הפשרה מול מונופול הגז מגיעה לממשלה - ללא פיקוח מחירים

הקבינט המדיני־ביטחוני ידון ביום ראשון בהסדר המרוכך לפירוק מונופול הגז הטבעי ■ חרף הצהרות העבר, ההסדר שיוצג לשרים לא יכלול את המנגנון להתערבות במחיר הגז - עקב התנגדות החברות ■ הממשלה: "נפרסם את המתווה לשימוע ציבורי"

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

מתווה הפשרה בין ממשלת ישראל לבין מונופול הגז הטבעי יוגש בשבוע הבא לאישור הקבינט המדיני־ביטחוני, לאחר מקצה קיצוצים נוסף. לפי המסתמן כעת, המתווה שיוגש לשרים לא יכלול התייחסות לסוגיית מחיר הגז - אלא יציג בקווים כלליים בלבד את עקרונות השינוי המבני שמוצע בשוק הגז.

מנגנון ההתערבות הממשלתי בתמחור הגז, אם בכלל יגובש כזה, יוצג רק במועד מאוחר יותר. כמו כן, עשויה להיעדר מהנוסח הסופי שורת מחלוקות שעדיין נותרו פתוחות בין הממשלה לבין חברות הגז דלק ונובל אנרג'י.

נכון לעכשיו, עשרת שרי הקבינט, בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו, יכונסו כבר ביום ראשון הקרוב. הם יידרשו לאשר את עקרונות הפשרה מול חברות הגז, וכן לאשר את עקיפת סמכותו של הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, שמתנגד לפשרה המוצעת, ואף התפטר בגינה.

דיויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקייםצילום: אוליבייה פיטוסי

לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, רשאי שר הכלכלה, אריה דרעי, לפטור את המונופול מהוראות החוק - בניגוד לעמדת גילה - אם הדבר דרוש מטעמים של מדיניות חוץ או ביטחון המדינה. לשם כך יידרש אישור הקבינט לנחיצות הגיאו־פוליטית או הביטחונית שבהשגת פשרה מול חברות הגז. כפי שנחשף ב–TheMarker, לשם כך עשוי המתווה לכלול גם הקלות בהסדרי יצוא הגז, שאותם קבעה הממשלה רק לפני שנתיים.

בשבוע שעבר חשפה ח"כ שלי יחימוביץ' מיסרון שנשלח לכאורה על ידי לשכת ראש הממשלה לחברי ועדת הכספים, לקראת הדיון שנערך בוועדה בנושא הסדר הפשרה. בהודעה נמסר לחברי הוועדה כי "אסור לפקח על המחירים כי זה יבריח משקיעים, כמו שקרה במדינות אחרות".

לאחר אישור הקבינט, ניתן יהיה לאשר את הפשרה - חרף חוות דעתו המקצועית של גילה, שלפיה הפשרה לא תספק מענה לכשלי התחרות בשוק הגז הטבעי. כל זאת, בכפוף לחובת היוועצות (בלבד) עם ועדת הכלכלה של הכנסת.

באשר לשקיפות ההליך, הממשלה מבטיחה לשמור עליה. במכתב שהפנה אל התנועה לאיכות השלטון, כתב בשבוע שעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט, כי בשלב זה עדיין לא מוצו הדיונים מול חברות הגז ונותרו עוד נושאים פתוחים. משכך, טען ליכט, "בשלב זה לא ניתן להציג לציבור המלצה למתווה שלם".

עם זאת, ליכט הוסיף כי "ככל שיתגבש מתווה, הוא יובא לאישור הממשלה בצורה שקופה וגלויה", וציין כי "קודם לאישור הסופי בממשלה, הכוונה היא להציג את טיוטת המתווה במלואה בפני הציבור על מנת לשמוע את עמדתו בסוגיה ולאפשר קיום דיון ציבורי".

המחיר המינימלי בשוק - במקום חדש

הימנעות הממשלה מהצגת מנגנון ההתערבות במחיר הגז בנוסח שיוגש לאישור הקבינט מציגה כרסום נוסף בקביעתה הנחרצת בעבר, שלפיה מחיר הגז בשוק הוטה כלפי מעלה בשל כוח מונופוליסטי לכאורה.

מחיר הגז נע כיום סביב בסיס של 5.75 דולר למיליון BTU - בהצמדות בעייתיות שעשויות, לפי רשות החשמל, להביא להאמרתו אל מעבר לרף 7.5 דולרים למיליון BTU. כבר בפברואר הציעה הממשלה לחברות הגז ללוות את השינוי המבני בקביעת תקרה למחיר, כדי להימנע מהמשך התמחור המונופוליסטי שלו, אך רק לתקופת ביניים - עד להשלמת השינוי המבני. כך, נסוגה הממשלה מהכוונה להטיל פיקוח פורמלי על מחיר הגז באמצעות ועדת הפיקוח הבין־משרדית, ובהמשך ויתרה גם על פתיחת חוזי הגז החתומים במשק.

ראש אגף התקציבים, אמיר לויצילום: עופר וקנין

תחת זאת, הוצע לנהל מנגנון מעין־פורמלי - באמצעות רשות החשמל, שתפקח על המחיר בעקיפין - באמצעות הכרה ליזמי החשמל הפרטי בתעריף שיתבסס על שתי חלופות: גז במחיר האופציה שבה החזיקה חברת החשמל ממאגר תמר, שהוא 5.35 דולר למיליון BTU (מחיר זה מוצמד ב–30% בלבד למדד האמריקאי, וצפוי להאמיר עד לרף של 6.25 דולר למיליון BTU). לחילופין, הוצעה בחירה במחיר הבסיס שמשלמים כמה מיצרני החשמל שחוזיהם מוצמדים לרכיב הייצור במשק, שנע כיום סביב 4.9 דולר למיליון BTU. בשל הצמדה תנודתית זו, הוצעו לחברות הגז מחירי תקרה וריצפה.

כפי שנחשף לפני שבועיים ב–TheMarker, חברות הגז דחו על הסף את הצעת הממשלה, אף שזו נגזרה מתג המחיר המינימלי כיום בשוק - ולא מתג מחיר חדש ונמוך יותר. באופן מפתיע, זכו חברות הגז לגיבוי מצד משרד ראש הממשלה. במקביל, חתמו השותפות במונופול תמר על חוזים מעודכנים למכירת גז נוסף במחיר שונה מזה שקבעה רשות החשמל במארס.

חברות הגז דורשות הקלות בייצוא

בממשלה הבהירו לפני כחצי שנה כי אם השינוי המבני בשוק הגז ימותן, תידרש הממשלה לאזן את צעדי האכיפה במעורבות גבוהה יותר במחיר. זאת, מחשש להיעדר תחרות בין ספקים או מחשש להנצחת הרנטה המונופוליסטית שנגבית כיום על ידי שותפות תמר. ואולם, למרות נסיגת הממשלה ממתווה הפירוק המקורי והוויתור על כמה מצעדי האכיפה שהוצגו - התערבות המדינה בחוזים צפויה להיות מתונה מהמתוכנן.

לפיכך, השינוי המבני שיוצג לשרים יתמקד בחיוב דלק ונובל למכור את אחזקותיהן במאגרי כריש ותנין, הקטנים יחסית, תוך כשנה. דלק תידרש למכור אחזקותיה במאגר תמר (31%) ולהישאר רק במאגר לווייתן - אך תידרש לעשות כן רק בחלוף שש שנים. במקביל, נובל תידרש לדלל אחזקותיה בתמר מ–36% כיום ל–25%, ולוותר על זכות הווטו שבה היא מחזיקה מול שותפיה - אך תוכל להמשיך בבעלות הצולבת על מאגרי תמר ולווייתן.

הסדר זה עדיין לא חף ממחלוקות. למשל, לא ברור כיצד תפוקח התנהלות דלק בתקופה שעד למכירת אחזקותיה בתמר - ואם התערבותה בחוזי המאגר החדשים תוגבל. כמו כן, לא נסגר עדיין מנגנון השלמת הגז למאגרי כריש ותנין, במידה שכמות הגז בהם תתברר כנמוכה מהתחזיות. לפי טיוטות עבר שגובשו בין רשות ההגבלים לבין דלק ונובל - מאגר לווייתן הוא שחויב להשלים את כמות הגז החסרה במקרה כזה.

סוגיה נוספת שמונחת על השולחן היא ההקלות שדורשות השותפות בתמר בתנאי יצוא הגז מהמאגר. לפני חודש נחשף כי החברות מבקשות לבטל את אחת ההתניות המרכזיות שנקבעו בהחלטת הממשלה על היצוא ביוני 2013. לפי ההתניה, לא יותר יצוא משמעותי של גז מתמר לפני שיחובר מאגר לווייתן לחוף.

נוכח העיכוב הצפוי בפיתוח לווייתן (שבו מחזיקות דלק ונובל ב–85% מהזכויות), מבקשים בעלי תמר (שם מחזיקות דלק ונובל ב–67% מהזכויות) "להגמיש" את ההתניה, ולאפשר להן לייצא גז מתמר קודם לפיתוח לווייתן. זאת, לצד הגמשת המגבלות בתחום המיסוי, שנקבעו לפני שנתיים במטרה להבטיח כי מחיר הגז לייצוא יהיה גבוה מהמחיר בשוק המקומי.

הבקשות גובו באיום מצד אחד הלקוחות הגדולים של הגז המתוכנן ליצוא - יוניון פנוסה הספרדית — שלפיו היא תבטל את הסכם העקרונות שעליו חתמה לפני שנה מול בעלי תמר לרכש 24% מנפח הגז במאגר ב–15 השנים הבאות - אם לא תובטח אספקת הגז החל מבעוד כשנתיים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלונה ודניאלה חברת SISTERS

שתי האחיות שהפכו חשבון אינסטגרם לאקזיט של מיליוני שקלים

אופן ספייס. היתרונות שלו ברורים, אבל העבודה ההיברידית מציפה את החסרונות

"כשאחפש עבודה עוד שנה־שנתיים, הדבר הראשון שאבדוק הוא שאני לא יושבת באופן ספייס"