אסנת ניר
אסנת ניר
קרון של הרכבת הקלה שהוצג בתל אביב
קרון של הרכבת הקלה שהוצג בתל אביבצילום: אייל טואג
אסנת ניר
אסנת ניר