"התוכנית לפירוק מונופול הגז - 
טעות שתסדר לתשובה אקזיט חלומי"

דרור שטרום מזהיר כי מכירת מאגר תמר על בסיס מחיר הגז המנופח כיום תנציח אותו: "עדיף כבר שתשובה יישאר בתמר ושהמדינה תכניס משקיע חדש ללווייתן"

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

"תחילתו החלקית של פתרון, אך ודאי שלא סוף הדרך" - כך הוגדרה אתמול התוכנית הראשונית שגיבשה המדינה בחודש האחרון לפירוק מונופול הגז הטבעי בישראל. זאת, במקביל לשימוע שבו פתחה שלשום רשות ההגבלים העסקיים, לקראת הכרזה על הסדר כובל במאגר לווייתן.

לפי המתווה שנחשף אתמול ב-TheMarker, שיווק הגז לשוק המקומי יתבצע בעתיד דרך חמש קבוצות מתחרות. זאת, לאחר שדלק תחויב למכור את אחזקותיה במאגרי הגז תמר, כריש ותנין - אך תישאר במאגר לווייתן, ואילו על שותפתה למונופול, נובל אנרג'י האמריקאית, ייאסר לשווק גז לשוק המקומי.

לטענת מקורות משפטיים בענף, גם אם תיושם התוכנית בהצלחה - היא תביא לשינוי מבני בלבד, ולא לתחרות אמיתית ולהוזלת הגז לשוק. זאת, כל עוד היא לא מלווה בפתיחת החוזים שעליהם חתמו השותפות בתמר בשוק - ושקיבעו כבר מחיר מונופוליסטי לגז. אם החוזים יישארו על כנם, הם מזהירים, עלולה התוכנית אף לגרום לנזק, מאחר שהיא תקבע את מחיר הגז הגבוה כיום בשוק.

דרור שטרוםצילום: ניר קידר

"מחיר הגז הטבעי בישראל נקבע כבר על ידי מונופול תמר. אם יצחק תשובה, בעלי דלק, ייצא מתמר - הוא ימכור את אחזקותיו לפי מחיר מונופוליסטי וימשיך לשרשר אותו הלאה ללווייתן, במהלך מושלם להנצחת המחיר גם ביתר השוק", העיר אתמול הממונה לשעבר על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום. לדבריו, "עדיף כבר שתשובה יישאר בתמר, ושהמדינה תכניס משקיע חדש ללווייתן".

"לווייתן יקבע 
את המחיר"

לפי המתווה העקרוני, שפרטיו עדיין לא גובשו בידי נציגי המדינה, מכירת הגז ממאגר תמר תעשה באמצעות שני משווקים: קבוצה משותפת לישראמקו ולאלון גז - שמחזיקות כיום בכ–33% מהזכויות במאגר, וקבוצה חדשה שתרכוש את אחזקות קבוצת דלק במאגר. שתי קבוצות אלה יחלקו ביניהן את השיווק המקומי של נתח נובל אנרג'י בגז שבמאגר (36%) - לפי מפתח שייקבע בהמשך.

כך, גם בלווייתן יחולק השיווק המקומי של חלקה של נובל בגז (40%) בין שתי השותפות הנותרות: דלק (45%) ורציו חיפושי נפט (15%), שיתחרו ביניהן. באשר למאגרי כריש ותנין, אלה יימכרו לשחקן חדש נוסף בשוק הגז, שיהיה המתחרה החמישי.

נועם סגלצילום: דודו בכר

אלא שמודל זה נתקל כאמור בביקורת. "ברגע שדלק תעבור מתמר ללווייתן היא תעשה הכל כדי להתאים את המחיר. היות שמאגר תמר כבר מכור ברובו - נישאר למעשה עם מונופול, למעט כריש ותנין - שזה ההסדר שכבר הוצע קודם לכן", הוסיף שטרום.

"ברור הרי שלווייתן הוא שיקבע את המחיר וכולם יילכו אחריו. לכן אני לא רואה פה חמישה מתחרים - כל עוד נותנים למונופול להשתלט גם על הרזרבה שנועדה לסכן אותו, ולהכתיב גם משם את המחיר הגבוה".

לדעת שטרום, הפתרון היחיד למציאות שנוצרה הוא השארת דלק בתמר - וחיובה למכור את אחזקותיה בלווייתן. "שם כמות הגז הגדולה, ומשם מגיע האיום התחרותי הגדול ביותר על החוזים שכרתה תמר. זו תהיה טעות לא קטנה לאפשר למונופול הקיים לגבות את הרנטה המונופוליסטית שלו במחיר המכירה של תמר - ואז להמשיך את הרוח במקום החדש", אמר שטרום.

הדברים זכו לחיזוק מכיוונו של עו"ד גלעד ברנע, שהגיש באחרונה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מונופול תמר. "הגדלה של מספר השחקנים בענף, ללא התערבות בחוזים הקיימים של תמר - תוביל בוודאות לקיבוע מוחלט של מחירי תמר", אמר. "למעשה יהיה פה אוליגופול שיעקוב אחרי חוזי תמר, ואם אלה לא ייפתחו כבר עכשיו - בעתיד יטענו כי למעשה הם אושרו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים, ולא ניתן יהיה לגעת בהם".

לפיכך, טוען ברנע, "תשובה מקבל במתווה כזה מתנה, אקזיט מעולה. הרי לווייתן הוא מאגר גדול יותר, על מחירי היצוא אין פיקוח, ובאשר למחיר המקומי - הוא יעקוב אחרי תמר. זה פנטסטי מבחינתו של תשובה".

דברים בוטים יותר השמיע מנהל המדיניות בפורום הישראלי לאנרגיה, נועם סגל: "מדובר בשילוב מסוכן בין ישראבלוף לשקשוקה. חברות הגז אולי משמיעות קולות של התנגדות, אולם הן יודעות היטב כי ההצעה משרתת היטב את האינטרס שלהן, על חשבון הציבור. החברות ימשיכו לעשות בגז כבשלהן, מחירי הגז לא יירדו והמוטיבציה של החברות לייצא את הגז לחו"ל, על חשבון עתודות אסטרטגיות של ישראל - רק תגדל".

"ספק אם אפשר 
יהיה לפקח"

המתווה העקרוני שהציגה המדינה מתבסס על מודל "מכר בנפרד" ליצירת התחרות. לפי המודל, כמות הגז במאגר מחולקת וירטואלית בין בעלי המאגר לפי חלקם היחסי, ואלה מתחרים זה בזה. זאת, בעוד שנובל אנרג'י עשויה להישאר כבעלים במאגרי תמר ולווייתן - ובלבד שתעביר את זכויות שיווק הגז בישראל לאחרים.

גלעד ברנעצילום: אליהו הרשקוביץ

"הותרת נובל בשוק היצוא בלבד זה פיתרון סביר", אומר שטרום. "כנראה שמישהו לא רוצה להסתכן בהוצאתה מאחד המאגרים, מחשש להיעדר מפעיל חלופי". באשר לסיכון אפשרי בהשפעת נובל על משווקי הגז שלה, אומר שטרום כי מסירת זכויות השיווק צריכה להיעשות על בסיס רישיון, תמורת דמי זיכיון מפוקחים.

באשר למודל מכר בנפרד, טוען סגל כי "אין כל היתכנות למודל זה. רגולציה בישראל, בפרט במשק הגז, הוכיחה בעקביות את חולשתה, וספק אם תוכל לפקח על חברות הגז ולמנוע תיאום מחירים".

באשר לצעדים שבהם יש לנקוט, טוען ברנע כי המדינה מחויבת להתערב בחוזי תמר, להסדיר את מחיר הגז בהווה ובעתיד - ואף לקבוע מנגנון בקרה עתידי שיאפשר תנאים להתערבות רגולטורית עתידית במקרה שהתחרות לא תפרוץ. "צריך לחייב את חברות הגז במתן ייפוי כוח בלתי חוזר (crown jewels) למכירת חלק מלווייתן למשל, במידה שלא תתפתח תחרות - כדי שיהיה להן תמריץ", אומר ברנע, ומציע לממונה על ההגבלים העסקיים להכריז על חברות הגז כבר כעת כקבוצות ריכוז.

גם אייל עופר מקבוצת ישראל יקרה לנו קורא לפיקוח מחירים, שייקבע על בסיס עלות ההפקה בכל מאגר גדול בנפרד. זאת, תוך הפניית הגז שבמאגרי כריש ותנין ליצוא, שיאפשר את מימון פיתוחם ללא הטלת עלות הפיתוח הגבוהה יחסית על הלקוחות המקומיים.

שטרום, לעומת זאת, לא רואה אפקטיביות בפיקוח על מחיר הגז. "הפיקוח האפקטיבי ביותר הוא להשאיר את דלק בתמר, כל עוד לווייתן לא פותח", הוא אומר.

סגל, לעומתם, לא מאמין כלל בהיווצרות תחרות בשוק המקומי. "משק הגז בישראל הוא משק קטן, המבוסס על שני שדות גז בלבד וקונה משמעותי יחיד (חברת החשמל; א"ב), ולכן לא ניתן לקיים בו תחרות. על הממשלה לשנות גישה בהקשר זה, ואין מנוס מכניסתה כשותפה במאגרי הגז, כמקובל ברוב המכריע של המדינות המפיקות גז טבעי" (לפי המודל הנורווגי; א"ב).

גורמים אחרים בענף העירו אתמול כי בכל הסדר תידרש המדינה לקבוע לכל הפחות מחיר תקרה לגז במשק, וכי על הרגולטורים לתת את הדעת בעניינם של שני רבדים נוספים. האחד הוא נושא התשתית, והשלכות פיצול שיווק הגז על מימון התשתית לחוף, חלוקת הקיבולת בין השותפים והעובדה כי הותרת נובל כמפעילת קידוחי תמר ולווייתן תשאיר אותה גם כמונופול תשתיתי. ההיבט השני שצוין הוא של צד הביקושים, שעשוי לדרוש להגדיל את כושר המיקוח של לקוחות הגז - אל מול הטיפול המבני בצד ההיצע. למשל, על ידי רכש מרוכז של גז בידי חברה לאומית או סקטוריאלית (single buyer).

חברות הגז ייפגשו שוב עם הממשלה

הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, השלים אתמול את סבב השימוע שערך לשותפות במאגר הגז לווייתן, לנוכח כוונתו להכריז עליהן כפועלות תחת הסדר כובל. לאחר משלחת עורכי הדין ששיגרה שלשום לרשות נובל אנרג'י, התייצבו אתמול במשרדים ראשי קבוצת דלק, בהובלת בעל השליטה יצחק תשובה.

הדיון המשפטי ארך שלוש שעות, ובו שטח את טענות דלק עו"ד רובי בכר ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'. בשעות אחר הצהרים הגיע תור השימוע של רציו חיפושי נפט, שהסתפקה בשיגור באי כוחה - הממונה לשעבר על ההגבלים ד"ר דוד תדמור ושי בקל ממשרד תדמור ושות'.

חברות הגז צפויות להיפגש היום שוב עם נציגי הממשלה בניסיון להניא את רשות ההגבלים מהכרזה על הסדר כובל ובניסיון לסכם על מתווה אכיפה של המונופול.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מייק בן ארי

"תמיד היתה לו תשובה הגיונית": כך הצליח איש אחד להונות 1,000 משקיעים

ליאור וייס. "אנשים לא יודעים עד כמה גדילה של עסק היא כואבת"

"אנשים אמרו לי - סיימת תואר בהצטיינות בטכניון וזה מה שאתה הולך לעשות?"

שירות נסיעה לפי קריאה של חברת ויה בניו יורק

חברות ההיי־טק שמפסידות מיליארדי דולרים מצאו דרך להישאר בחיים

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. ייתכן שזו הזדמנות עבורו לפעולות שיקררו את הביקושים לדירות

מחדל מחירי הדיור: כך התייקרה דירה ממוצעת ב-280 אלף שקל בשנה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי

סוחר בוול סטריט. יכול להיות שזעזוע האינפלציה הנוכחי הוא רק ראשון מני רבים

מציאות חדשה או תקלה היסטורית? אסטרטגיית השקעות בת 20 שנה בסכנה