פירוק מונופול הגז: נתניהו ולפיד מתחמקים, החרדים והערבים משלבים ידיים

ההכרעה הראשונה שתונח על שולחן הממשלה הבאה: כיצד לפרק את מונופול הגז הטבעי של דלק ונובל אנרג'י ■ התוכנית "סדר יום" ברשת ב' קיבלה את עמדתן של 11 המפלגות הבכירות בנושא - רובן הפגינו עמדה נחרצת נגד חברות הגז

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

הבחירות לכנסת אמנם ייערכו רק בעוד שבועיים, ואולם יהיו תוצאותיה אשר יהיו, כבר כעת ברורה ההכרעה האסטרטגית הראשונה אליה תידרש הממשלה הבאה. זאת לאחר שהסדר הפשרה המתגבש על פירוק מונופול הגז הטבעי בישראל הועבר בשבוע שעבר על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, לאישור השרים החדשים — בעוד שאלה יידרשו להכרעה מהירה שלה זקוקות חברות גז, כמו גם המשק הישראלי כולו.

פועל יוצא הוא שעמדתן כיום של המפלגות המתמודדות על מקום בכנסת תישא במשקל רב יחסית בהכרעתן בסוגיה, ימים לאחר מינוי הממשלה החדשה. זאת, עוד לפני שהשרים יספיקו "להשתפשף" בתפקידם החדש, ובהנחה שהרכב מחזיקי התיקים בממשלה הבאה לא ייוותר כשהיה.

בשבוע שעבר פנתה תוכנית הרדיו "סדר יום" (רשת ב'), בהנחיית קרן נויבך, אל 11 המפלגות הבכירות המתמודדות בבחירות — בבקשה לקבל את עמדתן בסוגיית אכיפת מונופול הגז והבניית שוק הגז הטבעי העתידי בישראל.

כל מפלגה התבקשה להשיב על חמש שאלות: האם היא תומכת או מתנגדת להסדר הפשרה שהוצג על ידי הממשלה לחברות דלק ונובל אנרג'י; אם לא, מה הפיתרון המיטבי לדעת המפלגה; האם המפלגה תומכת בהטלת פיקוח על מחיר הגז במשק, ואם כן — מה צריך להיות המחיר; לבסוף, המפלגות נשאלו כיצד על ישראל לנהוג במידה שחברות הגז ידחו את תוכנית הממשלה לטיפול במונופול.

בנימין נתניהו ויאיר לפידצילום: אורן נחשון

המפלגות לא הקפידו על מענה ספציפי לכל אחת מחמש השאלות, אך עמדתן היתה 
מפורטת דיה כדי ללמד על 
קונצנזוס באשר לצורך לפרק את מונופול הגז, ועל רוב מוחלט בעד התערבות ממשלתית בתמחור הגז במשק. זאת, למעט שתי מפלגות שבחרו באופן צפוי — 
ומצער — שלא להשיב על השאלות, ושלא לפרוש את עמדתן בנושא הקרדינלי.

מדובר בלא אחרת מאשר מפלגת השלטון, הליכוד, שמחזיקה כיום במשרדי ראש הממשלה, האוצר והאנרגיה. למרות זאת, המפלגה מתעקשת, כמו גם שריה הרלוונטיים — בנימין נתניהו וסילבן שלום — להתעלם מהאינטרס הציבורי, תוך הקפדה על הפגנת אדישות כלפי הנושא המאקרו כלכלי והנושא החברתי החשוב. זאת, לאחר קדנציה שבה נתניהו ושלום מנעו קבלת החלטה בוועדה לפיקוח על המחירים וכן נמנעו מהתערבות בדיון על פירוק מונופול הגז.

"המתעלמת" השנייה מן הסוגיה ומן השאלות שהופנו אליה היא מפלגת יש עתיד, בראשות שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד. על אף מצעה החברתי־כלכלי, לכאורה, יש עתיד נמנעה מלהתייחס באופן רשמי לשאלת שוק הגז. זאת, לאחר שלפיד עצמו לא קידם במהלך כהונתו את הדיון בוועדת הפיקוח על המחירים בנושא הגז.

בנט: "אני בקשר 
עם דיויד גילה"

את המענה המפורט יותר מבין המפלגות שכן ענו על השאלון מסרה מפלגת כולנו בראשות משה כחלון. המפלגה קראה מפורשות לביטול "הכוח המונופוליסטי" בשוק הגז הטבעי, לצד דאגה למחירים "סבירים והוגנים", כהגדרתה. זאת, תוך שמצעה נותן דגש למחדל היתירות התשתיתית החסרה. לפי כולנו, כל הסדר בשוק צריך לדאוג לפיתוח תשתיות מיידי — בדמות הנחת צינור נוסף ממאגר תמר אל החוף וחיבור בצינור נוסף של מאגר לווייתן.

באשר למבנה השוק, בכולנו נוקטים לשון זהירה ומציינים כי "יש ליצור מבנה שיבטיח שינוי בבעלויות ובהסדרים בתגליות הקיימות, כך שיאפשר את פירוק המונופול הקיים".

באשר לפיקוח על המחירים, המפלגה טוענת כי "תחרות עדיפה על פיקוח", אך בה בעת מוסיפה כי "עד ליצירת התנאים לתחרות ויישומה — יש להבטיח מחירים סבירים והוגנים לציבור שישקפו גם תשואה סבירה והוגנת למשקיעים". משכך, כולנו קוראת לקביעת מחיר מקסימום "הוגן" שיוצמד לשווקים תחרותיים בעולם.

משה כחלוןצילום: מוטי מילרוד

את עמדתה, מפלגת כולנו חותמת בקריאה ליציבות רגולטורית ולהסדרת מיסוי מאוזן על הגז המיוצא. לדעת אנשי כולנו, היעדר היענות מצד חברות הגז צריך לגרור צעדי אכיפה חד־צדדית, תוך הבטחת מעמדן העצמאי של רשות ההגבלים העסקיים ורשות החשמל.

לעמדה זהירה יחסית זו, שמתכתבת באופן די הדוק עם מתווה הפשרה הממשלתי שנדון כיום, מצטרפת גם מפלגת הבית היהודי בראשות שר הכלכלה — נפתלי בנט. גם מפלגה זו קוראת לפתרונות "מאוזנים או "ראויים". בנט אף טרח לציין כי "אני בקשר עם דיויד גילה, ומעביר לו את הערותיי באופן אישי".

לעצם העניין, הבית היהודי גם מצדדת בהתערבות בתמחור הגז רק במידה שיתברר כי הניסיון לייצר תחרות בשוק נכשל, ומוסיפה כי "לא ייתכן שכל שוק הגז יהיה בידיים של מונופול".

יהדות התורה: "הגז הוא מתנה מקב"ה"

לעומת המפלגות המצדדות בפשרה המתגבשת מול חברות הגז, יש מפלגות המתנגדות נחרצות למתווה — כמו למשל המחנה הציוני, בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני.

"לא ניתן להתייחס ברצינות להצעה שלא כוללת התייחסות לחוזים שכבר נחתמו", מצטטים במפלגה את הביקורת על כוונת הממשלה שלא לפתוח את חוזי הגז עליהם חתם מונופול תמר במשק. "בלי טיפול בחוזים אלו, כל ההבטחות על תחרות הן מילים ריקות", הדגישה המפלגה. זאת, תוך שהיא קוראת באופן מפורש לקביעת מחיר גז מרבי מפוקח שייגזר מעלויות הפיתוח של היזמים, ויוצמד למחיר בשווקי גז תחרותיים.

באשר לפתרון המבני, המחנה הציוני מאמצת את מתווה הממשלה הנוכחי לפיצול אחזקות דלק ונובל במאגרי תמר, לווייתן, כריש ותנין — לשלושה ספקים עצמאיים מתחרים. 
זאת, לצד בחינה של תחרות פנימית בין בעלי המאגרים (מכר בנפרד) או הקמת איגודי צרכנים לרכישה משותפת.

"חברות הגז מצויות כרגע במשא ומתן רגיש מול המדינה, ואנו מציעים לשקול בכובד ראש את הצעדים — כי מחיר הטעות עלול להיות הרסני", 
סיכמה המפלגה.

עמדה זהה גילתה מפלגת מרצ, בראשותה של זהבה גלאון, שכינתה את מתווה הפשרה הממשלתי "בלתי מספק", וציינה כי המתווה יהיה חסר ערך ללא הטלת פיקוח על מחיר הגז — והפחתתו פי כמה.

למרבה האירוניה, את העמדה האופוזיציונית והביקורתית יותר כלפי ההסדרים המתגבשים מול מונופול הגז, מציגות דווקא שתי המפלגות בעלות הצביון הדתי (משני צדי המתרס הפוליטי) — יהדות התורה 
והרשימה המשותפת.

יהדות התורה, בראשות הרב משה גפני, הבהירה כי היא מתנגדת נחרצות לפשרה. לצד פירוק המונופול וקביעת מחיר מפוקח שייגזר מעלויות ההפקה — המפלגה קוראת להוציא את חברת נובל אנרג'י ממאגר לווייתן, ולמנוע ממנה בעלות צולבת בענף. "הגז הוא מתנה של הקב"ה לכלל אזרחי המדינה ולא למספר מצומצם של אזרחים עשירים", כך נמסר מהמפלגה.

באשר לרשימה המשותפת, בראשות איימן עודה, המפלגה קוראת לישראל להלאים את ניהול משאב הגז הטבעי ולקבוע מחיר מפוקח זול. זאת, בטענה כי הפשרה תביא לדואופול ולהותרת מחיר הגז גבוה.

דרעי: "דרושה ממשלה מובילה - ולא מובלת"

חרף התבטאויותיה בעבר שצידדו באינטרס היזמי, בחרה הפעם ישראל ביתנו, בראשות שר החוץ אביגדור ליברמן, באמירה הכללית שלפיה היא "בעד פירוק מונופולים". אלא שהמפלגה בחרה לתקוף את מהלכי הרגולטורים הישראלים, וטענה כי "החלטות ושינויים מעין אלו, גרמו לכך שמשקיעים זרים שרצו לקנות גז מישראל נרתעו מחוסר ההחלטיות — והעדיפו לרכוש גז ממדינות אחרות". לטענה זו לא מוכרים סימוכין.

מבקרת נוספת של ההתנהלות הרגולטורית היא ש"ס, בראשות אריה דרעי. "הממשלה שינתה את עמדתה פעם אחר פעם, והיא פועלת ללא אמות מידה ורק תחת לחץ. זה לא רציני", טוענים במפלגה. אלא שש"ס קראה להעברת השליטה בגז לידי הממשלה — תוך הטלת פיקוח על מחיריו.

"על הממשלה להוביל ולא להיות מובלת, ויש מקום לחשיבה מחודשת בסוגיית הבעלות", מסרה ש"ס. "הזכיינים יכולים לקבל החזר על השקעתם וללכת לדרכם. הם לא המציאו את הגז. הם בסך הכל קיבלו רשות 
לחפש אותו".

יריבתה הפוליטית הישירה של ש"ס, מפלגת יחד בראשות אלי ישי, הסתפקה בקריאה למציאת פתרון מוסכם על כל הצדדים, תוך שהיא מציינת כי "למדינה תמיד מונחת על השולחן האפשרות לחוקק חוק בנידון — במקרה שלא יימצא פתרון".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אייקונקס בניה חדשה

היום שאחרי הבלוק: כך בונים בתים - פשוט יותר, חסכוני יותר ועמיד יותר

עדי שרעבני

"בוודאי שהייתה בועה": עדי שהרבני חזר להיי-טק אחרי הפסקה של שנתיים - זה מה שהוא גילה