עוד נסיגה: המדינה הסכימה לדחות בשנתיים את פיתוח מאגר לווייתן

דלק ונובל אנרג'י טענו כי השתהות הממונה על ההגבלים העסקיים הביאה להקפאת התוכניות לפיתוח לווייתן ■ הממשלה תתקן את שטר החזקה שקיבלו כך שיידרשו להפיק את הגז מהמאגר עד 2020, במקום עד מארס 2018, ותאריך בהתאם את האופציה להשתחרר מחוזי תמר

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

ממשלת ישראל הולכת צעד נוסף לקראת חברות הגז הטבעי - ותדחה את המועד שקבעה לפיתוח מאגר הגז לווייתן בכמעט שנתיים. בימים האחרונים נעתר צוות המשא ומתן הממשלתי לדרישתן של השותפות הבכירות במאגר - דלק ונובל אנרג'י האמריקאית - והסכים כי פיתוח המאגר הענקי ייעשה עד 2020. זאת, אף שכיום מחוייבים בעלי המאגר בהזרמת גז לחופי ישראל עד לסוף מארס 2018.

המהלך ידרוש את תיקון שטר החזקה (הזיכיון) שהוענק לבעלי לווייתן רק לפני שנה. הוא ילווה בתיקונים נוספים במשק הגז לנוכח ההכרה הרשמית בדחיית התחרות המתוכננת במונופול תמר.

כתבות נוספות ב-TheMarker

רבנים: "וואטסאפ משחית את הנפש"

האיש שישלם ביוקר על קלטת סקס

אי־עמידת השותפות בלווייתן - דלק, נובל ורציו - במועד שהוכתב להן לפיתוח המאגר בשטר החזקה, היתה עשויה להביא להפקעת זכויותיהן במאגר על ידי המדינה. בנוסף, פיתוח המאגר כבר נדחה משמעותית מאז שנחשף לפני כחמש שנים, בטענה לעיכובים סטטוטוריים וטכניים.

קידוח לוויתןצילום: אלבטרוס

לפי שעה, לא ברור אילו ביטחונות קיבלה המדינה - אם בכלל - לפיתוח לווייתן עד לתאריך החדש. זאת, חרף החששות מפני האינטרס העסקי היבש לכאורה של נובל אנרג'י בעיקר, לדחות ככל הניתן את כניסת לווייתן כמתחרה לשוק המקומי.

חרף אי־ודאות זו, נוטה הממשלה להיעתר לדרישה הנוספת של דלק ונובל - הפעם בכובען כשותפות (67%) במאגר תמר - ולהתיר להן לייצא עד רבע מהגז שבמאגר למצרים. היתר זה סותר את החלטת הממשלה מלפני שנתיים, שהתנתה את היצוא מתמר בחיבור לווייתן לחוף.

דלק ונובל נימקו את בקשת הדחייה בפיתוח לווייתן בהתמשכות ההליכים הרגולטוריים באשר למבנה הבעלות במאגר. לטענתן, השתהות הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, באישור הפטור מהסדר כובל במאגר - והחלטתו לפני כחצי שנה לסגת ממתווה הפשרה הראשוני ומעורר המחלוקת שקידם - תרמו כבר לדחייה של לפחות שנה בהיערכות לפיתוח המאגר. זאת, בעוד שהמתווה החלופי לאסדרת מבנה הבעלות בענף הגז עדיין לא גובש סופית על ידי הממשלה - ולא מאפשר להן לקבל החלטת השקעה.

בה בעת, טענת השותפות בלווייתן, שלפיה חזרו לשלב "אפס" בקידום הפרויקט - עוררה תמיהה. זאת, לנוכח ההיערכות הממושכת שלהן לפיתוח במהלך השנים האחרונות. ואמנם, היו שהעריכו כי התנהלות המדינה לא היתה הסיבה היחידה שמנעה מהשותפות במאגר להאיץ את קידום פרויקט הפיתוח.

בענף האנרגיה שרר בתקופה זו חוסר ודאות באשר למידת הנכונות של נובל אנרג'י להשקיע את ההון הנדרש לפיתוח לווייתן כבר עתה. זאת, ללא קשר לעיכובים הרגולטוריים בישראל. הצלילה במחיר הנפט בעולם הביאה להקפאת תעשיית הקידוחים ולפגיעה קשה בהכנסות של חברות הקידוחים. כך, סבלה גם נובל מפגיעה תזרימית ומצניחת שווי המניה שלה - מצד אחד. מאידך, נובל נדרשה ממילא לחתום מחדש על שלל החוזים מול קבלני המשנה של פרויקט לווייתן, ועשויה לנצל את המצב בשווקים לחיתוך דרמטי בהיקפיהן הכספיים של ההתקשרויות המתוכננות - מה שיביא אותה להעדיף דחייה מסוימת במועד הקידוח, כדי למצות את המשאים ומתנים מול הספקים.

ברקע כל אלה, עומד ניגוד עניינים מובנה של נובל ודלק בסוגיה. מבחינה עסקית, שתי החברות יעדיפו למצות קודם את כל מכירות הגז מתמר - לפני כניסתו של לווייתן לשוק כמתחרה בו, כך שאז ייהפך לווייתן בעצמו למונופול החדש.

מאבדים את הקלף היחיד נגד העיכוב

הדחייה בפיתוח מאגר תמר תגרור מכה קשה לפתרון הכשל ביתירות האסטרטגית של המשק הישראלי - שנשען כיום על צינור גז בודד ומוגבל בקיבולתו מתמר לחוף אשדוד. לא ברור כיצד תתמודד תשתית הולכת הגז לחוף עם דחייה של עוד שנתיים בפיתוח המאגר הגדול - בעוד שבעלי תמר מתנים הנחת צינור שני מהמאגר בחוזים נוספים במשק, או באישור עסקת היצוא למצרים.

אם לא די בכך, הרי שהחלטת הממשלה להתיר לבעלי תמר את יצוא רבע מהגז שבמאגר לצפון מצרים שוללת את קביעתה רק לפני שנתיים, כי תמר הוא מאגר אסטרטגי לצורכי המשק, ולכן יש להגביל את הזכאות של בעליו לייצא ממנו גז.

כפי שנחשף ב–TheMarker, ביקשו בעלי תמר כבר לפני חודשים לבטל את ההתנייה שמחייבת אותם להמתין עד להנחת צינור מלווייתן לחוף הישראלי קודם שיימכרו גז ליצוא. הלקוחה של הגז, חברת יוניון פנוסה הספרדית המחזיקה במתקן הנזלה מושבת בצפון מצרים, מעוניינת בגז הישראלי כתחליף לגז המצרי החסר - והזהירה את נציגי הממשלה כי דחייה בפרויקט היצוא תביא לביטול החוזה המתוכנן.

ואולם, בהיענות לדרישה זו תאבד הממשלה את הקלף היחיד שבו החזיקה נגד כוונות מונופול תמר לעכב את פיתוח לווייתן - ולכן היא אף עלולה לסכן את עתודות הגז הזמינות למשק.

סוגיה אחרת שלה דווקא מתעתדת הממשלה לתת פתרון היא התחרות שאמור היה לווייתן לספק לחוזי מכירת הגז של תמר לקראת סוף העשור.

למעשה, התחרות הפוטנציאלית היחידה בשוק המקומי תתאפשר, אם בכלל, רק בזכות חיבור לווייתן - על אף הבעלות הצולבת של נובל ושל דלק בשני המאגרים. ביוני 2012 הורו רשויות החשמל וההגבלים העסקיים לפתוח את החוזים שעליהם חתם מונופול תמר במשק ולשנותם. הדבר נעשה מחשש לכבילתם של צרכני הגז בחוזים של 15 שנה שיחסמו את מעברם למתחרים, אם יהיו כאלה בעתיד, וכן ימנעו שיפור תנאים עקב שינוי נסיבות אחרות בשוק.

מטרת שינוי החוזים היתה לאפשר ללקוחות "חלון" עתידי להמרת החוזה הקיים שלהם - שנחתם מול מונופול - בחוזה חדש, שייחתם, כך קיוו, בתנאי שוק תחרותיים. ואמנם, ללקוחות הגז הגדולים בענף החשמל ניתנה אחת משתי חלופות, שאותן חויבו בעלי תמר לכלול בחוזים המתוקנים: הראשונה היא קיצור חוזה הגז מ–15 שנה לשבע שנים - חלופה שלא נבחרה עד כה בידי אף אחד מהלקוחות; לפי החלופה השנייה, לבעלי תמר תימסר הודעה החל בשנה החמישית לאספקה (ועד סוף השנה השביעית) על רצון הלקוח להפחית ב–50% את הגז שירכוש מהספקית.

משמעות הסעיף היא כי ב–2019–2021 יידרשו מרבית לקוחות הגז במשק לנהל משא ומתן מחודש על לפחות חצי מרכש הגז שלהם, בתקווה שעד אז תצליח המדינה ליצור תחרות בין ספקים בלתי־תלויים. לנוכח הדחייה הצפויה במועד פיתוח לווייתן, מתכוונת הממשלה לדרוש אורכה לאופציה זו שבידי הלקוחות עד להשלמת השינוי המבני בשוק הגז.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

באר שבע. תוספות הבנייה לא ענו על הציפיות להפוך אותה לעיר של מיליון תושבים

"אמירה הזויה של אנשים מנותקים": ההכרזה על הקמת עיר בדרום מעוררת סערה

אולם תצוגה למכירת מכוניות. בענף הרכב מודים כי היבואנים העלו את מחירן של חלק מהמכוניות החשמליות גם בלי קשר למס

הציבור מתנפל על המכוניות החשמליות, אך לא בטוח שהמס עליהן יועלה