נחתם הסכם עקרונות הרפורמה בנמל חיפה; המדינה תוותר על דיווידנדים

ברגעים אלה נחתם הסכם עקרונות היסטורי בנמל חיפה - שבעקבותיו תצא הרפורמה המיוחלת לדרך ■ בנמל אשדוד מחתימים עוד עובדים להסתדרות הלאומית, בטענה ש"מוכרים את חיפה בנזיד עדשים"

טלי חרותי סובר
טלי חרותי-סובר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
נמל חיפה
נמל חיפה צילום: אבישג שאר-ישוב
טלי חרותי סובר
טלי חרותי-סובר

הבוקר (ג') נחתם הסכם העקרונות, שעליו מבוססת הרפורמה שיוצאת לדרך בנמל חיפה, במעמד שר האוצר, משה כחלון; ושר התחבורה, ישראל כ"ץ. מטיוטת הסכם העקרונות, שיהפוך בחודשים הקרובים להסכם קיבוצי, עולה כי כל עובד חמישי יעזוב מרצון - בעלות של 2.5 מיליון שקל, הנמל הוותיק יימכר תוך התייעצות עם העובדים ועד אז המדינה תוותר על דיווידנדים, בהנחה שהמכירה תשלשל לכיסה סכומים גדולים בהמשך.

הפרטה: קריטריונים לבחירת המשקיעים ייקבעו ביחד עם העובדים

נמל חיפה ייצא לתהליך מכירה מלא למשקיע אסטרטגי. היעד ליציאה להליך המכירה הוא סוף הרבעון השני של 2019. המשקיע האסטרטגי יידרש לניסיון ויכולת מוכחים, שיוכלו לסייע בהגדלת הפעילות והיקף הסחורות בנמל בעתיד.

הקריטריונים לפרופיל המשקיע ייקבעו על ידי משרד התחבורה עד מאי 2019, בהתייעצות עם ההסתדרות ועם חברת נמל חיפה. בחמש השנים הראשונות ממועד השלמת המכירה, תהיה לארגון העובדים הזכות למנות שני משקיפים בדירקטוריון, שיהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. בתום חמש שנים יירד המספר למשקיף אחד, שיהיה דירקטור חיצוני.

רשת הביטחון האישית: הגנה מפני פיטורים קולקטיביים

הגנה מפיטורים קולקטיביים תינתן החל במועד החתימה ועד תום עשר שנים ממועד תחילת פעילות הראשון ממפעילי הנמל הפרטיים החדשים. ההגנה חלה גם על עובדי דור ב', שנקלטו בחברת הנמל עד 12 ביוני 2017 - לרבות עובדים שהועסקו בתחילה באמצעות חברת כוח אדם ונהפכו בהמשך עובדי החברה. בתום התקופה יחזור המצב לקדמותו.

הסעיף להבטחת רשת ביטחון היה דרישה של השר כ"ץ. ואולם לא מדובר בפיטורים פרטניים, אלא קולקטיביים (קרי: במסות) בלבד.

רשת ביטחון לתשלומי פרמיה: 70% עד 2025

רשת ביטחון נוספת תמנע פגיעה בעובדים במקרה שהעבודה בנמל תרד בשל התחרות ב-2027-2021. כיום רוב שכרם של עובדי הנמל נובע מהבונוסים שהם מקבלים על שכר הבסיס בכל משמרת (הפרמיות). העובדים יהיו זכאים להשלמת תשלום פרמיה עד גובה של 70% מהפרמיות הממוצעות עד 2025. לאחר מכן, תרד רשת הביטחון ל-65%, וב-2027 תגיע ל-60% מהפרמיות.

עובדי נמל חיפה מפגיניםצילום: אמיל סלמן

הנושא ייבחן שוב בכל שנה, והשלמת הפרמיות תחושב בחישוב שנתי כאשר במהלך השנה ישולמו מקדמות.

תוכנית הפרישה מרצון: 200 עובדים, 2.5 מיליון שקל לעובד

התוכנית תחול על עובדים בהסכם קיבוצי בגילי 64-50, ובוותק של 25 שנה בחברה עד 2024. ועדת חריגים תוכל לאשר פרישת עובד שאינו עומד בתנאים. מתוך 1,000 עובדי הנמל צפויים לפרוש 200 עובדים - עד שלושה עובדים מכל מגזר, והיתר בחלוקה פרופורציונלית בין המגזרים, על פי גודלם. המדינה, הנמל וההסתדרות יבחנו פרישה מרצון של עד 30 עובדים עוד לפני הפתיחה לתחרות. בנוסף, יבוטל התקן של עובד שפרש.

תנאי הפרישה מתחילים בהגדלת המשכורת הקובעת לפנסיה ב-7.7%, מה שיוגדר כדרגת פרישה מיוחדת. הפורש יהיה זכאי להטבות הפרטה גם מכוח הסכמי 2005.

כל עובד יקבל מענק על בסיס השכר לחופשה לפי מספר השנים שנותרו לו עד לפרישה, ולא יותר מ-12 משכורות. מענק נוסף יינתן על בסיס שעות הפרמיה הממוצעות של העובד ב-2017-2015. כל עובד שיפרוש יקבל גם פנסיית גישור מקופת החברה, לרבות המשך הפרשות לעובדים בפנסיה צוברת עד לגיל הפרישה. התאמות ייעשו על פי סוג הפנסיה וסוג הקרן שבה הוא חוסך. תנאי הפרישה אינם כוללים זכויות המגיעות בגמר חשבון, הכוללים פדיון ימי חופשה, ימי מחלה ושחרור פיצויי פיטורים.

בנמל מעריכים כי עלותו של כל עובד תהיה 2.5 מיליון שקל, כולל הפנסיה עד גיל 67.

שר התחבורה, ישראל כ"ץצילום: הדס פרוש / פלאש90

תגמולי הפרטה: 50 אלף שקל לעובד

במועד ההפרטה יקבלו העובדים - עובדי דור א' ודור ב' מייסד (הוותיקים יותר) - מענק הפרטה מיוחד. בנוסף, בגין כל עובד שיפרוש קודם לכן ייצברו 50 אלף שקל לטובת מאגר סקטוריאלי, שיחולק במועד ההפרטה באופן שוויוני לעובדי דור ב' לא מייסד. המענק יחול גם על עובדי מחלקת הים.

תשתיות: תכנון על חשבון המדינה, עלויות הביצוע יתחלקו

חברת נמלי ישראל (חנ"י) תתחיל בתכנון של פיתוח בנמל קישון מערב לצורך קליטת אוניות גדולות במיוחד. עלויות הפיתוח יתחלקו בין חנ"י וחברת נמל חיפה. בהיעדר הסכמה על יישום כללי החלוקה בין החברות, יוכרע הנושא על ידי מנכ"לית משרד התחבורה וסגנית הממונה על התקציבים באוצר. בעבר יצאו העובדים לשביתה פראית בדרישה כי פיתוח הנמל ייעשה מקופת המדינה ולא מקופת הנמל.

נמל קישון מזרח יוחזר מידי חנ"י לנמל חיפה כאשר הוא מתאים לצרכיה התפעוליים. אם לא ייכנס משקיע אסטרטגי, יתחיל שדרוגו של הרציף המזרחי או רציף אחר שיוסכם, על חשבון המדינה.

מחלקת ים: תועבר לחברת בת של חנ"י עד מארס 2019

מחלקת ים ופעילותה - ששירותה יינתן גם לנמלים החדשים - תועבר מחברת נמל חיפה אל חברה בת של חנ"י עד שישה חודשים מיום החתימה על ההסכמים הקיבוציים המפורטים, לכל המאוחר. תנאי שכרם והעסקתם יישמרו, לרבות הסדרת שימור הבטוחות לפנסיה, רווחה וקופה הדדית.

הסעיף הזה מרגיז במיוחד את עובדי נמל אשדוד, מכיוון שמחלקת הים היא השאלטר החזק של העובדים, שכן היא חולשת על הכניסה והיציאה של אוניות מהנמל. הוצאתה מרשות חברות הנמל מחליש את כוחו של הוועד.

המעבר יעשיר את קופות הנמלים הוותיקים, מכיוון שהמדינה תשלם את עלותם, שייקבע באמצעות שני מעריכי שווי אובייקטיביים מוסכמים בהקדם האפשרי. כל מתקני המחלקה יישארו במקומם.

הסכם העברת מחלקת ים ייחתם עד סוף מארס 2019. החברה הבת תיתן באופן בלעדי את כל השירותים הניתנים כיום עד 2054. סעיף זה שנוי במחלוקת, ואמור להיסגר סופית עם ההסכמים הקיבוציים.

שקט תעשייתי: במהלך המשא ומתן ואחרי החתימה

בתקופת המשא ומתן מתחייבים העובדים לשמור על שקט תעשייתי בגין כל הנושאים המוסדרים במסמך, לרבות הקמת הנמלים החדשים.

מקורות: מיליארד שקל מהמכירה לנמל, השאר לקופת המדינה

המקור העיקרי למימון הרפורמה, בעיקר בנושא התשתיות, יגיע מוויתור המדינה לדיווידנדים. ההחלטה לא תפגע בזכות העובדים לקבל את הבונוסים שלהם. מקור נוסף למימון הוא מכירת מחלקת ים - שצפויה לספק מאות מיליוני שקלים. מקור נוסף למימון הוא הנפקת אג"ח שצפויה בעתיד. הסכם הפרישה מרצון ימומן מעודפי הקרנות היעודות שנצברו מאז 2005, כאשר הנמל התחייב להפריש סכומי כסף לטובת העובדים בלבד, הנמצאים בארבעה חשבונות הנאמנות.

מתוך הסכום שיגיע ממכירת הנמל למשקיע אסטרטגי, מיליארד שקל ישמשו לביצוע השקעות הכרחיות ודחופות שעיקרן בנמלי הקישון והשקעות אחרות בתשתית, וכן עבור ביצוע השקעות נוספות לשדרוג הנמל, כמו נמל עמוק מים לקליטת ותפעול אוניות מכולה באורכי 400 מטר.

אם הנמל יימכר בסכום הגבוה ממיליארד שקל, היתרה תועבר לאוצר המדינה. יש לציין כי הסיכוי למכירה בסכום גבוה משמעותית ממיליארד שקל אינו גבוה.

בנמל אשדוד כועסים

גם אם ועדי נמל חיפה מרוצים מטיוטת העקרונות, הרי שבנמל אשדוד - שם רחוקים עדיין מכל הסכם - מעורר הדבר זעם. באשדוד יודעים כי ההסכם שהושג כעת יחול גם עליהם בהתאמות קלות, ובעקבות זאת התחילו שוב להחתים עובדים על טופסי הצטרפות להסתדרות הלאומית, כמחאה על פעולות ההסתדרות החדשה.

"מוכרים את נמל חיפה בנזיד עדשים", אומרים באשדוד אל מול טיוטת העקרונות, אך גם שם זוכרים היטב כי הניסיון הקודם לעזוב את ההסתדרות לא צלח, לאחר שבית הדין הארצי קבע שאין להחליף ארגון יציג באמצע רפורמה.

חתימת ההסכם בחיפה תהווה נקודת מפנה שמחלישה את כוח העובדים מול הנהלת הנמל הדרומי, וכן מול משרד התחבורה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"

ג'ף בזוס, מייסד ויו"ר אמזון והאיש השני בעושרו בעולם. שוויו צלל ב-82.7 מיליארד דולר

הבוננזה נגמרה: האומה העשירה בעולם מגלה פתאום שהיא ענייה יותר