הקלטת שסיכסכה בין ההודים לסינים במכרז של הרכבת הקלה בגוש דן

בית המשפט יבדוק ניגוד עניינים בין יועצי נת"ע לסינים שזכו במכרז המערכות של הרכבת הקלה, לאחר שהמפסידה ההודית עתרה לביטול זכיית המתמודדת הסינית ■ העותרים מציגים הקלטה המעלה חשש כי הסינים נהנו ממידע פנים לפני הגשת הצעתם למכרז

אורן דורי
אורן דורי
פועל בקו האדום של הרכבת הקלה
פועל בקו האדום של הרכבת הקלהצילום: עופר וקנין

כחודשיים לאחר שהודיעה חברת נת"ע הממשלתית על זכיית המתמודדת הסינית במכרז המערכות של הרכבת הקלה בגוש דן, הגישה ביום חמישי המפסידה ההודית בהתמודדות את עתירתה לביטול תוצאות המכרז לבית המשפט המחוזי בתל אביב (בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים). העותרים טוענים כי הזוכה הסינית פעלה בניגוד עניינים, תוך התקשרות עם גורמים המועסקים באופן ישיר ועקיף על ידי נת"ע לצורך הגשת הצעתה לוועדת המכרזים — וכי ההצעה עצמה אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז.

על המכרז, בשווי של יותר מ–2 מיליארד שקל, התמודדו שתי קבוצות אלה בלבד, לאחר ששורה של קבוצות מערביות שהתעניינו בפרויקט החליטו לסגת ממנו. התחרות שנקבעה בתנאי המכרז שפירסמה נת"ע היתה על הצעת המחיר הנמוכה ביותר, ללא ניקוד לפי מדדי איכות — החלטה שנומקה בלוח הזמנים הדוחק של הקמת הקו האדום. הפער בין שתי ההצעות המחיר היה ככל הנראה כ–150 מיליון שקל לטובת ההצעה הסינית.

את הקבוצה שזכתה מובילה CRTG הסינית, שהיא גם קבלנית כריית המנהרות התת־קרקעיות של הרכבת הקלה. CRTG חברה לצורך המיזם בתל אביב ל–EEB הסינית ולחברת הרכבות הלאומית של גרמניה, דויטשה באן. בראש הקבוצה השנייה עומדת טקסמקו ההודית (כ–60% מהשליטה), ומאחוריה שתי חברות ישראליות — הקבלנית שפיר הנדסה ורפאל, שמתמחה בפיתוח מערכות לחימה מתקדמות ובחרה להתנסות במערכות להסעת המונים. השתתפותה של רפאל בעתירה נגד נת"ע מביאה למצב חריג שבו חברה ממשלתית אחת תובעת חברה ממשלתית שנייה.

מהעתירה עולה כי הקבוצה הסינית שכרה את חברת טופז הנדסה הישראלית לצורך ייעוץ בהכנת הצעתה למכרז. במקביל, נטען, טופז סיפקה ומספקת עדיין שירותי ייעוץ לנת"ע עצמה בתכנון תשתית מערכת חשמול המסילות — שבביצוען זכו הסינים. לאחר ההכרזה על זכייתה, התקשרה הקבוצה הסינית פעם נוספת עם טופז לצורך עריכת תכנון מפורט של עבודות חשמול אלה.

מסלול בניגוד עניינים

"יתרון בלתי־הוגן"

"כעולה מהמסמכים שהועברו לידיה של TRS (קבוצת טקסמקו־רפאל־שפיר; א"ד) במסגרת הליך העיון, ולמיטב ידיעתה, התקשרותה של CE (קבוצת CRTG–EEB; א"ד) עם טופז הנדסה נעשתה מבלי שפנתה לקבל את אישורה של נת"ע לכך, וממילא מבלי שנת"ע אישרה זאת מראש, כנדרש בהתאם להוראות מסמכי המכרז. יתרה מכך, למיטב ידיעתה של TRS, פנייה של אחד המתמודדים (הפוטנציאליים, ייתכן שדניה סיבוס; א"ד) במכרז לאשר לה להיעזר בטופז הנדסה נענתה על ידי ועדת המכרזים בשלילה. כלומר, גם לשיטת ועדת המכרזים טופז הנדסה היא יועץ שהסתייעות בו אסורה, ופוגעת בשוויון בין המציעים במכרז" — כך כתבו בכתב העתירה באי כוחם של הקבוצה ההודית־ישראלית, עורכי הדין שוקי חורש, ערן בצלאל, אוריאל פרינץ, הגר פינס ונווה דייגי ממשרד ש. הורוביץ ושות'.

העתירה מרמזת שלסינים היתה גישה למידע הפנים שעזר להם להיערך טוב יותר למכרז, וזרם בין נת"ע ל–CRTG דרך טופז: "במסגרת העבודות שביצעה טופז הנדסה בשלב הראשון של הפרויקט (אינפרא 1), כמתכננת ישירה עבור נת"ע, טופז הנדסה תיכננה את מיקומי יסודות עמודי החשמל בתוואי מסילת הקו האדום. מטבע הדברים, כבר בשלב זה נחשפה טופז הנדסה לתכנון הכולל של כל המערכות הרלוונטיות, לרבות המפרטים הטכניים בהן, של תוואי מסילת הרכבת הקלה בקו האדום. נתונים אלה מאפשרים ל–CE להשיג יתרון בלתי־הוגן, כאשר בידה מידע שבאמצעותו ביכולתה לגדר באופן מיטבי את הסיכונים השונים הטמונים בהצעתה, ועל ידי כך להגיש עצמה במחיר מופחת לאין שיעור".

המידע של העותרים על כפילות התפקידים של טופז בפרויקט המערכות מתבסס בין השאר על הקלטת שיחה מלפני שבועיים בין ראש מחלקת מכרזים בשפיר, יעל גואל, לבין מג'יד אבו חאטום מטופז הנדסה. בתחילת השיחה מצוטט אבו חאטום כאומר שהוא עובד עם הסינים. בהמשך, בתשובה לשאלות של גואל, סיפר אבו חאטום על עבודותיו עבור נת"ע: "בקו האדום היה לי חלק של התכנון. עשיתי את כל הקידום זמינות, פינוי מטרדים עם נת"ע ישירות. משרד טופז, ביחד עם נת"ע, משך שנה את כל ההטיות. עשיתי תכנון של כל הלוקיישנים של עמודי החשמול".

"לא הוכיחה את הניסיון המקצועי"

הקבוצה ההודית טוענת לניגוד עניינים פסול נוסף בהליך המכרזי, בעצם שיתוף הפעולה של הסינים עם דויטשה באן כקבלנית האחראית לאינטגרציה הסבוכה של פרויקט המערכות. "כפי שנודע ל–TRS, דויטשה באן מעניקה שירותי תכנון לנת"ע בקשר לקו האדום באמצעות חברת Yenon. שירותי התכנון האמורים ניתנים בקשר לתכנון מסילה ומערכות בקטע המזרחי של הקו. ואולם מידע זה לא הובא לידיעת המציעים במכרז, על אף כי ברי שמדובר במידע מהותי ביותר", נכתב בעתירה.

"יתרה מכך, למיטב ידיעתה של TRS, בניגוד להוראות המכרז, CE אף לא פנתה לבקש את אישורה של נת"ע, מראש ובכתב, להתקשרותה עם דויטשה באן. ברי, כי התנהלות זו עולה כדי ניגוד עניינים פסול המהווה פגם חמור במיוחד בהתאם להוראות הדין והוראות המכרז בפרט, וכדי פגיעה חמורה וממשית בשוויון בין המציעים במכרז, אשר די בהם כדי להביא לפסילת הצעתה של CE למכרז, ואלה אינם ניתנים לריפוי", נכתב.

לצד הטענות לניגוד עניינים, העתירה מבקשת להוכיח כי הצעת הקבוצה הסינית אינה עומדת בתנאי הסף — מאחר שלא הוכיחה לכאורה את הניסיון המקצועי הנדרש. תנאי המכרז קבעו שהמציע יציג בפני ועדת המכרזים ניסיון בתחום כקבלן ראשי של תכנון והקמה בשלושה פרויקטים לפחות.

ואולם לפי המידע המובא בעתירה, "בשלושה מהפרויקטים שהוצגו על ידיה לצורך הוכחת הניסיון, CE הציגה ניסיון של החברה האם שלה באמצעות שתי חברות בנות אחרות ונפרדות של החברה האם. אלה ביצעו כל אחת בנפרד חלק מסוים בלבד מתוך הפרויקט, וזאת בניגוד להגדרה של המונח 'קבלן ראשי': האחת כמתכננת והשנייה כמקימה, מבלי שאף אחת מהן שימשה קבלן ראשי, כהגדרתו המפורשת במסמכי המכרז".

מטופז נמסר: "קבוצת TRS מציגה עובדות מטעות ומסקנות שגויות בהקשר לתפקיד טופז בפרויקט הקו האדום וכן בהקשר למהות העבודות אשר ספקה לנת"ע ולקבוצת CRTG.

"חד משמעי טופז פעלה ופועלת כפי שכל השוק מכיר ללא שום ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד, טופז תוכיח זאת מעל לכל רמת ספק לכלל הגורמים, ובטוחה באופן מלא לא רק שההר יוליד עכבר - אלא  גם שיתגלו דברים אשר מעלים ספק רב בהתנהלות גורמים אחרים. התמלול שמיוחס למשרדנו אינו שלם, מפרש עובדות בצורה מטעה, לטופז יש הסברים מלאים והבהרות לכל אשר נאמר.

"בשלב זה טופז לא תרחיב יותר, הסוגיה נדונה כבר בבתי משפט, ואנו סומכים באופן מלא על מערכת המשפט והחלטותיה לאחר שמיעת כל הצדדים".

מנת"ע נמסר: "נגיב בבית המשפט".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker