חשיפה: הקשר החסוי בין הממונה על ההגבלים למונופול הגז

מיכל הלפרין ייצגה כעורכת דין פרטית את ישראמקו ■ מעורבותה בגיבוש של מתווה הגז לא דווחה לציבור - וישראמקו לא מופיעה ברשימת החברות שהלפרין מנועה מלעסוק בעניינן ■ הרשות: "הקשר הופסק לפני יותר משנה, דווח למשרד המשפטים - שקבע כי זהו סוד מסחרי"

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

הממונה הטרייה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, ליוותה במהלך השנתיים האחרונות את חברת קידוחי הגז ישראמקו, מבעלי מונופול מאגר הגז תמר, במסגרת עבודה כעורכת דין פרטית במשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'.

בין היתר, הלפרין ייצגה לפני שנתיים את ישראמקו מול רשות ההגבלים העסקיים ומול קודמה בתפקיד, פרופ' דיוויד גילה, במסגרת הסדר הפשרה שגיבש גילה מול מונופול הגז — ובעקבות טיוטת הצו המוסכם שפירסם לשימוע ציבורי. הלפרין פנתה אז אל גילה בשמה של ישראמקו, והטיחה ביקורת קשה באחד מסעיפי ההסדר מעורר המחלוקת שגיבש. במכתבה נזפה הלפרין בגילה על כך שפגע לכאורה בזכויותיה של ישראמקו ללא סמכות ואף האשימה אותו כי "נהג במידה של חוסר הגינות".

מיכל הלפריןצילום: אייל טואג

על אף מעורבותה לכאורה בגלגולו המוקדם של מתווה הפשרה הממשלתי מול מונופול הגז — עובדה זו לא צוינה בעת הגילוי שעשתה רשות ההגבלים העסקיים באשר לעברה המקצועי של הלפרין. המידע אודות ייצוגה של ישראמקו בידי הלפרין התקבל בשבוע שעבר באקראי, בעקבות פנייה של עמותת "הצלחה" אל רשות ההגבלים העסקיים, במסגרת חוק חופש המידע. העמותה פעלה לגילוי מסמכים הקשורים בגיבושו של הצו המוסכם מול מונופול הגז.

כך, נפקד שמה של ישראמקו מרשימת החברות הארוכה שהלפרין מנועה מלעסוק בעניינן לתקופה — מתוקף ייצוגה אותן בעבר ומחשש לניגוד עניינים. כך, גם לא נאסר על הלפרין העיסוק בשוק הגז הטבעי ובליווי מתווה הגז.

ואמנם, לפני כחודש מונתה הלפרין כחברה בצוות יישום מתווה הגז שכונן שר האנרגיה, יובל שטייניץ. בראש הצוות העמיד השר את מנכ"ל משרדו, שאול מרידור, שהיה מנוע גם הוא מלעסוק בגיבוש מתווה הגז בשל חשש לניגוד עניינים, לאחר שאחיו, עו"ד מתן מרידור, ייצג את נובל אנרג'י באותו הסדר נדון מול רשות ההגבלים העסקיים.

את מי משרת ויתור על אכיפת מחיר מופרז?

מעורבותה המוקדמת של הלפרין בהליכי אכיפת ההסדר הכובל בשוק הגז, כמו גם העובדה כי ייצגה את אחת השותפות הבכירות (29%) במונופול הגז תמר — מעוררת תהיה. זאת, בייחוד לאור כוונתה מעוררת המחלוקת של הלפרין לצמצם את מעורבותה של רשות ההגבלים בסוגיית המחיר המופרז.

דיויד גילהצילום: אמיל סלמן

לפני כחודש עוררה הלפרין סערה לאחר שהתברר כי המהלך הראשון שבכוונתה לבצע במסגרת תפקידה החדש הוא לבטל את אחד מהישגיו התקדימיים של קודמה בתפקיד, גילה. כך, רשות ההגבלים פירסמה גילוי דעת שבמסגרתו דיווחה על כוונתה לבחון את ביטול סמכותה להטיל קנסות על מונופולים שיגבו מחיר מופרז מצרכנים.

שינוי המדיניות שנקטה הלפרין עורר תמיהה היות שהוא עשוי לסייע לקונצרן תנובה — אחד מלקוחותיה של הלפרין כעורכת דין פרטית, שמתמודד כיום מול סדרת תביעות ייצוגיות בגין גביית מחיר מופרז.

כך, לאחר בדיקת העיסוק בסוגיית המחיר המופרז למול הסדר ניגוד העניינים שעליו חתמה, משרד המשפטים אישר לפני להלפרין לעסוק בנושא — ובלבד ש"ההחלטות לא תתקבלנה על ידה באופן בלעדי, אלא בדיון משותף עם גורמי המקצוע ברשות".

ואולם שינוי המדיניות ו"ויתור" רשות ההגבלים על סמכות האכיפה בסוגיית המחיר המופרז עשוי לסייע גם למונופול תמר. זאת, מכיוון שגם נגד תמר נדונה בימים אלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין גביית מחיר מופרז, שהוגשה על ידי עורכי הדין גלעד ברנע וחגי קלעי.

תובענה זו אף זכתה באחרונה לחיזוק לאחר שבמסגרת הדיונים בבג"ץ בעתירות נגד מתווה הגז הודתה המדינה כי מחיר הגז אמור היה להיות נמוך יותר בתנאים תחרותיים — בעוד שאכיפת המחיר המופרז נמנעת משיקולים אחרים.

"הועברה רשימת לקוחות מלאה"

הסדר ניגוד עניינים שעליו חתמה הלפרין היה לסוגיה רגישה שלוותה אף בעתירה לבג"ץ נגד מינויה, וכן בשורת בקשות לפי חוק חופש המידע. הסיבה לאלה היתה נעוצה ברשימת הלקוחות הארוכה שלה כראשת המחלקה להגבלים במשרד עוה"ד מיתר.

אסדת קידוח בתמרצילום: תומר אפלבאום

טרום כניסתה לתפקיד הממונה על ההגבלים מסרה הלפרין את רשימת לקוחות מיתר העיקריים ל–2015, וכן את רשימת הלקוחות שלהם נתנה "טיפול משמעותי" בשנתיים האחרונות. לפי שעה, לא ניתן לדעת אם שמה של ישראמקו נכלל ברשימות שנמסרו. זאת, מכיוון שבנספח הנלווה להסדר אמנם נמסרו שמותיהן של 21 חברות — ובהן קבוצת לאומי, סימנס, אל על, טמבור ויינות ביתן — אך שמה של ישראמקו נפקד מהרשימה.

מרשות ההגבלים העסקיים נמסר כי "רשימות הלקוחות שצורפו להסדר ניגוד העניינים נותרו חסויות לאור עמדתו של משרד המשפטים שלפיה רשימות לקוחות הן סוד מסחרי ובשל שיקולי חיסיון עורך דין־לקוח. שמות הלקוחות היחידים שפורסמו לציבור הם שמות לקוחות שדבר היותם לקוחות של משרד מיתר היה ידוע לציבור מפרסום של משרד מיתר עצמו".

במסגרת ההסדר התחייבה הלפרין על תקופת צינון של שנה מאז הפסקת הטיפול בכל אחד מלקוחותיה. בנוגע לארבעה תחומי פעילות ספציפיים — סליקה, תעופה וענייניו של תאגיד תנובה — התחייבה הלפרין שלא לעסוק למשך תקופה של שנה וחצי מיום כניסתה לתפקיד.

לטענת רשות ההגבלים, בנוגע לחברת ישראמקו, "תקופת המניעות של הלפרין הסתיימה בסמוך לאחר כניסתה לתפקיד ולפיכך כיום אינה מנועה מלטפל בענייניה של החברה".

במסגרת ההסדר התחייבה עוד הלפרין לדווח בכתב ליועץ המשפטי של הרשות על כל עניין שעלול להבנתה להעמיד אותה תחת חשש לניגוד עניינים. "הממונה פועלת בהתאם להוראותיו של הסדר ניגוד העניינים. בטרם נכנסה הממונה לתפקידה ערך משרד המשפטים הסדר ניגוד עניינים, שבמסגרתו הוגדרו התקופות המדויקות שבהן הממונה לא תעסוק בנושאים מסוימים. הסדר ניגוד העניינים פורסם והוא גלוי לציבור", מסרו ברשות ההגבלים.

יועצה המשפטי של עמותת הצלחה, עו"ד אלעד מן, אמר אתמול כי "ככל שמדובר במידע שלא נכלל בהסדר ניגוד העניינים ולא נחשף לציבור באופן הולם, נדמה שמדובר כאן בעניין לא תקין. לכאורה, מדובר בלקוח מהותי ובעניין מהותי הנוגע להסדרת משק הגז הטבעי בשלב שבו עיקר ההתנהלות נעשתה מול רשות ההגבלים העסקיים. על כן ראוי כי משרד המשפטים יבחן חשיפת ייצוג זה, האם מדובר בעניין שיש בו להקים מניעה מוחלטת מהממונה להיות מעורבת בהחלטות הנוגעות למשק הגז הטבעי ואם יש בהחלטות אלה כדי להשפיע על החברה שייצגה בעבר".

מן הוסיף כי "המידע שנחשף מוכיח בפעם נוספת את חשיבות הבקשות המוגשות מכוח חופש המידע גם לרשויות פיקוח ואכיפה בתחום המשק והכלכלה ומדגים את סוגי המידע והעניינים שיכולים להיחשף לציבור באמצעות שימוש במכשיר החוקי החשוב הזה".

עו"ד אלעד מןצילום: אייל טואג

ממשרד המשפטים נמסר: "רשימת הלקוחות המלאה הועברה למשרד המשפטים במסגרת גיבוש הסדר ניגוד העניינים וטרם השלמתו. פרסום ההסדר, שכלל גם את שמות חלק מלקוחותיה של הלפרין, בוצע בהתאם לעקרונות חוק חופש המידע — תוך תיאום עם משרד המשפטים. למען הסר ספק נציין כי המגבלות הקבועות בהסדר ניגוד העניינים חלות על כלל הלקוחות, בלי קשר לפרסום".

דלק ונובל "התנדבו" על חשבון ישראמקו

ליוויין של השותפות במאגר תמר בכל הקשור לדיני הגבלים ולמשא ומתן מול רשות ההגבלים העסקיים נעשה בשנים האחרונות על ידי משרד אגמון ושות'. לפי הערכות, שכירת שירותיה של הלפרין על ידי ישראמקו נדרשה בעת שבין השותפות התעוררו ניגודי עניינים — אז פוצל הייצוג המשפטי. כזה היה המקרה גם כשגילה פירסם לשימוע ציבורי את טיוטת הצו המוסכם שגיבש מול חברות נובל אנרג'י ודלק, בעקבות הכרזתו המוקדמת עליהן כפועלות תחת הסדר כובל לכאורה.

במארס 2014 פירסמה רשות ההגבלים העסקיים לשימוע הסדר פשרה שלפיו שתי החברות ימכרו את אחזקתן במאגרים הקטנים יחסית כריש־תנין, בתמורה להמשך בעלותן הצולבת והמשותפת במאגרי לווייתן ותמר. לימים, ובעקבות לחץ ציבורי, עסקי ופרלמנטרי — נסוג גילה מההסדר המרוכך יחסית, וסלל את הדרך לדיוני צוות המשא ומתן הממשלתי לקראת גיבושו של מתווה הגז.

אלא שבסעיף 28 לטיוטת הצו המוסכם, נכלל סיכום שנוי במחלוקת שאליו הגיעו גילה עם חברות הגז, שגרם להתנגשות פנימית עזה בקרב שותפות תמר — נובל (36%) ודלק (31.25%) מצד אחד, מול ישראמקו (28.75%) ואלון גז (4%) מצד שני. כפי שנחשף אז ב–TheMarker, ישראמקו ואלון זעמו על שותפותיהן לאחר שהתברר כי בתמורה לפשרה ש"חילצו" מהרשות, הסכימו לדחות ב–14 חודשים את מועד מימוש האופציה שבה החזיקה חברת החשמל להגדלת רכש הגז מתמר. זאת, לכאורה, כדי לאפשר לבעלים העתידי של מאגרי כריש ותנין הקטנים להתמודד מול שותפות תמר על מכירת כמות גז זו.

כך, למעשה, "התנדבו" נובל ודלק — שמחזיקות יחדיו ב–67% ממניות תמר וב–85% ממניות לווייתן — לוותר על האופציה בחוזה שלהן מול חברת החשמל בכובען כבעלות תמר, כדי לחלץ את עצמן מהתסבוכת הרגולטורית בלווייתן. זאת, תוך שהן מקפחות את זכותן של שותפות המיעוט בתמר, ולכאורה מעמידות בסכנה חוזה מובטח בהיקף משוער של 4 מיליארד דולר.

ואמנם, שנה לאחר מכן, באפריל 2015, הודיעה חברת החשמל כי תממש רבע מהאופציה ותגדיל את הרכש מתמר בכמיליארד דולר — על חשבון ספקיה המתחרים של תמר בעתיד.

"ניסיונו של הממונה על ההגבלים - חמור"

בתגובה להסדר בין דלק ונובל לרשות ההגבלים, הביעו כצפוי ישראמקו ואלון התנגדות נחרצת, היות שההסדר שפוגע לכאורה בחוזה שחתמו מול חברת החשמל — לטובת אינטרס של מאגר מתחרה. כעת נודע כי התנגשות האינטרסים שנחשפה אז מעל דפי העיתון אמנם לוותה במתקפה משפטית גם מאחורי הקלעים.

ישראמקו, כך נודע כעת, שכרה באופן עצמאי את שירותיו של משרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', ובאמצעות הלפרין ועו"ד ניבה ברג־לבנת, הזהירה את רשות ההגבלים מפני פגיעה חמורה באינטרסים שלה.

"סעיף 28 חורג באופן בוטה מגדר הסכמות שיכול הממונה להגיע אליהן עם צדדים לצו מוסכם, וחודר הרחק לתוך מתחם זכויותיהם של צדדים שלישיים, שאין להם חלק בהפרת חוק ההגבלים העסקיים, אינם צד לצו המוסכם ולא היו שותפים לתהליך גיבושה של טיוטת הצו המוסכם — הכל תוך פגיעה בזכויות היסוד של צדדים אלה", כתבו הלפרין וברג־לבנת לגילה.

השתיים הזהירו מפני פגיעה כלכלית חמורה בדמות הפסד מכירות, ועברו לעשות שימוש בלשון תקיפה וחריפה ביותר: "אם לא חמור דיו ניסיונו של הממונה לרפא את הכשלים התחרותיים שגרמו דלק, אבנר ונובל, ככל שגרמו, על ידי סעד שיפגע בצורה דרמטית באינטרסים המסחריים של ישראמקו — הרי חמור שבעתיים ניסיונו של הממונה לכפות סעד זה על ישראמקו מבלי שפנה אליה ולו פעם אחת בזמן המשא ומתן שהתנהל בינו לבין דלק, אבנר ונובל, ובלי שאיפשר לישראמקו לשמוע את כוונותיה ולהשמיע את עמדתה טרם שתגובש סופית טיוטת הצו המוסכם ותפורסם להערות הציבור. בכך פגע הממונה בזכויותיה של ישראמקו, ואף נהג במידה של חוסר הגינות", האשימו עורכות הדין.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן