תוכניות הממשלה מתבססות על סקרי חברת חשמל המוטים לטובתה

תוכנית הפיתוח שהוכנה עבור חברת החשמל צופה ביקושים גבוהים לחשמל, אך למתחרים שלה הוצגה תוכנית שחוזה ביקושים נמוכים ■ ככה זה כשתוכניות הממשלה נשענות על נתונים שמפיקה עבורה חברת החשמל, שלא רוצה תחרות ■ "במדינה מתוקנת, גוף ניטרלי היה אחראי למחקרים", מודים בענף, "אבל אין מי שיודע לנתח ברמה של החברה"

איתי טרילניק

מבקר המדינה הקודם, מיכה לינדנשטראוס, הדהים את ענף האנרגיה לפני ארבעה חודשים, כשפתח את פרק משק החשמל בדו"ח השנתי בקביעה שלפיה בישראל יווצר מצב של ייצור חשמל עודף. מהדו"ח עולה כי חלוקת רישיונות מופרזת לייצור חשמל פרטי הביאה לכך שבעתיד יוקמו תחנות כוח פרטיות מיותרות, שייצרו עודף של כ-25% בייצור חשמל במשק, וכי העלות של התחנות המיותרות - מיליארד שקל - תושת על הציבור.

דברים אלה עוררו תמיהה במשק האנרגיה. לא רק מכיוון שעמדת הממשלה היא שמשק החשמל זקוק לרזרבה של 20%-25% לתפקוד תקין, אלא מכיוון שלא ברור איך יגיע המשק לעודף ייצור, כשהקמת תחנת כוח פרטית אורכת שבע שנים לפחות, וכשעתיד תחנות הכוח שחברת החשמל רוצה להקים לוט בערפל.

על מה נסמך המבקר בקביעתו המוזרה? מהיכן קיבל את הנתונים שעליהם התבסס? פתרון אפשרי לתעלומה אותר, למרבה ההפתעה, באותו דו"ח. מבקר המדינה תקף את הקשיים שמערימה חברת החשמל על חיבור יצרני החשמל הפרטיים המתחרים לה, וקבע כי יש לבדוק באופן בלתי תלוי את סקרי החברה לגבי הביקושים לחשמל במשק, כדי להבטיח שהיא אינה מקפחת את היצרנים הפרטיים. במלים אחרות, חברת החשמל היתה זו שאחראית לנתונים שהציגו כי בשוק יש עודף ייצור חשמל - לכאורה, כדי לבלום הענקת רישיונות ייצור פרטיים חדשים.

אופס, פיספסנו: תחזית חברת החשמל לשיאי הביקוש לחשמל

משרד האנרגיה הוא שקובע כמה תחנות כוח צריכה מדינת ישראל, ורשות החשמל בודקת אם אמנם יש בהן צורך. ואולם הרגולטורים במשק האנרגיה, סמכותיים ככל שיהיו, מצויים בפער אינפורמציה משמעותי מול מונופול החשמל, שהוא זה, כך מסתבר, מספק להם את הנתונים ואת הניתוחים הסטטיסטיים הדרושים לעבודתם.

הביקוש פיספס את המציאות ב-7%

לחברת החשמל יש אגף שלם לתכנון, פיתוח וטכנולוגיה ‏(תפ"ט‏), שמספק את הניתוחים והתחזיות. אלה מבוססים, למשל, על אומדני הצריכה, הגידול באוכלוסייה, העלייה בתמ"ג, וכן נתונים ותרחישי מזג אוויר שונים. בנוסף, החברה משקללת את תחזית מחירי הדלקים בעולם, ועלות ייצור החשמל בתמהילי הדלקים ובטכנולוגיות השונות שבהן היא יכולה לייצר. בסיוע תוכנת מחשב בשם UCode, ובליווי 15 מומחי ניתוח, היא ממצה את הנתונים, ונהנית מיתרון מובהק על משרד האנרגיה ורשות החשמל, שתלויים בתקציבים ובתקנים שמאשר להם משרד האוצר.

אך עד כמה אמינים נתוני החברה? בדו"ח הכספי השנתי של חברת החשמל ב-2005, חזתה החברה כי ב-2010-2006 יעלה הביקוש לחשמל ב-5% בממוצע. בפועל, הצריכה עלתה ב-3.9%. באותו דו"ח צפתה החברה גם גידול שנתי ממוצע של 6% בצריכת החשמל בשעות השיא. ואולם, שיא הצריכה בפועל ב-2010-2006 גדל ב-5.1% בלבד.

עוזי לנדאוצילום: אוליבייה פיטוסי

בדו"חות של 2006 חזתה החברה גידול שנתי ממוצע של 4.25% ב-2010-2007 ו-3.1% בתרחיש נמוך יחסית. הגידול הממוצע בפועל בשנים אלה היה 3.6% - יותר מהתרחיש הנמוך, אך הרבה מתחת לתרחיש הממוצע שפירסמה. גם תחזיות שיא הביקושים לחשמל במשק היו מוגזמות בדו"ח זה, ופיספסו את היקף הצריכה בפועל בכ-7% ‏(כ-700 מגה־ואט‏).

לכאורה, לחברה יש אינטרס דווקא בניפוח תחזיות הביקושים. הרי אם הביקושים לחשמל גבוהים, נדרשת בנייה מהירה של תחנות כוח הנמסרות לידי החברה. ואולם מרגע שהקמת תחנות כוח חדשות נאסרה על החברה, במסגרת סנקציות שהטילה עליה הממשלה, ומכיוון שמשמעות הצורך בייצור חשמל נוסף היא הקמת תחנות כוח פרטיות מתחרות - האינטרס של חברת החשמל השתנה.

מבקר המדינה מצא בדו"ח האחרון כי תוכנית הפיתוח של משק החשמל ל-2016-2010 שהוכנה לכאורה במינהל החשמל שבמשרד האנרגיה, ואושרה לפני כשנתיים בידי שר האנרגיה עוזי לנדאו, התבססה על נתונים שמסרה חברת החשמל עוד בינואר 2008.

תוכנית הפיתוח קבעה כי עד 2016 יזדקק המשק לתוספת של 2,300 מגה־ואט. ואולם באותה שנה, ערך אגף תפ"ט בדיקת היתכנות כלכלית עבור יצרני חשמל פרטיים, שבה קבע כי עד שנה זו יזדקק המשק רק ל-900 מגה־ואט נוספים. "מבקר המדינה מעיר למשרד האנרגיה כי עליו להיערך להכנת תחזית ביקוש עצמאית לתכנון משק האנרגיה, בסיוע רשות החשמל, ולחלופין להפעיל מנגנוני בקרה ולא להסתמך רק על תחזיות חברת החשמל, כדי שיובטחו המהימנות והשלמות של הנתונים והמסקנות", העיר המבקר.

ראש אגף תכנון בחברת החשמל, דוד אלמקיסצילום: דודו בכר

בתגובה לפניית TheMarker השיב משרד האנרגיה כי "בידי מינהל החשמל אמצעים שונים ויכולות מגוונות בבחינת נתונים או תוצאות של מודלים המועברים אליו על ידי גופים שונים, כולל חברת החשמל. לצורך כך מועסק על ידי מינהל החשמל עובדים בעלי השכלה הנדסית, כלכלית וסטטיסטית. תחזיות הביקוש לחשמל המופקות על ידי חברת החשמל נבחנו ועודן נבחנות באופן שוטף מול נתוני האמת. עד היום, תחזיות אלה נמצאו בעלות דיוק רב, הן מבחינת תחזית הביקוש והן מבחינת תחזית הצריכה".

אלא שהמבקר לא השתכנע מהתגובה. "מאחר שעיקר אמצעי הייצור במשק החשמל מרוכזים בידי חברת החשמל, היא המושפעת העיקרית מהחלטות הנגזרות מתכנית הפיתוח, ומכאן שהיא בעלת עניין בתוצרי התוכנית", נכתב בדו"ח. "כדי להבטיח שההחלטה על הרכב יחידות הייצור וקצב הקמתן לא תהיה מוטה לטובת חברת החשמל, מן הראוי היה שמשרד האנרגיה יסתמך על נתונים ממקורות בלתי תלויים ככל הניתן".

חברת החשמל: "הנתונים אמינים"

הערתו האחרונה של המבקר נכונה גם לרגולטור השני בענף, רשות החשמל. ברשות קיים מערך קטן לפיקוח על הנתונים שמוסרת חברת החשמל. לטענתה, היא משתמשת בתוכנת סימולציה זהה לחישוב עלויות הדלקים של החברה. ואולם, הרשות עדיין מסתמכת על נתוני הבסיס שנמסרים לה על ידי מונופול החשמל האינטרסנטי.

"טיב ואיכות הנתונים המסופקים ממונופול לגוף המפקח בעייתי מעצם טבעו", נמסר בתגובה מהרשות. "בעיה זו מוכרת בעולם הכלכלה לגבי מונופולים כ'אסימטריה של אינפורמציה'. עם בעיה זו מתמודדות רשויות פיקוח בעולם במגוון דרכים. על כן, גם רשות החשמל אינה נסמכת על נתוני המפוקח באופן בלעדי, אלא עורכת בקרת עלויות, בוחנת עלויות ממקורות אחרים ובונה מודלים המנטרלים הטיות מכוונות של המפוקח".

יש לציין, כי הגורמים המקצועיים בחברת החשמל נהנים מהערכה רבה בענף. ראש אגף תפ"ט, דוד אלמקיס, נושא בתואר ד"ר להנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב, ובאגף עובדים מומחים אחרים. גם בעילום שם, נזהרים מקורות בענף מלייחס לחברה כוונות זדון או ניסיון הטעייה מכוונת. עם זאת, כך נטען, המצב שבו החברה המפוקחת היא ספקית הנתונים והתחזיות הראשית לרגולטורים אינו תקין.

"אין מערכת עצמאית שיכולה לעשות מחקר ברמה של חברת החשמל", אומר גורם בענף. "לא סתם נשענים על הנתונים שלה. זה לא שאין מערכות בקרה, אך הרגולטור לא באמת פיתח יכולת מחקר עצמאית בנושא". לפי הגורם, הבעיה המרכזית נובעת מניגוד עניינים חמור עוד יותר שבו נמצאת חברת החשמל, בתור שחקנית אחת מני רבות בשוק ייצור החשמל בשנים הקרובות מחד, ומנהלת מערכת החשמל מאידך.

יחידת ניהול המערכת, המונה כ-250 עובדים, היא שמחליטה כיצד להתאים את פעילות תחנות הכוח לצורכי המשק בכל רגע, תוך בחירה של התחנות הכדאיות להפעלה בכל מצב. כלומר, מנהל המערכת שבחברת החשמל יבחר בקרוב אילו תחנות כדאי לו להפעיל - את אלה של החברה, או של מתחרותיה שבבעלות פרטית.

בנוסף, על בסיס הנתונים הכלכליים והטכניים של מנהל המערכת, נקבעות גם תחזיות הביקושים ותוכניות הפיתוח, שמהן נגזר הצורך, אם בכלל, בהקמת תחנות כוח נוספות לאלה של חברת החשמל. לא בכדי עומדת הוצאת ניהול המערכת מידי חברת החשמל במרכז הרפורמה המתוכננת במשק ובחברה. "במדינה מתוקנת, הדברים האלה נמצאים במנהל המערכת הנייטרלי, והרגולטור דורש ומקבל אותם", אומר הגורם. "למנהל מערכת עצמאי אין שום אינטרס לטובת צד זה או אחר, כי הוא לא יצרן חשמל בעצמו".

אגב, מסקנה זו קיבלה תמיכה גם מצד חברת החשמל, שטענה בעצמה כי ניגוד העניינים פוגע בה. "אי הקמת חברת ניהול המערכת והמשך חיובה של החברה לבצע את סקרי גז כלליים ומחייבים...מעמידים את החברה במצב בלתי נסבל, והיא התריעה עליו", מסרה החברה למבקר.

מחברת החשמל נמסר בתגובה: "הנתונים אמינים, מקצועיים ומתבססים על עבודה יסודית, וכל ניסיון להטיל בהם דופי מטרתו לפגוע בחברת החשמל. בדו"ח מבקר המדינה ל-2009, נכתב: 'תחזיות חברת החשמל נבדקו ונמצאו מדויקות למדי'. שיא ביקוש מבוסס על עומס חום קיצוני, שלא ניתן לחזות אותו באופן מדויק.

"חברת החשמל, מתוקף היותה עד 2012 יצרן החשמל הבלעדי בישראל, מחזיקה במאגר הנתונים. לכשייכנסו היצרנים הפרטיים, סביר להניח שמאגר הנתונים יתבסס על מקורות נוספים. במידה שיש מי שמוצא פגם במודלים הכלכליים, הוא מוזמן לייצר תחזיות המבוססות על מודלים חלופיים".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker