

טל: 03-5167620

nir@km-ir.co.il

www.km-ir.co.il

דוחות כספיים

הקלק על הנתונים לקבלת הסבר מפורט בתחתית הטבלה
נתונים כספיים אינם זמינים כעת
צ'ק-קאפ

צ'ק-קאפ היא חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח מערכת ראשונה מסוגה לסריקה והדמיה של פנים המעי הגס, ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, לצורך איתור פוליפים טרום-סרטניים וסרטן.
בעזרת טכנולוגיית הדמיה המבוססת על קרינת X-Ray ברמת חשיפה נמוכה, פרי פיתוח החברה, המערכת סורקת את המעי במצבו הטבעי ויוצרת תמונות תלת ממדיות של הדופן הפנימית שלו, ללא צורך בניקוי מעיים מסורתי או שינויים בתזונה ובפעילותו של הנבדק. 
המערכת של צ'ק-קאפ מתוכננת להתמודד עם החסמים המשמעותיים ביותר לביצוע קולונוסקופיה ולהגדיל את ההיענות להמלצות לביצוע בדיקה לאבחון סרטן המעי הגס. המערכת של צ'ק-קאפ אינה מאושרת עדיין לשיווק.

 

כתבות שאולי פיספסתם

*#