אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2018

תוכן שיווקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
גרפים
צילום: pixabay
תוכן שיווקי

ה-FFO ברבעון עלה בכ-18% לעומת אשתקד והסתכם בכ-17.8 מיליון ש"ח

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה והסתכם בלמעלה מ-1 מיליארד ש"ח

ה-NOI ברבעון גדל בכ-14% לעומת אשתקד והסתכם בכ-55.6 מיליון ש"ח

החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-8.2 מיליון ש"ח בהתאם להחלטה שהתקבלה על אימוץ מדיניות דיבידנד לשנתיים הקרובות על פיה תחלק החברה דיבידנד בסך שלא יפחת מ 50% מה- FFO

החברה מעדכנת כלפי מעלה את תחזית ה- FFO לשנים 2018-2019 *)

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "תוצאות המחצית הראשונה והרבעון השני לשנת 2018 ממשיכות להציג שיפור בפרמטרים התפעוליים. אנו עדים להמשך הגידול אותו אדגר מציגה כבר תקופה ממושכת ב-NOI וב-FFO. על בסיס צפי החברה לגבי אכלוס הנכסים הקיימים וקצב ההתקדמות בפרויקטים בבניה כדוגמת אדגר 360C, אנו מעדכנים את תחזית ה-FFO לשנת 2018 לרמה של 68-72 מיליון ש"ח ולשנת 2019 לרמה של 75-80 מיליון ש"ח. החברה ממשיכה לפעול לאיתור הזדמנויות השקעה ולהשבחת נכסים קיימים תוך המשך נקיטת פעולות לטובת יישום האסטרטגיה להגדלה עקבית של ה-FFO ויצירת ערך לכלל בעלי המניות שלנו."

דגשים לתוצאות

ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון השני לשנת 2018 הסתכמו בכ- 60.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-9.2%, לעומת כ- 55.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI ברבעון השני הסתכם בכ- 55.6 מיליון ש"ח, גידל של כ-14.2%, לעומת כ-48.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

ה-FFO ברבעון הסתכם בכ- 17.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-17.8%, לעומת כ-15.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תחזיתFFO *): החברה מעלה את תחזית ה- FFO לשנת 2018 מ-65-70 לכ- 68-72 מיליון ש"ח, ובשנת 2019 מ-70-75 ל 75-80 מיליון ש"ח, זאת על בסיס תחזיות החברה לגבי שיעורי האכלוס בנכסים הקיימים ובפרויקטים בבנייה ולפי שערי החליפין ליום 30 ביוני 2018.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-14.2 מיליון ש"ח לעומת כ-7.9 מיליון ש"ח. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-9.8 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-13.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהשפעת שער החליפין ושערוך עסקאות לקיבוע הריבית.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה והסתכם ליום 30 ביוני 2018 בכ- 1,006 מיליון ש"ח, 7.6 ש"ח למניה, לעומת כ- 998.8 מיליון ש"ח (כ- 7.6 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2017.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שנבעו לחברה במהלך הרבעון השני לשנת 2018 הסתכם בכ-40 מיליון ש"ח. הרבעון השני לשנת 2018 הושפע לחיוב מתשלומי ריבית חצי שנתיים בגין אג"ח שבוצעו ברבעון הראשון.

מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 30 ביוני 2018 הסתכמה לסך של כ- 336.8 מיליון ש"ח.
נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) – מתחילת השנה השקיעה החברה בנדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) כ- 157 מיליון ש"ח (מתוכם כ-52 מיליון ש"ח בגין נכס חדש בקנדה, כ- 34 מיליון ש"ח בגין הנכס בהקמה, פרויקט C במתחם אדגר 360וכ-35 מיליון בפולין בעיקר בהתאמות לדיירים והסבת שטחים לחללי עבודה משותפים).

נכון ליום 30 ביוני 2018 הסתכם הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה לכ- 3.9 מיליארד ש"ח.

*) המידע הינו מידע צופה פני עתיד אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה מהותית בין היתר בגין גורמים שאינם תלויים בחברה.

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן