תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

צ'ק-קאפ: תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2016

צ'ק-קאפ (Nasdaq: CHEK, CHEKW), חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח גלולה הניתנת לבליעה דרך הפה לאיתור סרטן המעי הגס ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר לשנת 2016, ומסרה עדכון בנוגע לפעילותה.

ביל דנזל, מנכ"ל צ'ק קאפ, מסר:"במהלך הרבעון שחלף, המשכנו לקדם את התוכנית הקלינית שלנו, ואת האופטימיזצייה של מערכת צ'ק קאפ, , תוך כדי קידום משימות מרכזיות נוספות בחברה. לאחרונה, מידע קליני נוסף המתייחס לבטיחות, תנועת הגלולה, וקורלציה בין הגלולה לממצאים קולונוסקופיים הוצגבכנסי גסטרואנטרולוגיה מקצועיים מובילים בארה"ב ובאירופה, ואנו מתקדמים על פי התכנית לקראת ההגשה לאישור CE במחצית הראשונה של 2017."

התפתחויות עיקריות

  • תוצאות מקדמיות המדגימות בטיחות, זיהוי פוליפים ומיקומם במחקרים קליניים שבדקו את המערכת הלא פולשנית של החברה לבדיקת המעי ללא הכנה מוקדמת הוצגו בפגישה המדעית השנתית של American College of Gastroenterology (ACG)  וב-United European Gastroenterology Week (UEGW).

תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2016:

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון השלישי לשנת 2016 הסתכמו בסך של 1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה של 536 אלף דולר בהשתתפות משרד המדען הראשי (פרו-ראטה מיוחס להוצאות מחקר ופיתוח), קיטון של 123 אלף דולר בקבלני משנה וחומרים. קיטון זה קוזז בחלקו בעלייה של78  אלף דולר בשכר והוצאות קשורות ועלייה של 28 אלף דולר בעלות רישום פטנטים.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי לשנת 2016 הסתכמו בסך של 0.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בעלויות הקשורות לכוח אדם בסך 485 אלף דולר, קיטון של 158 אלף דולר בתגמול מבוסס אופציות, וקיטון בעלויות מקצועיות בסך 95 אלף דולר. קיטון זה קוזז בחלקו בעלייה של 48 אלף דולר בעלויות משרדיות ועלייה של 69 אלף דולר בהוצאות הנהלה וכלליות אחרות.

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2016 הסתכם בסך של1.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות המימון, נטו, ברבעון השלישי לשנת 2016 הסתכמו בסך של61 אלף דולר, וכללו בעיקרהכנסות מימון של 88 אלף דולר (המורכב מהפרשי שערי חליפין בסך 54 אלף דולר והכנסות ריבית בסך 34 אלף דולר בגין פקדונות לטווח קצר) שקוזז בחלקו בהוצאות מימון בסך 27 אלף דולר (המורכבות בעיקר משינויים בסך 25 אלף דולר הפרשה לתמלוגים).

הוצאות המימון, נטו, בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 הסתכמו בסך 94 אלף דולר ומורכבות בעיקר מהפרשי שער חליפין בסך 78 אלף דולר ושינויים בהפרשה תמלוגים בסך 15 אלף דולר.

ההפסד ברבעון השלישי לשנת 2016 הסתכם בסך של1.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של3.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד (Non-GAAP) ברבעון השלישי לשנת 2016, כמוגדר להלן, הסתכם בסך של1.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד (Non-GAAP) בסך של כ- 2.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

סך המזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצרנכון ל- 30 בספטמבר 2016 הסתכם ב- 13.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 9.4 מיליון דולר נכון ל- 30 ביוני, 2016. סך המזומנים ושווי המזומנים נכון ל-30 בספטמבר 2016  כולל את התקבולים נטו מהנפקת ניירות הערך באוגוסט 2016 ומענקים ממשרד המדען הראשי בסך 845 אלף דולר (מתוך מענק כולל שאושר בסך של 1.25 מיליון דולר).

תוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2016:

הוצאות מחקר ופיתוח, נטובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016 הסתכמו בסך של 3.9 מיליון דולר, בהשוואה ל- 4.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה של 1.1 בהשתתפות המדען הראשי (פרו-ראטה מיוחס להוצאות מחקר ופיתוח), קיטון בסך 472 אלף דולר בתגמול מבוסס מניות, וקיטון בסך 103 אלף דולר בחומרים. הקיטון קוזז בחלקו מעלייה בסך 1.2 מיליון דולר בשכר והוצאות קשורות ועלייה בסך 124 אלף דולר בעלות רישום פטנטים, פחת והוצאות מחקר ופיתוח אחרות.

הוצאות הנהלה וכלליות נטובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016 הסתכמו בסך של 2.8מיליון דולר, בהשוואה ל-5.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בתגמול מבוסס מניות בסך של 1.6 מיליון דולר, קיטון בעלויות הקשורות לכוח אדם בסך 619 אלף דולר וירידה בהוצאות מקצועיות והוצאות הנהלה וכלליות אחרות בסך של 160 אלף דולר.קיטון זה קוזז בחלקו מעלייה בסך 71 אלף דולר בעלויות משרדיות.

ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016 הסתכם בסך של 6.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 9.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות המימון, נטו, בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016 הסתכמו בסך של204  אלף דולר, וכללו בעיקר הכנסות מימון של 222 אלף דולר (המורכב מהפרשי שערי חליפין בסך 117 אלף דולר והכנסות ריבית בסך 105 אלף דולר בגין פקדונות לטווח קצר) והוצאות מימון בסך 18 אלף דולר (המורכבות בעיקר משינויים בסך 12 אלף דולר בהפרשה לתמלוגים ועמלות בנקים בסך 5,000 דולר).

הכנסות המימון, נטו,בתשעת החודשים הראשונים לשנת2015 הסתכמו בסך של 91 אלף דולר, וכללו בעיקר הכנסות מימון של 176 אלף דולר (המורכב בעיקר משערוך מחדש של השווי ההוגן של מניות הבכורה בסך 174 אלף דולר) והוצאות מימון בסך 85 אלף דולר (המורכבות בעיקר משינויים בסך 42 אלף דולר בהפרשה לתמלוגים והוצאות ריבית ועמלות בנקים בסך 43 אלף דולר).

ההפסד בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016 הסתכם בסך של 6.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך 9.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד (Non-GAAP) בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016, כמוגדר להלן, הסתכם בסך של 5.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד (Non-GAAP)בסך של6.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016 הסתכם בסך של6.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מספר המניות הרגילות המונפקות של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2016 ו-31 באוקטובר 2016 היה 13,555,794  ו-14,455,075בהתאמה.

ראו להלן תמצית דוחות כספיים.

שימוש במידע פיננסי Non-GAAP

In addition to disclosing financial results calculated in accordance with U.S. GAAP, the Company's financial results release contains Non-GAAP financial measures of net loss for the period that exclude the effects of share-based compensation, changes in royalties provision and revaluation of warrants to purchase preferred shares. The Companys management believes the Non-GAAP financial information provided in this release is useful to investors understanding and assessment of the Company's on-going operations.  Management also uses both GAAP and Non-GAAP information in evaluating and operating business internally and as such deemed it important to provide all this information to investors. The Non-GAAP financial measures disclosed by the Company should not be considered in isolation or as a substitute for, or superior to, financial measures calculated in accordance with GAAP, and the financial results calculated in accordance with GAAP and reconciliations to those financial statements should be carefully evaluated. Reconciliations between GAAP measures and Non-GAAP measures are provided later in this press release.

אודות צ'ק קאפ

צ'ק-קאפ  (Nasdaq: CHEK, CHEKW)היא חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח מערכת ראשונה מסוגה לסריקה והדמיה של פנים המעי הגס, ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, לצורך איתור פוליפים טרום-סרטניים וסרטניים.

בעזרת טכנולוגיית הדמיה המבוססת על קרינת X-Ray ברמת אנרגיה נמוכה, פרי פיתוח החברה, המערכת סורקת את המעי במצבו הטבעי ויוצרת תמונות תלת ממדיות של הדופן הפנימית שלו. ללא צורך בניקוי מעיים מסורתי או שינויים בתזונה ובפעילותו של הנבדק, המערכת של צ'ק-קאפ מתוכננת להתמודד עם החסמים המשמעותיים ביותר לביצוע קולונוסקופיה ולהגדיל את ההיענות להמלצות לביצוע בדיקה לאבחון סרטן המעי הגס. המערכת של צ'ק-קאפ אינה מאושרת עדיין לשיווק.

מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה באנגלית שפורסמה בארה"ב, המחייבת מבחינת החברה.

Legal Notice Regarding Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Words such as may, should, could, would, predicts, potential, continue, expects, anticipates, future, intends, plans, believes, estimates, and similar expressions, as well as statements in future tense, often signify forward-looking statements. Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results and may not be accurate indications of when such performance or results will be achieved. Forward-looking statements are based on information that the Company has when those statements are made or managements good faith belief as of that time with respect to future events, and are subject to risks and uncertainties that could cause actual performance or results to differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. For a discussion of these and other risks that could cause such differences and that may affect the realization of forward-looking statements, please refer to the Special Note On Forward-looking Statements and Risk Factors in the Companys Annual Report on Form 20-F and other filings with the Securities and Exchange Commission (SEC). Investors and security holders are urged to read these documents free of charge on the SECs web site at http://www.sec.gov. The Company assumes no obligation to publicly update or revise its forward-looking statements as a result of new information, future events or otherwise.

לפרטים נוספים:

ניר צליק, קשרי משקיעים בע"מ

טל: 03-5167620

nir@km-ir.co.il

www.km-ir.co.il

רבעון 2
Dreamstime.com

דוחות כספיים

הקלק על הנתונים לקבלת הסבר מפורט בתחתית הטבלה
נתונים כספיים אינם זמינים כעת
צ'ק-קאפ

צ'ק-קאפ היא חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח מערכת ראשונה מסוגה לסריקה והדמיה של פנים המעי הגס, ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, לצורך איתור פוליפים טרום-סרטניים וסרטן.
בעזרת טכנולוגיית הדמיה המבוססת על קרינת X-Ray ברמת חשיפה נמוכה, פרי פיתוח החברה, המערכת סורקת את המעי במצבו הטבעי ויוצרת תמונות תלת ממדיות של הדופן הפנימית שלו, ללא צורך בניקוי מעיים מסורתי או שינויים בתזונה ובפעילותו של הנבדק. 
המערכת של צ'ק-קאפ מתוכננת להתמודד עם החסמים המשמעותיים ביותר לביצוע קולונוסקופיה ולהגדיל את ההיענות להמלצות לביצוע בדיקה לאבחון סרטן המעי הגס. המערכת של צ'ק-קאפ אינה מאושרת עדיין לשיווק.

 

כתבות שאולי פיספסתם

*#