השיטה נחשפת: כך "שופץ" הניקוד למתמודדות במכרז המיליארדים של הרכבת הקלה

טיוטת דו"ח הביקורת שהזמינה החשבת הכללית באוצר מצאה כי תנאי הסף במכרז שבו זכתה CNR הוגמשו – אך ועדת המכרזים של נ.ת.ע לא פעלה רק לטובתה ■ מחברי הדו"ח טענו כי המכרז שגוי – ונמנעו מלהמליץ על ביטולו

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

ויתור נמהר על הליך מיון מוקדם (PQ), תנאי סף נמוכים, משקל יתר למחיר על חשבון איכות וניהול בעייתי של ניקוד ההצעות במכרז – אלה עיקר ממצאי טיוטת דו"ח הביקורת שהזמינה החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, בנוגע למכרז שניהלה חברת נ.ת.ע הממשלתית לרכש 120 קרונות הרכבת הקלה.

במכרז זה הוכרזה בחמישי שעבר כזוכה ספקית הקרונות הסיני, CNR, בתמורה לכ-900 מיליון שקל. זאת, לאחר שגברה על CAF הספרדית ועל אלסטום הצרפתית במכרז שארך כשנתיים.

עבודות על הרכבת הקלה בתל אביבצילום: אסף שילה, ישראל סאן

מטיוטת הדו"ח, שבאופן תמוה לא גובש עדיין לכדי דו"ח סופי, עולה כי תנאי המכרז "הוגמשו" מבעוד מועד – אם כי לא צוין לטובת מי מבין המתמודדות, אם בכלל. בדו"ח גם לא נטען להטיות מובהקות כלשהן, אף כי המכרז אינו חף מטעויות.

הסעיף הבעייתי שעליו מצביעה טיוטת דו"ח הביקורת נוגע לתנאי סף טכני פנימי שקבעה נ.ת.ע, ושלא נמסר לידיעת המציעים, ובו הוגדרה דרישה לציון טכני-איכותי מינימאלי של 80%. למרבה המבוכה, התברר כי לאחר פתיחת המעטפות של שלוש המתמודדות במכרז - אף לא אחת מהן עברה את תנאי המינימום הזה.

בעקבות כך, החליטה ועדת המכרזים בנ.ת.ע לבצע הערכה מחדש של כל הסעיפים בשלב זה, ואף לשנות את חלוקת הניקוד הפנימית שבוצעה. התוצאה היתה העלאה שרירותית לכאורה של הניקוד הטכני לכל המתמודדים – מי יותר ומי פחות, ולטענת הבודקים היה זה מהלך "לא סביר ולא נכון".

ואולם בסימולציה נוספת שערכו הבודקים עלה ממצא מעניין. כך, אם היתה מסתפקת נ.ת.ע בשינוי אמות המידה – אך לא מבצעת שינוי בחלוקת הניקוד הפנימי – CAF ואלסטום היו צולחות את השלב, אך לא הסינים.

ככל הידוע, בנ.ת.ע חלקו על ממצאי הסימולציה שביצעו הבודקים, והבהירו כי בכל מקרה – מדובר בסימולציה שנערכה בדיעבד, ולא נעשתה בשלב המכרז.

"תנאי האיכות קיבלו משקל נמוך"

לפי טיוטת דו"ח הביקורת, החלטת נ.ת.ע שלא לערוך P.Q במכרז כה מורכב היתה שגויה. "היכולת והניסיון של היצרן והתאמת הקרונות לדרישות התכנון של המערכות הינה קרדינלית. לדעתנו, מצב זה הצדיק ביצוע הליך מיון מוקדם כשלב מקדים", נכתב בדו"ח.

ביקורת חריפה מתחו הבודקים על תנאי הסף שנקבעו במכרז – שאמנם לא שונו לאורכו – אך היו נמוכים. זאת, באופן שאפשר לכאורה את התמודדות הסינים במכרז. "תנאי הסף היו מינימאליים, ובחלקם התקבלו בניגוד מסוים לעמדת חברת הבקרה ולמומחים השונים", נכתב בדו"ח. הניסיון שנדרש היה בתחילה של ייצור 50 קרונות במשך חמש השנים שקדמו למכרז – אך דרישה זו הופחתה (לפני פרסום המכרז, א"ב) לניסיון של 30 קרונות על פני שמונה שנים", צויין בדו"ח. עוד נכתב כי גם סוג הקרונות שניתן היה להכיר בהם לצורך הניסיון המוקדם זכה ל"הגמשה".

כמו כן, ביקרו הבודקים קביעת משקל של 30% בלבד למרכיב האיכותי-טכני במכרז, בעוד שלמחיר ניתן משקל של 70%. לטענת כותבי הדו"ח, יחס נמוך שכזה למרכיב הטכני-איכותי נקבע בניגוד לעמדת חברת הבקרה שהציעה משקל גדול יותר – והוא אף חריג ביחס למכרזים השוואתיים שבוצעו בעולם – מה עוד שבמכרז של נ.ת.ע לא בוצע הליך P.Q.

למעשה, כך נטען בדו"ח, נוצרה התמודדות על המחיר כאשר פער של 8% בין הצעות המחיר יכול היה לסגור כל יתרון טכני שיווצר בין ההצעות.

"לאור כל האמור לעיל, מבנה המכרז, תנאי הסף הנמוכים, המשקל הנמוך לאיכות והתיקונים שבוצעו בניקוד שאפשרו לכל המציעים שעברו את דרישות הסף הראשוניות לעבור את ציון הסף - גרמו לכך שתנאי האיכות של המציעים קיבלו משקל נמוך, תוך נטילת סיכון שהוא מעל לסביר לדעתנו", נכתב בדו"ח.

"שיטה זו יצרה בזבוז משאבים - הן של המתמודדים והן של נ.ת.ע, לצד הארכת לוחות הזמנים והגדלת סיכונים. משקל החלק הכספי נהפך להיות מרכזי בעוד תנאי הסף נקבעו בשני שלבים שונים שגם הם היו בעייתיים לאור תוצאות הניקוד הטכני-איכותי. לדעתנו ההליך בכללותו לא היה נכון", נכתב עוד.

הסיכונים ייפלו על המדינה

בפברואר החליט האוצר להקפיא סדרת מכרזים שניהלה נ.ת.ע, בעקבות סדרת תחקירים ב-TheMarker אודות תפקודה. נ.ת.ע עמדה אז להכריז על CNR הסינית כזוכה, לאחר שזו הגישה הצעה כספית שנמוכה בלפחות 300 מיליון שקל משל האחרות, אלא שאז צפו טענות להנמכה מכוונת של תנאי הסף ושל דרישות הניסיון מהמתמודדים במכרז, למשקל יתר שניתן למחיר - ולבדיקה טכנית שטחית ומזורזת, לכאורה, של ההצעות.

המכרז עוכב במשך 10 חודשים לצורך בדיקת תקינותו. ההכרזה על הזכייה בשבוע שעבר נעשתה בהוראת משרד התחבורה, בטענה כי בדיקות האוצר מוצו, וכי לא נמצא בהן חשד לפגיעה בטוהר המידות. משכך, ובהתאם לסיכום שאליו הגיע בתחילת השנה שר התחבורה, ישראל כ"ץ והחשבת הכללית – הוחלט להפשיר את ההליך המכרזי מהנקודה שבה הופסק.

ואמנם, כפי שנחשף כבר באוגוסט, צמד מחברי דו"ח הביקורת, מנכ"ל הצ'יסון מים ולשעבר סגן הממונה על התקציבים, רונן וולפמן, ורו"ח איציק עזר - לא איתר היבטים פליליים בעבודת ועדת המכרזים של נ.ת.ע - אך מצא כמה ליקויים בתפקודה. זאת, תוך שהוא מציג תמונה מורכבת באשר לצעדים שעל המדינה לנקוט כעת בנוגע למכרז, ונמנע מלהצביע על המלצה ברורה.

"אנו סבורים שמכרז הקרונות בוצע באופן שגוי ובעייתי ומן הראוי לבחון על ידי הגורמים המקצועיים המתאימים האם להמשיכו במתכונתו הנוכחית, או תוך ביצוע תיקונים, או לפרסם מכרז חדש", נכתב בדו"ח.

רכבות CNR בסיןצילום: בלומברג

במקביל לבדיקה אודות תקינות ההליך המכרזי, הציע אגף התקציבים באוצר לבטל את המכרז, ולפרסם אותו מחדש כמכרז משולב, שבו ספק הרכבות יתקין גם את התשתית בעבורן ויתפעל את הרכבות בחוזה זיכיון לתקופה מוגדרת. הסיבה לכך נעוצה בחשש לליקויי תפעול עקב ריבוי ספקים. מנגד, טענו במשרד התחבורה כי איחוד מכרזים לצורך פרסומם מחדש, בשלב מתקדם זה, יביא לדחייה מהותית בלוחות הזמנים.

"למכרז מפוצל יש יתרונות מסוימים, כמו השגת מחירים נמוכים יותר, ומידה מסוימת של בקרה הדדית בין ספק המערכות לספק הקרונות - דבר שמאפשר גילויי ליקויים אפשריים וגם סמויים", כתבו וולפמן ועזר. "מצד שני", סייגו, "מכרז משולב מטיל סיכוני אינטגרציה על המזמין, וסיכונים אלה עלולים ליפול לבסוף על המדינה".

לפי הדו"ח, העובדה כי ספקי הקרונות והמערכות הטכנולוגיות בפרויקט יהיו אחרים – תביא בעתיד להסרת אחריות מצד שניהם למחדלים או לעיכובים, ותחשוף לאחריות דווקא את מנהל הפרויקט, קרי נ.ת.ע. זאת, בעוד שנ.ת.ע נעדרת ניסיון ניהולי בפרויקטים ונהפכה תלויה מדי ביכולתה המקצועית של חברת הבקרה הזרה PB.

לטענת הבודקים, תסבוכת זו הינה תולדה של זירוז הליכים מצד נ.ת.ע. "ניכר כי הפרסום המוקדם של המכרז נועד בעיקר כדי לקבוע עובדות בשטח ולהראות על התקדמות הפרויקט עוד בטרם המרכיבים הקריטיים של הפרויקט היו מוכנים", נכתב.

וולפמן ועזר דוחים את טענת משרד התחבורה שלפיה ביטול המכרז – ופרסום מכרז משולב תחתיו - יביאו לדחייה משמעותית בלוחות הזמנים של הפרויקט. "מנתונים שקיבלנו ומשיחות עם גורמים שונים נראה לנו כי סיכון דחיית לוח הזמנים אינו סיכון מהותי", נכתב בדו"ח.

בה בעת, ציינו הבודקים כי "לאור ההיסטוריה הבעייתית של הפרויקט, לביטול המכרז עשויות להיות השלכות משמעותיות על אמינות כלל ההתקשרויות של נ.ת.ע ועל השקעות במכרזים עתידיים על ידי גורמים בינלאומיים". בנוסף, ציינו הבודקים עוד כי לביטול המכרז "עלולות להיות השלכות משפטיות שהן לכשעצמן יביאו לעיכובים".

נ.ת.ע מסרה בתגובה: "מזה חודשים רבים החברה עומדת בפני לחצים אדירים לביטול ההחלטה המקצועית להפריד בין מכרזי ייצור הקרונות, הקמת המערכות והפעלת הרכבת הקלה. לחצים פסולים אלה מופעלים על ידי גורמים עסקיים שאומרים בגלוי כי אין להם כל כדאיות כלכלית לגשת למכרז מפוצל והם מעוניינים להיות החברה הבלעדית שתייצר תפעיל ותתחזק את מערכת הסעת ההמונים.

"מנכ״ל משרד התחבורה קיבל החלטה נכונה להמשיך בהליך מכרז הקרונות לאחר שהשתכנע שאין כל דופי בקבלת ההחלטות בתהליך המכרזי שנמשך תשעה חודשים. כל ההחלטות על סוג המכרז, תנאי הסף חלוקת האיכות לעומת המחיר, התקבלו על ידי ועדת היגוי משותפת למשרדי האוצר והתחבורה ב-2012 וכל מה שהשתנה מאז ועד היום הוא שהפקידים באוצר התחלפו".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

יאיר לפידות

"ל-95% מהציבור אין מספיק הון עצמי כדי לרכוש דירה בישראל"

ראם רייזנר ומשפחתו

"עברנו לאחד המקומות היפים בארץ — ולרגע לא הסתכלנו לאחור"