ישראל רמזה על פיצול הבעלות בלווייתן - ונובל העבירה את אחזקותיה לקפריסין

נובל אנרג'י העתיקה את רישום הפעילות "הישראלית" שלה מאיי קיימן לקפריסין, 6 ימים אחרי פרסום המלצות ועדת צמח ו-9 ימים אחרי שחוזי תמר הוקפאו

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

אחד הנימוקים שממשלת ישראל העלתה בשבוע שעבר בבג"ץ, כדי להצדיק את הפשרה שנאלצה לגבש מול מונופול הגז הטבעי במסגרת מתווה הגז - הוא החשש מפני בוררות בינלאומית שאליה תיגרר ישראל בעל כורחה, בידי חברת נובל אנרג'י האמריקאית.

בחודשים האחרונים חזרו נציגי הממשלה שוב ושוב על האיום שלפיו הליכי בוררות אלה חושפים את ישראל לתשלום פיצויי עתק לנובל, מפעילת קידוחי תמר ולווייתן - ובעיקר חושפים את המשק לעיכוב של שנים בפיתוחם של מאגרי הגז העתידיים.

אסדת קידוח הגז במאגר תמר, לפני שלושה חודשיםצילום: תומר אפלבאום

את הבוררות הזאת יכולה לכאורה נובל לזמן בזכות מהלך נסתר שביצעה לפני כמה שנים. אז היא רשמה את אחזקותיה במאגרי הגז בישראל תחת חברה בת הרשומה בקפריסין, לאחר שבמשך שנים נוהלה פעילותה בישראל דרך חברה שהיתה רשומה במקלט המס איי קיימן.

בזכות הרישום המחודש בקפריסין נהנית לכאורה נובל מחסות האמנה הבילטרלית שעליה חתומות קפריסין וישראל מ–1998 "לקידום ולהגנה על השקעות" - ושבגינה זכאית נובל לתבוע פיצויים בגין פגיעת ריבון בזכויותיה. בישראל לא ידעו על המהלך, אלא בדיעבד - מכיוון שנובל לא עידכנה בכך את משרד האנרגיה.

הסיכון המשפטי שבו נושאת לכאורה ישראל נחשף ב-TheMarker בספטמבר האחרון, אז גם פורסם כי משרד המשפטים הישראלי פנה לקבלת חוות דעת משפטית בנושא ממשרד עורכי דין אמריקאי המתמחה במשפט בינלאומי (ראו מסגרת). ואולם מה שנותר עד כה בגדר תעלומה, הוא הטריגר שהביא את נובל לביצוע העברת הרישום לקפריסין.

כיצד חמקה נובל מדיווח לממשלה?

מנכ"ל דלק קידוחים, יוסי אבו (מימין), ומנכ"ל נובל אנרג'י ישראל, ביני זומרצילום: אמיל סלמן

התאריך שבו התחילה נובל במהלך עשוי לרמוז על הגורם הישיר למהלך. לפי ההערכות שרווחו עד כה, בוצע השינוי בימי ועדת ששינסקי (2010–2011), שבהם נאבקה נובל נגד הגדלת נתח המדינה ברווחי מכירת הגז - ואף איימה בפנייה לערכאות זרות. בדיעבד, התברר כי אלה היו איומי סרק - ולא ועדת ששינסקי עמדה ככל הנראה מאחורי החלטת נובל לבצע את השינוי, שצפה פני עתיד.

באי כוח סיעת המחנה הציוני בעתירה שהגישה לבג"ץ נגד מתווה הגז, עורכי הדין גלעד ברנע וחגי קלעי, פעלו בחודשים האחרונים כדי להתחקות אחר נסיבות המהלך הטכני לכאורה שביצעה נובל, וגילו תמונה אחרת.

מסמכים שהתקבלו בימים האחרונים בישראל מאת רשם החברות בקפריסין, מעלים כי הבקשה של נובל למחוק את פעילותה "הישראלית" מאיי קיימן - לקראת רישומה מחדש בקפריסין - נעשתה ב-11 באפריל 2012.

בתאריך זה חתם עו"ד מייקל ג'ונס, מפירמת עורכי הדין Maples and Calder - מהבולטות במקלטי המס של האיים הקאריביים - על מסמך הבקשה הרשמי של Noble Energy International להעברת רישומה (migration) לקפריסין. חברה זאת מחזיקה במלוא המניות של חברת Noble Energy Mediterranean - שדרכה פועלת נובל בישראל, ועל שמה רשומות אחזקותיה במאגרים השונים. ככל הנראה, העובדה כי לא בוצע שינוי ברישום הבעלות על החברה - אלא במיקום הרישום של החברה האם שלה - היא שהביאה את נובל לסבור כי אינה נדרשת בדיווח למשרד האנרגיה הישראלי.

כך או אחרת, המעניין בהליך שבו התחילה נובל באפריל 2012 הוא התזמון - היות שהדבר נעשה באמצע תקופה רגישה וסוערת במיוחד ברגולציה על ענף הגז בישראל.

חוזי תמר שונו חודש לאחר שהמעבר הושלם

שישה ימים לפני תחילת המהלך של נובל, ב-5 באפריל, פירסמה ועדת צמח להיגוי מדיניות הממשלה בשוק הגז הטבעי את דו"ח הביניים שלה, שבו הופיעה המלצה ראשונה להגבלת יצוא הגז מישראל - חרף התנגדותו הנחרצת של מונופול הגז. אף שהמלצות הוועדה הוחמרו שנה לאחר מכן בידי הממשלה, כלל דו"ח הביניים של ועדת צמח המלצה דרמטית לא פחות, שממנה חששו חברות מונופול הגז הרבה יותר.

לצד ההמלצה המתוקשרת בנוגע ליצוא הגז, הדהימה ועדת צמח בהמלצה שעליה היו חתומים אז לא פחות משמונה משרדי ממשלה ורשויות ממלכתיות: לפצל את הבעלויות במאגרי הגז הגדולים של ישראל, ולחייב כל אחת מהשותפות בהם למכור את נתח הגז שלה בנפרד. "הוועדה סבורה כי מכר בנפרד בקרב השותפים במאגרים מהווה תחרות נחותה לעומת תחרות בין ספקים עצמאים ללא אינטרסים משותפים. למרות זאת, מכר בנפרד הוא מצב עדיף על פני מכירה משותפת של השותפים במאגר", הפתיעו חברי הוועדה.

"הוועדה ממליצה לבחון סוגיה זאת לעומקה ולשקול מתן הוראות רגולטוריות למכר בנפרד, בשים לב לניסיון הבינלאומי ולהשפעות החיוביות והשליליות של המהלך על משק הגז הטבעי", נכתב בדו"ח.

לימים עמדה המלצה זאת במוקד הוויכוח שבין הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, שתמך ביישום מכר בנפרד בלווייתן, לבין משרדי ראש הממשלה והאוצר, שתמכו במהלך בתחילתו - ואז חזרו בהם.

ועדת צמח היתה למעשה היישות הממלכתית הראשונה שהצביעה אז על כך שקבוצת דלק ונובל אנרג'י מחזיקה ב-79% מעתודות הגז המוכחות של ישראל וב-55% מהעתודות והמשאבים הצפויים. זאת, כאשר בתפעול המאגרים שולטת נובל ב-100% מהעתודות שיופקו וב-68% מסך העתודות הצפויות.

"ניתוח מאפייני הספקים השונים ואחזקותיהם בשוק הגז בישראל מצביע על מכשולים בדרך להיווצרות של תחרות בת קיימא", הזהירו חברי הוועדה. זאת, כאמור, שישה ימים לפני שנובל התחילה במהלך שיאפשר לה להתגונן משפטית מפני יישום המלצה כזאת.

אלא שהמלצת הוועדה לפתרון אגרסיבי של בעיית הריכוזיות בשוק הגז הישראלי לא היתה האתגר הרגולטורי היחיד שאיים באותם ימים על האינטרסים של נובל. שלושה ימים לפני כן, ב–2 באפריל ב–2012, עצרה רשות ההגבלים העסקיים את ששת חוזי הגז שעליהם חתמו בעלי מונופול תמר עם חברת החשמל ועם יצרני החשמל הפרטיים במשק מחשש לפגיעה בתחרות. במכתב ששלח אז לחברות פרופ' גילה, הוא כתב כי "מבחינה ראשונית של ההסכמים שנחתמו עד כה עולה כי הם מכילים הסדרים כובלים ומצריכים אפוא קבלת אישור ממערך הפיקוח על הגבלים עסקיים".

התערבות הרשות נדרשה מחשש כי סעיפי החוזים שנוגעים בכמות הגז שיסופק, במשך שנות אספקתו, בתנאי האספקה ובמחויבות המינימלית לאספקה (Take or Pay) - עלולים לפגוע בתחרות בשוקי הגז והחשמל, נוכח הקיבולת המוגבלת של צינור הגז אל החוף.

בעקבות הקפאת החוזים, הורו ביוני 2012 רשויות החשמל וההגבלים על פתיחת חוזי תמר במשק ועל שינויים, כך שיאפשרו ללקוחות להשתחרר בעתיד מ-50% מהתחייבותם לרכש גז מהמונופול. חודש לפני כן הספיקה נובל להשלים את רישומה של החברה הבת Noble Energy International בקפריסין.

מנובל אנרג'י נמסר: "החברה פועלת בישראל מ-1998 ותמיד נהגה בהתאם להוראות הדין וקיבלה את כל האישורים הדרושים על פי הדין לכל פעילויותיה".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אופן ספייס. היתרונות שלו ברורים, אבל העבודה ההיברידית מציפה את החסרונות

"כשאחפש עבודה עוד שנה־שנתיים, הדבר הראשון שאבדוק הוא שאני לא יושבת באופן ספייס"

צילומי רחפן מפרץ חיפה

הם חיים על "חבית חומר נפץ", המשקיעים רואים שם פוטנציאל