הסכם כניעה? |

שלב אחר שלב: כך התקפלה ממשלת ישראל מול מונופול הגז

ככל שהמשא ומתן מול חברות הגז התקדם הלהט הממשלתי לפירוק המונופול דעך ■ מה מגלים סיכומי הדיונים של צוות המשא ומתן הממשלתי מול דלק ונובל אנרג'י?

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

מה קרה במסדרונות הממשלה בין 18 בפברואר ל-28 באפריל - זו השאלה שמהדהדת בקריאת סיכומי הדיונים של צוות המשא ומתן הממשלתי מול מונופול הגז הטבעי.

כיצד קרה שהמתווה המוסכם לפירוק מונופול הגז שהציג הצוות הממשלתי לחברות דלק ונובל אנרג'י לפני הבחירות לכנסת תוקן לאחר הבחירות וערב כינונה של הממשלה החדשה, והוצג לחברות הגז מחדש כמתווה מרוכך ומעורר מחלוקת שהממונה על ההגבלים העסקיים אף התפטר בגינו? ואם לא די בכך, כיצד בסופו של דבר רוכך גם מתווה זה פעם נוספת לפני שהוצג שלשום רשמית בידי הממשלה?

מאחר שצוות המשא ומתן הממשלתי לא תיעד את פגישותיו עם חברות הגז בהקלטות ולא ערך פרוטוקולים, לא ניתן לקבל לשאלות אלה מענה מקריאת סיכומי עיקרי הפגישות. ובכל זאת, מעניין להתחקות אחר הדינמיקה שהביאה לנסיגת הממשלה מיעדיה המקוריים ולניסוח מתווה הפשרה הסופי והמרוכך שפירסמה אתמול לשימוע ציבורי.

שטייניץ מציג את מתווה הגזצילום: אוליבייה פיטוסי

כך, למשל, עולה כי כבר בפגישת העבודה החמישית של הצוות, ב-14 בינואר, סוכם על דעת כל חבריו לוותר על שינוי מבנה הבעלות במאגר לווייתן - אף שזו היה העילה ליציאה למהלך הרגולטורי כולו בעקבות החשש להסדר כובל שם.

"לאור העלות הכבדה למשק בעיכוב משמעותי בפיתוח לווייתן, יש לשאוף לפתרון שיאפשר פיתוח מהיר של לווייתן. לפיכך סוכם כי המטרה היא להגיע לפתרון שנוגע בעיקר לשינויים במבנה הבעלות בתמר, בכריש ותנין, ולא במבנה הבעלות בלווייתן", נכתב.

יתרה מזאת, בראש רשימת הפרמטרים שאותם הגדירו חברי הצוות לצורך בחינת החלופות לפירוק המונופול ניצב פיתוחו המהיר של מאגר לווייתן, ורק לאחר מכן צוינו שיקולי ריכוזיות, יתירות (ביטחון אנרגטי), כושר ניהול משא מתן וישימות.

על רקע הנחות יסוד אלה החלו בצוות לדון בחלופות לפירוק אחיזת המונופול של דלק ונובל אנרג'י במאגר תמר, ובין היתר דנו בשלוש חלופות. הראשונה הציעה לפצל את תמר באופן וירטואלי לשני מאגרים, "תמר ישראל" ו"תמר יצוא", ולקבוע כי דלק ונובל יחויבו למכור את אחזקותיהן בתמר ישראל. "סוכם כי חלופה זו עונה על הפרמטרים שהוצגו וכי היא עדיפה היות שאינה משנה את האחזקות בלווייתן, נובל נשארת מפעילה גם בתמר ולא נדרש למצוא לה מחליף", נכתב.

ראש המועצה הלאומית לכלכלה, יוג'ין קנדל צילום: עופר וקנין

החלופה השנייה שנבדקה היא זו של מכר בנפרד, קרי פיצול השיווק המקומי של הגז בין השותפות במאגר כך שיתחרו זו בזו. החלופה השלישית והמינורית היתה פסיביות - דלק ונובל יישארו בעלות זכויות במאגר, אך לא יוכלו להתערב במשא ומתן על מכירת גז מקומי.

מיותר לציין כי אף לא אחת משלוש החלופות שרדה את הליך המשא ומתן.

דלק: "לא מוכנים להיפגע יותר מנובל"

הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אמיר לויצילום: עופר וקנין

שבועיים לאחר הפגישה המדוברת ניכר כי הממשלה מסתפקת בחלופה המינורית. בתום פגישה עם נציגי נובל אנרג'י ב-29 בינואר סוכם כי נובל תישאר מפעילת שני המאגרים הגדולים, תמר ולווייתן, ותשמור על פסיביות בשיווק המקומי של הגז מתמר, וכי שיעור אחזקתה במאגר יירד מ-36% ל-25%. במקביל, חויבו בעלי לווייתן - דלק, נובל ורציו - ליישם מודל של מכר בנפרד.

נובל הביעה התנגדות נחרצת. לגבי הפסיביות טענה כי בכך תפקיד סיכונים גבוהים מדי בידי צד שלישי, וכי הסכמים גדולים יעלו צורך בהקמת תשתיות חדשות ואז ממילא תידרש להיות מעורבת. גם מודל המכר בנפרד, טענה, בלתי ישים, וזאת בשל קשיים בחלוקת המקום בצינור בין השותפות, צורך בהסכמי איזון מורכבים ביניהן, וכן תסבוכת חישובית צפויה בחלוקת החבות במס ששינסקי בין השותפות.

תביעותיה של נובל נדחו. ב-18 בפברואר הוצג לחברות המתווה הממשלתי לפירוק מונופול הגז, ולפיו דלק ונובל ימכרו את המאגרים כריש ותנין בתוך שנה, יחויבו ליישם מודל של מכר בנפרד בלווייתן, אך יזכו להקלות ביצוא מתמר, לרבות הקדמת היצוא מהמאגר לפני חיבור לווייתן לחוף והתרת היצוא למצרים, אף שאינה מוגדרת "מדינה גובלת".

באשר למאגר תמר, בעוד נובל חויבה לדלל את אחזקותיה בו ל-25%, דלק חויבה למכור את כלל אחזקותיה בו (31.25%) בתוך שלוש־ארבע שנים. דלק הגיבה מיד, אך לא בהכרח באופן ענייני. מסיכום הדיון הדרמטי עולה כי נציגי דלק הבהירו כי "אינם מוכנים כי הדרישות בהסדר שיחולו על דלק יהיו גבוהות יותר מהדרישות מחברת נובל".

לצד טרוניה זו ביקשה דלק לדחות את יציאתה מתמר לשש שנים, בהתאם להוראות חוק הריכוזיות. כלומר, הדחייה הבעייתית מאוד מבחינת האינטרס הציבורי והסיכויים לתחרות - שהמדינה נעתרה לה לבסוף - לא היתה פרי יוזמה ממשלתית או מגבלה משפטית.

עוד התנגדה דלק ללוח זמנים קבוע לפיתוח לווייתן, ואף טענה כי יישום מכר בנפרד בלוויייתן יפגע באפשרות לממן את פיתוחו.

מנהל רשות הגז הטבעי היוצא, אלכסנדר ורשבסקיצילום: אוליבייה פיטוסי

באשר לנובל, זו חויבה לפי מתווה זה למכור את מכסת הגז שלה בתמר המיועדת לשיווק מקומי. כך הוצע כי נובל תמכור לשחקן חדש מחצית מהכמות, ואילו את החצי השני תוכל להוסיף למכסת היצוא שלה מתמר, תמורת קיזוז מכסת היצוא בלווייתן.

עד להשלמת המהלך, שלו הוקצבו ארבע שנים, נקבע כי נובל תשמור על פסיביות ולא תורשה לקחת חלק במשאים ומתנים על סגירת חוזים חדשים בתמר.

נובל, כמו דלק, טענה אף היא כי מכר בנפרד יעכב את פיתוח לווייתן, וכי חיובה להפחית את שיעור אחזקתה בתמר ידון אותה למכירה בהפסד. כמו כן הזהירה מפני הטלת פיקוח מחירים, שלטענתה יהיה תמריץ שלילי להשקעות, והעלתה בראשונה את הצורך בהתחייבות ממשלתית ליציבות רגולטורית.

מתנגדת נוספת למתווה היתה חברת ישראמקו, שהביעה חשש מירידת העניין הכפויה של נובל בכל הקשור למאגר תמר שבו היא שותפה ב-29% מהזכויות.

מה "התחוור" 
לגורמי הממשלה?

מתווה "סופי" זה, כאמור, החזיק מעמד חודשיים בלבד. כפי שנחשף ב-TheMarker, נסוג צוות המשא ומתן הממשלתי מכל פגיעה בלווייתן, וויתר על מגבלות המכירה המקומיות של נובל בתמר. זאת בנימוק שהאפקטיביות שלו מוגבלת, וכי הדבר יסבך את תפעול המכירות מהמאגר.

"התחוור לגורמי הממשלה כי לא ניתן יהיה לנתק בצורה מספקת את האינטרס של דלק ונובל במשק המקומי, כי יישום המתווה יצריך רגולציה הדוקה מאוד ויומיומית על החברות וכי המתווה עלול לייצר מבנה אינטרסים שיפגע ביכולת לתחזק בצורה מיטבית את תמר ולהרחיב את המאגר. הדבר ייקח שנים ולא בטוח שישיג את מטרותיו", נכתב בסיכום הדיון.

עם זאת, בניגוד לטענות נגד השימוש במונח "התקפלות", מתברר כי סיכומי הצוות דווקא מאשררים תיאור זה: "הוסכם על כולם כי פתרון אופטימלי, במבנה התחרותי, היה פתרון שבמסגרתו תתבצע הפרדה מוחלטת בין כלל המחזיקים. משמע, שלא יהיה גורם במשק שלו אחזקות ביותר ממאגר אחד", נכתב בסיכום הדיון. "עם זאת, קיימת הבנה כי בעתיד הנראה לעין לא ניתן למצוא מחליף לנובל בכובעה כמפעיל". זאת מבלי להסביר את הנסיגה המהירה ממודלים של שיווק נפרד ללא הוצאת נובל מהפעלת הקידוחים.

"לאחר כל האמור הוצע מתווה עדכני שבמסגרתו, למעט נובל, לא יהיה שחק שלו אחזקות ביותר ממאגר אחד", סיכם הצוות.

ב-28 באפריל הציג הצוות לחברות הגז מתווה חדש, שלא על דעת פרופ' דיויד גילה. בקשת דלק לדחות את יציאתה מתמר לשש שנים התקבלה, המגבלות על מכירות נובל בישראל הוסרו - והמכר בנפרד בלווייתן בוטל ללא הצגת חלופה.

"ההצמדה 
לא מקובלת"

את ההתקפלות הבוטה והמסתורית ביותר רשם הצוות דווקא בסוגיית תמחור הגז במשק. זאת, לנוכח הצהרות משרד האוצר כי לא ישלים עם רמת התמחור המונופוליסטית כיום במשק, וכי "כעומק השינוי המבני כן עומק ההתערבות הממשלתית במחיר".

אלא שהבטחות לחוד ומציאות לחוד. עוד בפתיחת המשא ומתן מול החברות הובהר כי הממשלה נסוגה מהטלת פיקוח מנדטורי בהוראת ועדת הפיקוח הבינמשרדית. ב-29 בינואר הוצגה למונופול אפשרות לקביעת "תקרה" בלבד. מחיר התקרה נגזר אז מהמחיר הנמוך כיום במשק - קרי 4.9 דולרים ליחידת חום, לעומת מחיר בסיס של 5.75 דולרים בחוזים החדשים שנחתמו באחרונה.

באשר למנגנון ההצמדה הדרקוני שהונהג בחוזי תמר, "הובהר כי ההצמדה חייבת להיות הוגנת ובעלת מנגנון מרסן או מחיר גג, וכי ההצמדה הנהוגה כיום אינה מקובלת", כך נכתב. ואמנם, הממונה על התקציבים באוצר, אמיר לוי, שיגר אז לרשות החשמל מכתב תמיכה בקביעת תקרה לחוזים החדשים במשק, שתיגזר מהמחיר הנמוך אז בשוק - מחיר האופציה של חברת החשמל (5.35 דולרים, עם הצמדה מתונה יותר).

אלא שמעמדה זו לא נותר דבר בקו הסיום. עמדתם הדומיננטית של יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל, ושל סגנו, מוריס דורפמן, שלפיה אין להוריד את רף מחיר הגז במשק - ובוודאי אין לפתוח חוזים חתומים - גברה על זו של אגף תקציבים. במתווה הסופי שהוצג שלשום נקבע כי "התקרה" שתונהג במשק הגז, למשך שש שנים בלבד, תיגזר מהמחיר הממוצע כיום בשוק, וכך גם ההצמדה תיגזר מסל ההצמדות שבו לחוזה הגדול, המנופח והיקר של חברת החשמל יש משקל יתר.

"כמה מפגישות המשא ומתן היו פשוט הזויות", תיאר זאת אתמול מקורב לצוות המשא ומתן. "יושבים נציגי משרדי ראש הממשלה והתשתיות מול בכירי חברות הגז - וסותרים את עמדת נציגי האוצר שיושבים לצדם".

כתבות מומלצות

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"

ג'ף בזוס, מייסד ויו"ר אמזון והאיש השני בעושרו בעולם. שוויו צלל ב-82.7 מיליארד דולר

הבוננזה נגמרה: האומה העשירה בעולם מגלה פתאום שהיא ענייה יותר