הממשלה התחייבה בפני מונופול הגז: לא יהיו שינויים והעלאות מס למשך עשור

הממשלה הסכימה לכלול במתווה הפשרה עם חברות הגז "פסקת יציבות" תקדימית, שבה היא מצהירה כי תסתפק בחוק ששינסקי ואף תגן על החברות מפני הצעות חוק פרטיות

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

ממשלת ישראל נעתרה לדרישת חברות הגז הטבעי, ולראשונה תתחייב בפני מגזר עסקי שלא להפעיל את סמכותה הריבונית לשנות את הרגולציה על פעילותו לתקופה ממושכת. תחת הכותרת "פסקת יציבות", התחייבה הממשלה כי בעת אישור מתווה הפשרה שעליו סיכמה עם חברות הגז, היא תצהיר כי לא תבצע שינויים במדיניות המיסוי בענף הגז והנפט ולא תכתיב בו שינויים מבניים נוספים, למשך עשור. זאת, תוך התחייבות מראש להתנגד גם להצעות חוק פרטיות שיוגשו בכנסת בעניין.

נוסח הסעיף שעליו סיכמו הממשלה וחברות הגז יכלול הכרה ממשלתית ב"חריגות ההשקעות" הנדרשות בענף הקידוחים ובמאפייניו הייחודיים, שבגינה תכיר המדינה בכך ש"סביבה רגולטורית יציבה מעודדת השקעות של חברות בינלאומיות ומקומיות ובכך משרתת את האינטרס הציבורי החשוב".

צילום: אמיל סלמן

בכפוף להתחייבות בעלי המאגרים לעמוד בכל תנאי מתווה הפשרה שייחתם מולם, תסכים הממשלה לנסח החלטה שלפיה תסתפק בשינוי המהותי שביצעה במסגרת חוק ששינסקי (חוק מיסוי רווחי נפט) - ותצהיר כי "אינה רואה צורך בשינוי נוסף, שייראה מהותי בעיני המשקיע הסביר, בחלקו של הציבור ברווחים של בעלי המאגרים". זאת, למעט שינויים רוחביים במשטר הפיסקלי במשק, שאינם ייעודיים לענף הגז בלבד.

על אותו משקל, הסכימה הממשלה לכלול בהחלטתה על אישור מתווה הפשרה גם תת־סעיף שלפיו היא מסתפקת בשינוי המבני שגובש בפשרה הנדונה, ו"אינה רואה צורך בשינויים מהותיים נוספים". משכך, סוכם במתווה, "הממשלה לא תיזום שינויים מהותיים בנושאים האמורים, ואף תתנגד להצעות חוק פרטיות בעניינים אלה".

עוד הסכימה הממשלה להתחייב כי תבחן "בקפדנות" כל שינוי שתבקש לבצע בעתיד ברגולציה בענף, באופן שישפיע מהותית על כדאיות ההשקעה בו, וכי תנסה להתאים את הרגולציה לזו שנהוגה ב–OECD. כל אלה, כאמור, יעמדו למשך עשר שנים, שבסיומן תבחן הממשלה את מדיניותה בהתאם לנסיבות.

התחייבות נדירה זו אינה היחידה שבה מבקשת הממשלה לכבול את ידי הרגולטורים במשק, בכל הנוגע לאכיפת המונופול בענף הגז. כפי שנחשף השבוע ב–TheMarker, מתווה הפשרה עם חברות הגז מבטיח לבעלי מאגר לווייתן "חסינות" מפני כל שינוי מבנה הבעלות בו, או חיוב בתחרות פנימית, לתקופה של עד 15 שנה.

לפי המתווה, יוענק לבעלי לווייתן פטור מהסדר כובל לתקופה של עשר שנים, שלאחריה, אם יעמדו בסעיפי המתווה, יוסמך שר התשתיות - ולא הממונה על ההגבלים העסקיים - להעניק ארכה של עוד חמש שנים לפטור.

סעיף זה מעלה דאגה בעקבות התחזית שבעלי לווייתן ייהפכו בעשור הבא למונופול בענף הגז הטבעי - בעוד שידי גורמי אכיפת התחרות במשק ייכבלו למעשה. כך, סוכם במתווה הפשרה כי סמכות הממונה על ההגבלים לחייב שינויים מבניים במאגרי תמר ולווייתן, מתוקף הכרזתם מונופול - תופקע אף היא מידיו עד 2030.

המתחרה ישלם תמלוגים למונופול

לאחר חצי שנה של דיונים מול חברות הגז במשק, הציג אתמול צוות המשא ומתן הממשלתי, בראשות שר האנרגיה יובל שטייניץ, את מתווה הפשרה שגובש מולן — במסיבת עיתונאים שנערכה בירושלים. זאת, לאחר שניסיונו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לאשר את קידום המתווה בלי להציגו נכשל שלשום, בהיעדר רוב במליאת הכנסת.

עיקרי המתווה שנחשפו בחודשים האחרונים 
ב-TheMarker כוללים החלטה על פירוק השותפות המונופוליסטית שבין נובל אנרג'י לדלק במאגר תמר, הותרת נובל אנרג'י מונופול, הכנסת מתחרה במאגרים כריש ותנין - ומתן חסינות לבעלי לווייתן. כל זאת, בנוסף להסרת איום הפיקוח על המחירים ושינוי החלטת הממשלה על יצוא הגז לטובת בעלי תמר.

לפי המתווה, נובל אנרג'י ודלק יחויבו למכור את מכירת מאגרי כריש ותנין הקטנים בתוך 14 חודשים - אחרת, תופקד המכירה בידי נאמן למשך ארבעה חודשים נוספים. כנגד תמורת המכירה, דלק ונובל יורשו לגבות מהבעלים החדש של כריש־תנין תמלוגים בשיעור של 9% מהכנסותיו (אם ישלימו את המכירה בתוך שמונה חודשים) — או בשיעור של 7%. זאת, חרף התנגדותו של הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, שראה בכך בעלות צולבת.

כפי שנחשף השבוע, בעלי לווייתן לא יידרשו לפצות את כריש־תנין בגז נוסף, אם יתברר כי עתודות הגז במאגרים הקטנים נמוכות מהצפוי. למרות זאת, ייהנו בעלי תמר ממכסת היצוא של כריש־תנין (46 מיליארד מ"ק), שיחויב למכור את הגז לשוק המקומי בלבד.

לפי המתווה, הממשלה תסייע לבעלי כריש־תנין בחתימה על החוזים החדשים במשק באמצעות הענקת מקדמה של חצי שנה בחתימה על חוזים במשק, לפני כניסת לווייתן לשוק. זאת, לצד הגבלת חוזי תמר החדשים, שייחתמו במשק לשמונה שנים בלבד.

באשר למאגר תמר, דלק תידרש למכור את אחזקותיה בו (31.25%) בתוך שש שנים מיום אישור המתווה בממשלה, ועד אז תחויב נובל לדלל אחזקותיה במאגר מ–36% ל–25%, וכן תוותר על זכות הווטו שלה.

יובל שטייניץ במסיבת העיתונאים בה הציג את מתווה הגזצילום: אוליבייה פיטוסי

בתמורה, תשנה הממשלה את החלטתה מלפני שנתיים לאשר את יצוא הגז, ותתיר לבעלי תמר לחתום על חוזה היצוא הענקי למתקן ההנזלה בצפון מצרים, אף שמאגר לווייתן עדיין לא חובר לחוף. הסכמה זו עומדת בסתירה לעמדת משרד האנרגיה בעבר, שלפיה תמר הוא מאגר אסטרטגי שאין לאפשר יצוא ממנו עד לחיבור המשק למאגר נוסף.

כפי שנחשף ב-TheMarker, המדינה אף תשתתף בעלות הנחת צינור הגז השלישי מבארות תמר לאסדת הטיפול בגז מול חופי אשקלון (ולא מעבר) - שישמש את הזרמת הגז ליצוא.

באשר לסוגיית מחיר הגז, הממשלה נסוגה מהטלת פיקוח רשמי על ידי ועדת הפיקוח על המחירים, וכן נמנעה מלפתוח את חוזי תמר החתומים, תוך הפחתת מחיר הגז המנופח בהם ושינוי מנגנוני ההצמדה הבעייתיים.

תחת זאת, סיכמה הממשלה עם חברות הגז על קביעת מחיר תקרה לעסקות הגז שייחתמו בשש השנים הבאות. המחיר ייגזר מממוצע המחירים בחוזים החתומים במשק, ולכן לא יביא להוזלת הגז והחשמל. מדובר בכ–5.4 דולרים ליחידת חום ליצרני חשמל, וכ–5.2 דולרים ליחידת חום עבור לקוחות תעשייתיים. המחיר הנמוך יחסית נבע מהחלטה מאוחרת שקיבלו בממשלה, לשקלל בחישוב גם את חוזי ים תטיס הוותיקים והזולים יחסית. כך גם תיגזר ההצמדה בחוזים החדשים והקצובים בזמן מסל ההצמדות הנהוגות כיום במשק.

בתוך כך, ביום שני הקרוב תכונס ועדת הכלכלה של הכנסת לישיבה מיוחדת שבה תקיים דיון ציבורי ראשון במתווה הפשרה בגז. עקיפת הממונה על ההגבלים העסקיים מותנית בחובת היוועצות עם ועדת הכלכלה ויו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני), כבר הצהיר אתמול כי "ראש הממשלה, שר האנרגיה ויצחק תשובה - יהיו הראשונים למסור את עמדתם בפני חברי הוועדה".

"ללא אישור — 
עיכוב של שנים"

מתווה הפשרה שהוצג אתמול אינו המתווה המקורי שגובש בין הצוות הממשלתי לחברות הגז, ושהוצג להן בפברואר השנה. את מקומו תפס, חודשיים לאחר מכן, מתווה מרוכך יחסית — שבגינו התפטר גילה מתפקידו.

בפתח הצגת מתווה הפשרה מול מונופול הגז אמר שטייניץ כי "המתווה שהגענו אליו הוא הטוב ביותר האפשרי, הריאלי. יכול להיות שיש מתווים בעולמות אידיאלים, דמיוניים — שהם אחרים. אבל אנחנו בעולם הריאלי ואנחנו צריכים שהגז יגיע לישראל. זה המתווה הטוב האפשרי שיביא סוף־סוף לפיתוח שדות הגז של ישראל במהירות האפשרית, ויביא עוד חברות שיחפשו גז ונפט".

שטייניץ נימק את ההקלות לטובת חברות הגז בצורך להגיע לפשרה מהירה שתאפשר את פיתוח מאגר לווייתן. "העובדה שמאגר הגז הגדול ביותר של ישראל מתעכב כבר שנים בפיתוח שלו היא זו שצריכה להעלות סימני שאלה. אם נתעכב, ייגרמו נזקים קשים: גם היתירות האנרגטית החסרה וההישענות על צינור אחד, גם תעוכב היכולת למנף את הגז אסטרטגית ומדינית, גם תיפגע היכולת לספק גז למפעלים במחירים סבירים בישראל וכמובן שיעוכבו גם ההכנסות הגדולות מהגז".

באשר לאפשרות שהממשלה לא תאשר את המתווה, אמר שטייניץ כי "אם המתווה לא יאושר, יהיה עיכוב של חודשים ואפילו שנים בפיתוח לווייתן. רמת האמון בישראל תיפגע, והסיכוי למכירת כריש־תנין יפחת".

משנשאל שטייניץ לגבי קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים כי יש לפצל את הבעלות במאגר לווייתן, אמר: "יכולנו לפרק את לווייתן גם לעשרה גורמים, אבל זה לא ריאלי, כי המאגר לא היה מפותח ולא היינו משיגים תחרות. אנחנו צריכים קודם לדאוג שמאגר לווייתן יפותח.

"כל עוד יש רק תמר, אין תחרות. לכן, מי שבאמת רוצה לקדם תחרות צריך להציב תנאים שמאפשרים את פיתוח לווייתן כך שיוכל להתחרות בתמר. עם זאת, קבענו שאם לא תושג תחרות אמיתית נוכל להכריח אותם להתחרות אחד בשני במאגר לווייתן. אני מעריך מאוד את פרופ' גילה, אבל חושב שרגולטור שמתפטר צריך לעזוב את תפקידו, ולא להישאר בכיסאו".

הצגת המתווה נערכה בנוכחות יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אמיר לוי, יו"ר רשות הגז, אלכסנדר ורשבסקי, ראש מינהל רישוי אוצרות הטבע, יוסי וירצבורגר, ופרופ' איתן ששינסקי. מן ההצגה נעדר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט.

לאחר הצגת המתווה הוא יפורסם לשימוע ציבורי שהוארך משבועיים לשלושה שבועות. בד בבד, פירסם אתמול משרד האוצר את סיכומי הדיונים שנערכו על ידי צוות המשא ומתן הממשלתי בחצי השנה האחרונה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

Doctor illustration.

סוף לחותמת גומי של רופאים: אישורי מחלה יעברו לקופות החולים

סוכני הכאוס שיתוף

זה לא התחיל בבחירות: סוכני הכאוס שסללו את הדרך להפיכה המשטרית