מכה למונופול הגז וליועמ"ש: הציבור בדרך לתבוע מיליארדים?

בית המשפט העליון דחה היום את הערעור של חברות הגז - וקבע כי ניתן לתבוע את מונופול הגז בגין מחיר מופרז. בעבר טענו חברות הגז כי התערבות ביהמ"ש במחיר הגז שהן גובות במשק מקימה "חשש" לביטול מתווה הגז

אורה קורן
אורה קורן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
יצחק תשובה ויובל שטייניץ
יצחק תשובה ויובל שטייניץצילום: עופר וקנין
אורה קורן
אורה קורן

בית המשפט העליון קבע היום (ה') כי ניתן לתבוע את מונופול הגז בגין גביית מחיר מופרז, והורה להחזיר את הדיון בסוגייה לבית המשפט המחוזי, כדי שידון בבקשת אישור התביעה לגופה. בכך נדחה הערעור של מונופול הגז, שהוגש על ידי החברות המרכיבות אותו: נובל אנרג'י , דלק קידוחים , אבנר חיפושי נפט, ישראמקו , נגב 2 ודור חיפושי גז.

בשלב זה לא רק למונופול הגז נחל תבוסה בעקבות ההחלטה, אלא גם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט שתמך בעמדתו. מנדלבליט ביקש לפני כמה חודשים מבית המשפט העליון לא לדון בשאלת התמחור של הגז, בנימוק שהדבר עלול למוטט את מתווה הגז הממשלתי. לדבריו, המתווה בנוי על איזונים פנימיים ומשקף את המדיניות הממשלתית, כולל בנושא המחיר. נראה כי ניסיון ההפחדה של מנדלבליט לא השפיע על החלטת העליון מהיום.

המערערים טענו כי בית המשפט המחוזי טעה כאשר קבע כי מתווה הגז אינו חוסם את בירור התביעה נגד מונופול הגז. עוד טענו, כי מכוח פסק דין בג''ץ מתווה הגז (שקבע שהמתווה חוקי, א''ק) אין מקום לשאלה האם מחיר הגז אינו הוגן לפי חוק ההגבלים, האוסר על מונופול לנצל כוחו לרעה. טענה נוספת היתה שהדיון מהווה תקיפה עקיפה של אסדרת משק הגז אף שהדיון בסוגייה מוצה בבג''ץ מתווה הגז.

עו"ד יצחק יערי

השופטת, הנשיאה הנכנסת אסתר חיות, דחתה את שלוש הטענות הללו, ונימקה את עמדתה בכך שהדיון הנוכחי דן בשאלה האם מחיר הגז שנקבע לחברת חשמל מופרז ומהווה ניצול לרעה של הכוח המונופוליסטי של מפיקות הגז. לדבריה, זו לא היתה השאלה שנבדקה בבג''ץ מתווה הגז, שעסק בתקינות המשפטית של מתווה הגז כמכלול. היבטי התמחור של הגז באותו בג''ץ עסקו בתקופה שלאחר החתימה על מתווה הגז.

חיות קבעה כי יש למקד את הדיון בסוגיית מחיר הגז שנקבע בין חברת החשמל לחברות מונופול הגז, שנחתם שלוש שנים וחצי לפני החתימה על מתווה הגז בין הממשלה למונופול. לדבריה, מתווה הגז ציין כי לגבי מחירים שנקבעו עד למועד החלטת הממשלה על המתווה יחולו ההסדרים שנקבעו באותם הסכמים, כולל שיטת עדכונם".

לפיכך, "משהוציא המתווה מתחולת הוראותיו לעניין המחירים ושיטת עדכונם את ההסכמים שנחתמו עד החלטת הממשלה המאשרת אותו, אין תחולה להוראות אלה (שבפרק המחירים שבמתווה, א''ק) על ההסכם בין המבקשות (חברות המונופול, א''ק) וחברת חשמל. לכן, הוראות אלה אינן רלוונטיות לענייננו, והטענות שהעלו המבקשות והיועץ המשפטי לממשלה בנוגע אליהן ולהיקף הפיקוח על המחירים במשק הגז הנוצר מכוחן אינן צריכות לעניין".

ביוני 2014 הגישו עורכי הדין יצחק יערי וגלעד ברנע תובענה יצוגית נגד התמחור המונופוליסטי לכאורה של הגז הטבעי. לטענתם, מונופול הגז ניצל לרעה את מעמדו כדי למכור לחברת חשמל גז במחיר גבוה. כפול ממחירו ההוגן. זאת, לטענתם, תוך הפרת חוק ההגבלים האוסר על מונופול לנצל לרעה את מעמדו. התובענה הוגשה לפני שהממשלה החריגה את המונופול מחוק ההגבלים, החלטה שבעקבותיה התפטר הממונה על ההגבלים, דייויד גילה.

בתום הליך משפטי ממושך, שבו התייצב לימין החברות גם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, אישר בית המשפט המחוזי מרכז את הדיון בייצוגית בנובמבר 2016. חברות הגז הגישו לעליון בקשה להפוך את הפסיקה, בין היתר, בטענה כי עצם הדיון בייצוגית סותר את מתווה הגז ואת פסיקת בג"ץ. החברות אף הזהירו כי התערבות בית המשפט במחיר הגז שהן גובות במשק מקימה "חשש" לביטול מתווה הגז, שעליו חתמו עם הממשלה במאי 2016.

עורכי הדין המייצגים את התובעים השיבו כי התובענה הוגשה בגין מחיר שנקבע לפני מתווה הגז וכי עד להגשתה גבה המונופול 5 מיליארד שקל עודפים. לדברי התובעים, "ניסיונן של המבקשות להציג את מתווה הגז, ואת פסק הדין בבג"ץ מתווה הגז, כמעין 'כיפת ברזל' משפטית המחסנת אותן מכל טענה בנוגע להסכמים שחתמה, נדון לכישלון. מתווה הגז אינו חוסם את תביעתו של צד שלישי שניזוק כתוצאה מהסכם לאספקת גז שעליו חתמו המבקשות. כך, גם אם ההסכם נכרת לאחר כניסתו לתוקף של המתווה, קל וחומר לפני כניסתו לתוקף".

לטענת יערי וברנע, שופטי בג"ץ התייחסו בפסיקתם על מתווה הגז רק בסבירות החלטת הממשלה על המתווה, ולא מעבר. "ככל שהמבקשות עשקו בעבר את הציבור, הרי שזה זכאי להטבת נזקו ולפיצוי בגינו", כתבו בתגובתם, והוסיפו כי "רק חוק יוכל (אם בכלל) לפגוע בזכותו הקניינית של הציבור".

עורכי הדין יצחק יערי ממשרד חן, יערי רוזן-עוזר ושות', ועו"ד גלעד ברנע, אשר מייצגים את התובע הייצוגי משה נזרי, אמרו בתגובה: "אנחנו מברכים על החלטתו של בית המשפט העליון. מדובר בהחלטה אשר מסירה את אחד המכשולים המשפטיים המהותיים בדרך לפיצוי ציבור צרכני חברת החשמל בישראל. בנוסף לבית המשפט המחוזי, גם בית המשפט העליון דחה את ניסיונו של מונופול תמר ושל היועץ המשפטי לממשלה למנוע דיון מעמיק ויסודי בשאלת ההוגנות של מחירי הגז הטבעי שגובות שותפות תמר.

"בית המשפט הבהיר כי אין באישורו של מתווה הגז כדי לשלול את עילת התביעה של ציבור הצרכנים, וכי פסק הדין בעניין מתווה הגז לא היווה בשום אופן תעודת הכשר למחיר. בית המשפט הורה כי שאלת הוגנות המחיר תיבחן לעומקה, ואנו משוכנעים כי בסופו של ההליך המשפטי יימצא כי מונופול תמר מנצל את כוחו המונופוליסטי לגביית מחיר מופרז ביותר בגין הגז הטבעי, השייך לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל".

משותפות תמר נמסר בתגובה: "החלטת בית המשפט העליון לאפשר דיון בלבד בעצם הבקשה לתובענה ייצוגית כנגד שותפות תמר אינה משנה את ביטחוננו המוחלט בכך שמדובר בבקשת סרק שדינה להידחות על הסף. הטענות המופיעות בבקשה מופרכות מיסודן, אינן עולות בקנה אחד עם העובדות ומנותקות לחלוטין מהפרקטיקות הנהוגות בעולם לקביעת מחירים ועריכת חוזים של גז טבעי.

"מאז אישור מתווה הגז ואסדרת משק הגז המקומי החלה ישראל לשקם את הפגיעה הרבה שנגרמה למוניטין שלה בקרב שחקנים רבים בזירות הפיננסים והאנרגיה העולמיות. אנו משוכנעים שכברת הדרך שנעשתה לא תימחק. אכן סברנו שיש להימנע מקיום הדיון המקדמי בביהמ"ש המחוזי, אך משנתקבלה החלטה פרוצדורלית לקיימו ניגש אליו בביטחון מלא שביהמ"ש יקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ועמדתנו, וידחה כמתבקש את הבקשה לתובענה כייצוגית. רק בשבוע האחרון הבינו אזרחי ישראל כמה משמעותית תרומת הגז הטבעי להוזלת מחירי החשמל והפחתת רמות זיהום האוויר בישראל".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

עובדי בניין מסייעים בהכוונת התנועה במנהטן, ניו יורק, בתחילת החודש

האם הראלי בשווקים מסמן את התחתית — או שהגרוע מכל עוד לפנינו?

מבט משטח המריבה אל הים. כל דונם שווה מיליונים, ומחירי הבתים בסביבה מגיעים לעשרות מיליוני שקלים

"פתאום הבנו שיש בעיות עם הקיבוץ": השקיעו 30 מיליון שקל בשכונה חדשה ליד שפיים, אבל אז הכל השתבש

אם אחת הסיבות לתוספות השכר המתכוננות למגזר הציבורי היא העלייה החדה בשכר בהיי־טק, הגיע הרגע להכניס להסכמי השכר במגזר הציבורי עוד אלמנטים היי־טקיים

העובדים שהמשכורות שלהם זינקו - ומה אפשר ללמוד מהסכמי השכר בהיי-טק

סופיה, בירת בולגריה. לגור באחת הערים העתיקות באירופה עבור 3,200 שקל בחודש

עשר ערים בעולם שאפשר לחיות בהן בפחות מ-4,000 שקל בחודש – כולל שכר דירה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אישה בטלפון

מטעינים את הטלפון כשהסוללה כמעט גמורה? תשכחו מהלוואה

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות