תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2017

המשך צמיחה ב- FFO אשר גדל ברבעון בכ- 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ- 15 מיליון ש"ח

החברה חוזרת וצופה כי ה- FFO בשנת 2017 יעמוד על 60-65 מיליון ש"ח ובשנת 2018 ועל 65-70 מיליון ש"ח

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 30 ביוני 2017 עלה ועמד על כ- 847 מיליון ש"ח, כ- 7.38 ש"ח למניה

הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות צמח ברבעון בכ- 72% לעומת אשתקד לכ- 14 מיליון ש"ח

לאחר תאריך המאזן הודיעה החברה על שתי עסקאות משמעותיות:

אישה עם גרף
Dreamstime.com

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

חתימה על הסכם שכירות עם שגרירות גרמניה בישראל בהיקף של כ- 5.7 מיליון שקל בשנה. שגרירות גרמניה תשכור 32% ממגדל C בפרויקט אדגר 360 בתל אביב לתקופה של 10 שנים אם אופציות להארכה ב-15 שנים נוספות

השלמת הסכם לרכישת 50% ממתחם הכולל שני בנייני משרדים בטורונטו תמורת כ- 115 מיליון שקל. הנכס צפוי להניב לאדגר הכנסה שנתית של כ- 6.8 מיליון שקל

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של כ- 15 מיליון ש"ח

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "תוצאות הרבעון ממשיכות להעיד על המשך מגמת הצמיחה ב-FFO אשר צפוי להימשך בהתאם לתחזיות שפרסמנו. לצד ההתקדמות בפרויטקים אשר בפיתוח, הודענו לאחרונה על הסכם שכירות משמעותי עם שגרירות גרמניה בתל אביב וכן על עסקה לרכישת נכס נוסף בטורונטו, קנדה אשר תהווה תוספת איכותית לתיק הנכסים שלנו במדינה. אנו מסתכלים קדימה על המחצית השניה של השנה ואחריה בציפייה רבה ומאמינים ביכולתנו לשמור על המגמה החיובית ולהמשיך ליישם בהצלחה את התכניות העסקיות של החברה."

דגשים לתוצאות

ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון בכ- 55.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 56.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הקלה נובעת מהירידה בשע"ח הממוצעים בדולר הקנדי ובאירו לעומת השקל. הירידה קוזזה בחלקה הודות לעלייה בהכנסות בישראל עם התקדמות אכלוס פרויקט אדגר 360 בת"א וכן בגין פיצויים חד פעמיים מדיירים שעזבו בסך כולל של כ- 2.3 מיליון ש"ח. כמו כן, בתקופת הדוח קיימת ירידה בהכנסות מנכסי החברה בפולין עקב ירידה בשיעור התפוסה הנובעת בעיקר מנכס שהתפנה בסוף אוגוסט 2016 ושופץ על ידי החברה בחודשים האחרונים. ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו במחצית הראשונה של השנה בכ- 108.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 110.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
■ ה-FFO  המשיך במגמת הצמיחה ועלה ברבעון בכ- 8% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 15.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מהמשך שיווק ואכלוס הפרויקטים אדגר 360 בתל אביב, 2 פרייזר בקנדה ו- APW בוורשה. ה-FFO  במחצית הראשונה של השנה עלה בכ- 10% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 29.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 26.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

תחזית FFO : החברה חוזרת וצופה כי ה- FFO לשנת 2017 יעמוד על 60-65 מיליון ש"ח ובשנת 2018 על 65-70 מיליון ש"ח וזאת על בסיס שיפור בשיעורי התפוסה והתקדמות האכלוס של הפרויקטים שנמצאים בשלבי אכלוס ושערי החליפין ליום 30 ביוני 2017*.\

■ במהלך חודש מרץ 2017 השלימה החברה את שינוי מבנה האחזקה בקנדה באמצעות העברת זכויות ההנאה בנאמנות קנדית לחברה קנדית בבעלות מלאה של החברה. המהלך נועד לשפר את יכולת החברה להרחיב את פעילותה בקנדה. שיעור המס בקנדה על נאמנות קנדית הינו 48%. כתוצאה משינוי מבנה זה, עודכנה העתודה למס על מנת להתאימה לשיעור מס החברות בקנדה שהינו 26.5%. בגין העדכון הנ"ל רשמה החברה בתקופת הדוח הכנסות מס בסך של כ- 42 מיליון ש"ח.

הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ- 8 מיליון ש"ח לעומת כ- 5.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות אשר מביא לידי ביטוי את אסטרטגיית גידור המט"ח אשר החברה החלה לפעול לפיו בסוף 2015, הסתכם ברבעון בכ- 14 מיליון ש"ח לעומת כ- 8 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ- 61 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 0.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ- 50 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.5 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הנקי במחצית כולל הכנסות מס בסך של כ- 42 מיליון ש"ח הנובעים מהשלמת שינוי מבנה האחזקה בחברת הבת בקנדה כמפורט לעיל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה והסתכם ליום 30 ביוני 2017 עלה והסתכם בכ- 847 מיליון ש"ח, 7.38 ש"ח למניה, לעומת כ- 796 מיליון ש"ח (כ- 6.9 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2016.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון לכ- 26 מיליון ש"ח ובנטרול השינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות הינו כ- 30 מיליון ש"ח. מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 30 ביוני 2017 הסתכמה לסך של כ- 204 מיליון ש"ח.

נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) – מתחילת השנה השקיעה החברה בנדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) החברה כ- 57 מיליון ש"ח מהם כ- 22.5 מיליון ש"ח במגדל C בפרויקט אדגר 360. הגידול בנדל"ן להשקעה קוזז עקב הירידה בשערי החליפין של האירו והדולר הקנדי אל מול השקל בהיקף כולל של כ- 80 מיליון ש"ח. נכון ליום 30 ביוני 2017 הסתכם הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה לכ- 3.5 מיליארד ש"ח.

אודות החברה

חברת אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות בע"מ. אדגר פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. לחברה פעילות בינלאומית ענפה הפרושה על פני 4 מדינות: קנדה (בעיקר טורונטו), ישראל, בלגיה ופולין (וורשה). בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 3.5 מיליארד ש"ח, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה.

*) המידע הינו מידע צופה פני עתיד אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה מהותית בין היתר בגין גורמים שאינם תלויים בחברה.

דוחות כספיים

הקלק על הנתונים לקבלת הסבר מפורט בתחתית הטבלה
נתונים כספיים אינם זמינים כעת
לוגו אדגר

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, הפועלת כזרוע הנדל"ן בשוק הישראלי והבינלאומי, של קבוצת צור שמיר מאז שנת 1994. החברה באופן ישיר ובאמצעות חברות בנות משקיעה בנכסים מניבים, בעיקר בתחום המשרדים. בנוסף, החברה פועלת לפיתוח והשבחת הקרקעות שבבעלותה. לחברה נכסים בישראל (בעיקר בגוש דן), קנדה (טורוטנו), פולין (ורשה) ובלגיה (אנטוורפן).

עוד הודעות

כתבות שאולי פיספסתם

*#