תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2017

ה-FFO בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה בכ- 6% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 44.3 מיליון ש"ח

החברה חוזרת וצופה כי ה- FFO בשנת 2017 יעמוד על 60-65 מיליון ש"ח, בשנת 2018 על 65-70 מיליון ש"ח ומעדכנת כי בשנת 2019 הוא צפוי לעמוד על 70-75

החברה החליטה על אימוץ מדיניות דיבידנד לשנתיים הקרובות על פיה תחלק החברה דיבידנד בסך של 50% מה- FFO

דוח רבעוני
Dreamstime

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 30 בספטמבר 2017 עלה ועמד על כ- 880 מיליון ש"ח, כ- 7.66 ש"ח למניה

הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ- 47.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

עסקאות משמעותיות בתקופת הדוח:

אוגוסט 2017 - הסכם לרכישת 50% ממתחם הכולל שני בנייני משרדים בטורונטו תמורת כ- 115 מיליון שקל. הנכס צפוי להניב לאדגר הכנסה שנתית של כ- 6.8 מיליון שקל

יולי 2017 –שגרירות גרמניה תשכור 32% ממגדל C בפרויקט אדגר 360 בתל אביב לתקופה של 10 שנים אם אופציות להארכה ב-15 שנים נוספות תמורת כ- 5.7 מיליון שקל בשנה

בחודש ספטמבר 2017 חילקה החברה דיבידנד בסך של 15 מיליון ש"ח

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "תוצאות הרבעון ממשיכות להעיד על המשך מגמת הצמיחה ב-FFO. בנוסף לאישרור התחזית הקיימת שלנו ל- FFO בשנים 2017 ו- 2018, מצאנו לנכון להאריך את טווח תחזיותינו בשנה נוספת ובמועד הדוח פרסמנו כי אנו צופים כי ה- FFO בשנת 2019 יעמוד על 70-75 מיליון ש"ח. במקביל לתחזיות אלו, דירקטוריון החברה החליט לאמץ מדיניות דיבידנד לשנתיים הקרובות ולעלות את הדיבידנד אשר יחולק לסך של 50% מה- FFO.

במהלך הרבעון ביצענו שתי עסקאות משמעותיות. חתמנו על הסכם שכירות משמעותי עם שגרירות גרמניה בתל אביב וכן ביצענו רכישת נכס נוסף בטורונטו, קנדה. שתי עסקאות עתידות לתרום לנו הכנסה שנתית נוספת של כ-12.5 מיליון ש"ח.

לאור הצלחת הפעילות בפורמט שפיתחנו בפולין, לחללי עבודה משותפים תחת המותג ה ."Brain Embassy" בנוסף לשטחים אשר הוסבו לפורמט זה בבניין Adgar Park west , בכוונתנו להרחיב את הפעילות גם לנכסים נוספים באזור מוקטוב ((Adgar Plaza 1, Adgar bit. אנו מאמינים כי פעולותינו אלו יסייעו לנו למקסם את התועלת מנכסים אלו."

דגשים לתוצאות

■ ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון בכ- 57.0 מיליון ש"ח לעומת כ- 56.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות בישראל עם התקדמות אכלוס פרויקט אדגר 360 בת"א ובקנדה, הגידול קוזז כתוצאה מירידה שע"ח הממוצעים ברבעון.  ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 165.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 167.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון הקל נובע בעיקר מירידה בשע"ח הממוצעים של האירו והדולר הקנדי, לעומת הש"ח, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, בסך כ-5.9 מיליון ש"ח. העלייה בהכנסות בישראל נובעת בעיקר מהתקדמות אכלוס הנכס אדגר 360 בת"א ובקנדה בעיקר בגין נכסים חדשים שנרכשו, כמו כן, בגין פיצויים חד פעמיים מדיירים שעזבו בסך כולל של כ 2.3 - מיליון ש"ח. הירידה בהכנסות בפולין נובעת מירידה בשיעורי התפוסה במספר נכסים באיזור מוקוטוב.

בניטרול השפעת שערי החליפין ההכנסות עלו בסך כ -4.2 מיליון ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

ה- NOI ברבעון הסתכם בכ- 52.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 51 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-  3.3%.

ה- NOI בתשעת החודשים של השנה הסתכם בכ- 150.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 152.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הירידה הקלה נובעת מהשפעת שע"ח החליפין הממוצעים.

ה-FFO  ברבעון הסתכם בכ- 15.2 מיליון ש"ח – מתחילת השנה נמשכת מגמת הצמיחה ב-- FFO בעיקר הודות להמשך שיווק ואכלוס הפרויקטים אדגר 360 בתל אביב, 2 פרייזר בקנדה ו- APW בוורשה.

■ ה-FFO  בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה בכ- 6% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 44.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 41.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

תחזית FFO : החברה חוזרת וצופה כי ה- FFO לשנת 2017 יעמוד על 60-65 מיליון ש"ח, בשנת 2018 על 65-70 מיליון ש"ח ובשנת 2019 70-75 מיליון ש"ח וזאת על בסיס שיפור בשיעורי התפוסה והתקדמות האכלוס של הפרויקטים שנמצאים בשלבי אכלוס ושערי החליפין ליום 30 בספטמבר 2017.
במהלך חודש מרץ 2017 השלימה החברה את שינוי מבנה האחזקה בקנדה באמצעות העברת זכויות ההנאה בנאמנות קנדית לחברה קנדית בבעלות מלאה של החברה. המהלך נועד לשפר את יכולת החברה להרחיב את פעילותה בקנדה. שיעור המס בקנדה על נאמנות קנדית הינו 48%. כתוצאה משינוי מבנה זה, עודכנה העתודה למס על מנת להתאימה לשיעור מס החברות בקנדה שהינו 26.5%. בגין העדכון הנ"ל רשמה החברה בתקופת הדוח הכנסות מס בסך של כ- 42 מיליון ש"ח.
הרווח המיוחס לבעלי המניות יותר מהוכפל ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ- 28.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 12.5 מיליון ש"ח. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות אשר מביא לידי ביטוי את אסטרטגיית גידור המט"ח אשר החברה החלה לפעול לפיו בסוף 2015, הסתכם ברבעון בכ- 47.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 6.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 89.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 11.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 97.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 2.6 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הנקי בתקופה כולל הכנסות מס בסך של כ- 42 מיליון ש"ח הנובעים מהשלמת שינוי מבנה האחזקה בחברת הבת בקנדה כמפורט לעיל.

■ ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה והסתכם ליום 30 בספטמבר 2017 בכ- 879.8 מיליון ש"ח, 7.66 ש"ח למניה, לעומת כ- 796 מיליון ש"ח (כ- 6.9 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2016.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון לכ- 8 מיליון ש"ח  ובתשעת החודשים הראשונים של השנה כ-32 מיליון ש"ח

מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכמה לסך של כ- 164.7 מיליון ש"ח.

נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) – מתחילת השנה השקיעה החברה בנדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה)  כ- 92.5 מיליון ש"ח מהם כ- 37.2 מיליון ש"ח במגדל C בפרויקט אדגר 360. שיערוך נכסים בתקופת הדוח הביא לעלייה בסך כ 23.3 מיליון ש"ח.
■ נכון ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה לכ- 3.7 מיליארד ש"ח.

אודות החברה

חברת אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות בע"מ. אדגר פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. לחברה פעילות בינלאומית ענפה הפרושה על פני 4 מדינות: קנדה (בעיקר טורונטו), ישראל, בלגיה ופולין (וורשה). בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 3.5 מיליארד ש"ח, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה.

*המידע הינו מידע צופה פני עתיד אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה מהותית בין היתר בגין גורמים שאינם תלויים בחברה.

דוחות כספיים

הקלק על הנתונים לקבלת הסבר מפורט בתחתית הטבלה
נתונים כספיים אינם זמינים כעת
לוגו אדגר

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, הפועלת כזרוע הנדל"ן בשוק הישראלי והבינלאומי, של קבוצת צור שמיר מאז שנת 1994. החברה באופן ישיר ובאמצעות חברות בנות משקיעה בנכסים מניבים, בעיקר בתחום המשרדים. בנוסף, החברה פועלת לפיתוח והשבחת הקרקעות שבבעלותה. לחברה נכסים בישראל (בעיקר בגוש דן), קנדה (טורוטנו), פולין (ורשה) ובלגיה (אנטוורפן).

עוד הודעות

כתבות שאולי פיספסתם

*#