אורה קורן
אתר אשכול, המופעל על ידי חברת מקורות, השבוע
אתר אשכול המופעל על ידי חברת מקורותצילום: גיל אליהו
אורה קורן