איך תשפיע רפורמת מיסוי ירוק על מחירי המכוניות?

המהפכה הירוקה של משרד האוצר - שאלות ותשובות

TheMarker Online
TheMarker Online

האם השינוי משפיע על כלי הרכב הקיימים בישראל?

שאלה: היכן ניתן לבדוק ולהשוות את רמות הזיהום של כלי רכב שונים?

תשובה: נתונים השוואתיים אודות רמת פליטות המזהמים לדגמי הרכב השונים, הציון הירוק ודרגת הזיהום, כפי שדווחו על ידי יבואני הרכב, יתפרסמו באתרי האינטרנט של משרדי האוצר(רשות המסים), התחבורה והגנת הסביבה. כמו כן, תחול חובת פרסום בנוגע לרמת צריכת הדלק ודרגת הזיהום בעת פרסום כלי רכב ובעמדות המכירה.

שאלה: כיצד נקבעת דרגת הזיהום של כלי רכב?

תשובה: חישוב הציון הירוק יבוצע לפי שקלול נתוני פליטות המזהמים מחמישה סוגים שונים אשר גורמים לנזקים סביבתיים ובריאותיים. סוגי הפליטות הנכללים בחישוב ה"ציון הירוק" הם: תחמוצות חנקן (NOX), פחמן חד חמצני (CO), פחמימנים (HC), חלקיקים (PM), פחמן דו-חמצני (CO2).

שאלה: האם יינתנו הטבות מיוחדות לרכב היברידי?

תשובה: כן. רכב היברידי שהציון הירוק שלו אינו עולה על 130 נקודות, יחוייב במס קניה בשיעור 30% במקום 92%, במקום הטבה שקלית קצובה - בדומה לשיעור המס הנוכחי. בנוסף, הרי שלגבי עובד שכיר העושה שימוש ברכב ברכב צמוד היברידי (ללא קשר לדרגת הזיהום), זקיפת שווי השימוש תהיה נמוכה ב- 500 ש"ח בהשוואה לזקיפת שווי שימוש עבור רכב רגיל במחיר דומה.

שאלה: האם הרפורמה במס הקנייה חלה גם על רכב כבד (מעל 3.5 טונה)?

תשובה: בשלב זה הרפורמה במס קניה לא חלה על כלי רכב שמשקלם מעל 3.5 טון, מפאת היעדר מדידה מוסדרת של רמת הפליטות לכלי רכב אלה. עם זאת, נקבעו תמריצי מס למשאיות ואוטובוסים משולבי מנוע (היברידיים), בצורה של פחת מואץ.

שאלה: האם הרפורמה חלה גם על רכב דו-גלגלי?

תשובה: בשלב זה, לא יופעלו תמריצי מס קניה בנוגע לרכב דו גלגלי, בין היתר לאור אפקטיביות נמוכה. במהלך השנה הקרובה תיבחן עמדה זו מחדש. עם זאת, תחול חובת פרסום נתוני צריכת דלק ודרגת הזיהום בעת פרסום הרכב הדו-גלגלי ובעמדות המכירה.

2. מיסוי כלי רכב אחרים - מוניות, אוטובוסים ומשאיות

שאלה: ברצוני לרכוש משאית חדשה. האם חלו שינויים במיסוי משאיות והאם יהיה הטבות למשאיות היברידיות?

תשובה : לא חל כל שינוי במיסוי משאיות. יצויין כי כיום לא מוטל מס קניה על משאית מעל 4.5 טון. יחד עם זאת, במידה ותרכוש משאית היברידית שמשקלה מעל 3.5 טון, תוענק לך הטבה של פחת מואץ בשיעור שנתי של 25% במקום פחת בשיעור 20% כיום.

שאלה: מונית היתה פטורה עד עתה ממס קנייה. האם יחול שינוי במס בעת רכישת מונית חדשה?

תשובה: תלוי בסוג המונית. המס המירבי על מונית יהיה 10%, כאשר מסכום המס יופחת סכום ההטבה שתיקבע לפי רמת הזיהום (בדומה לרכב נוסעים רגיל). המשמעות היא שעל מוניות בדגמים מסוימים שהם יחסית ידידותיים לסביבה, לא יוטל מס קניה.

3. שווי שימוש ליניארי

שאלה: האם יחול שינוי במס בנוגע לרכב צמוד הנמצא כיום ברשותי?

תשובה: לא. שיטת המס תשתנה רק בנוגע לכלי רכב שיירשמו לראשונה החל מ- 1 בינואר 2010. זקיפת שווי השימוש לכלי רכב קיימים תמשיך להתבצע בהתאם לשיטת קבוצות המחיר. יובהר כי עד שנת 2011 ימשיך לחול המיתווה הקיים שהתחיל משנת מס 2008 ונפרס על ארבע שנים. לא יהיה כל שינוי במיתווה זה.

שאלה: האם השיטה הליניארית מגדילה את רמת המיסוי על רכב צמוד?

תשובה: לא. שיעורי זקיפת שווי השימוש החודשי (2.35% בשנת מס 2010 ו-2.75% בשנת 2011 ואילך) ממחיר המחירון של הרכב, נקבעו כך שהם משקפים, בקירוב, את סכומי הזקיפה כפי שהם נקבעו לשנים 2010-2011, ביחס למחירי הרכב הממוצעים בכל קבוצת מחיר. זקיפת השווי יכולה להיות גבוהה, נמוכה או זהה לזו שנקבעה לשנים 2010-2011 בשיטה הקיימת, תלוי במחיר הרכב לצרכן סופי (מחירון). כל עובד יוכל לדעת בקלות מהם כלי הרכב הפחות מזהמים שייהנו ממיסוי מופחת ולשקול את צעדיו בהתאם.

שאלה: כיצד תיקבע זקיפת שווי השימוש במקרה של רכב היברידי?

תשובה: הזקיפה תיקבע בשיטה דומה לזו של רכב רגיל, כאשר מסכום הזקיפה שיחושב כאחוז ממחיר המחירון או שייקבע לפי קבוצת המחיר, יופחת סכום קבוע של 500 שקל לחודש.

שאלה: היכן ניתן לראות את סכומי זקיפת שווי השימוש?

תשובה: סכומי הזקיפה לכל דגם רכב יתפרסמו באתר האינטרנט של רשות המסים בכתובת http://ozar.mof.gov.il/taxes

שאלה: האם זקיפת שווי השימוש תהיה נמוכה יותר כשמדובר ברכב משומש?

תשובה: לא. כפי שזה נהוג גם היום, זקיפת שווי השימוש תיקבע בהתאם למחיר הרכב בהיותו חדש.

4. משק האנרגיה

מיסוי דלק:

שאלה: מדוע הועלה המס על המזוט?

תשובה: מזוט הוא סוג דלק מאוד מזהם בהשוואה לדלקים אחרים כגון סולר וקרוסין וחל עליו מס מאוד נמוך. לדוגמא המס החל על ליטר בנזין הוא 2.7 ש"ח ואילו על ק"ג מזוט חל מס בגובה של כאגורה אחת בלבד. כמו כן קיימים סוגי מזוט שונים המכילים אחוזי גופרית נמוכים/גבוהים וכולם היו חייבים במס אחיד. במטרה לעודד שימוש בסוגי דלק "נקיים" מוצע להעלות את המס על המזוט באופן דיפרנציאלי, כך שהמס על המזוט המזהם ביותר יחול מס גבוה יותר ואילו על המזוט הקל יחול מס נמוך יותר.

שאלה: אני רוכש ביודיזל נקי. האם יוטל עלי מס כלשהו?

תשובה: יצרן/יבואן הוא החייב במס בשיעור הזהה למס החל על הסולר, אולם, הרפורמה הנוכחית תאפשר ליוצר תערובת ביודיזל -5 המורכבת מ-95% סולר ו-5% ביודיזל, להיות זכאי להטבת מס על רכיב הביודיזל בתערובת כך שלמעשה רק על הסולר בתערובת יחוייב במס.

מתקנים פוטו-וולטאים למשק בית

שאלה: בכוונתי להרכיב מתקן להפקת חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גג ביתי. האם אצטרך לדווח לרשויות המס ולשלם מס על ההכנסות?

תשובה: החשמל שיופק באמצעות המתקן יימכר לחברת החשמל (בתמורה לכ-2 ש"ח לקוט"ש), וההכנסות, ברמה עקרונית, חייבות במס הכנסה. על מנת לתת תמריץ כלכלי לשימוש בטכנולוגיה המתקדמת ליצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש (תחום שבו יש לישראל יתרון טבעי), נקבע כי ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל יהיו פטורות ממס, בתנאי שההספק של המתקן הנו עד 4 קילו-וואט, וסך כל ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל נמוכות מ- 18,000 ש"ח בשנה. ההטבה תינתן למשק בית שאצלו ההכנסה ממכירת חשמל אינה מהווה הכנסה מעסק או משלח יד.כמו כן, ההכנסות ממכירת חשמל אינן חבות בתשלום לביטוח לאומי ומס בריאות.

שאלה: כיצד יחושב המס אם בשנה מסוימת יעלו ההכנסות ממכירת החשמל על תקרת ה-18 אלף שקל?

תשובה: אם עלו ההכנסות השנתיות על 18 אלף שקל, יוקטן הפטור ממס בהפרש שבין ההכנסה לבין 18 אלף שקל. כך לדוגמא אם סך ההכנסה בשנת המס 2009 ממכירת חשמל לחברת חשמל היה 18,300 שקל, יוקטן הפטור ב-300 שקל ויהיה 17,700 שקל ולכן ההכנסה החייבת במס תהיה 600 שקל (18,300 בניכוי 17,700 שקל), והמס שיחול יהיה בהתאם לשיעור המס השולי החל על היחיד.

לחילופין, ניתן לבחור לדווח למס הכנסה על הכנסתך ממכירת חשמל לחברת החשמל ולשלם עליה מס בשיעור אחיד של 10% בתנאי שההכנסה אינה הכנסה מעסק או משלח יד ובתנאי שנוכה ממנה מלוא המס ע"י חברת החשמל. במסלול זה היחיד לא יהיה זכאי לנכות כל הוצאה שהוצאה בייצור ההכנסה ממכירת החשמל, לרבות פחת והפחתות.

מתקנים פוטו וולטאים להתקנה עסקית:

שאלה: לאור התמריצים בתחום התעריפים שמוענקים למתקיני מערכות סולאריות שוקלת החברה שלנו להשקיע במתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגית השמש העושים שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיה סולאר-תרמית. מהן ההטבות במס הכנסה?

תשובה: על מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגית השמש העושים שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיה סולאר-תרמית יוענק פחת מואץ בשיעור שנתי של 25%. הטבה זו תוענק במידה והמתקן לייצור חשמל הופעל בתקופה שמיום תחילת התקנות ועד לתום שנת המס 2012.

מתקן לחימום מים באמצעות השמש (דודי שמש)

שאלה: אני מעוניין להתקין בעסק שלי מתקן לחימום מים באמצעות אנרגית השמש (דוד שמש). אילו הטבות אקבל בשל כך במס הכנסה?

תשובה: למתקן לחימום מים באמצעות אנרגית השמש יוענק פחת מואץ בשיעור שנתי של 25%.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

האי סנטוריני ביוון.
גלויות הכתובות כאגדות
עם מודרניות

"פעם, בקיץ עוד אפשר היה למצוא טיסה ליוון ב–150 דולר. היום, זה כבר 450"

כרם התימנים. "נהייתה שכונה של אנשים מפונפנים"

"יש מיליונרים מכל העולם שהוקסמו מהשכונה, רוצים כאן נכס - ולא מעניין אותם המחיר"