חשיפת TheMarker |

מונופול הגז יפורק ל-5 מתחרים - נובל אנרג'י 
לא תשווק גז בישראל

מבנה השוק שבכוונת המדינה לכפות: ישראמקו ושחקן חדש, שירכוש את אחזקות דלק במאגר תמר, יתחרו בגז שימכרו בנפרד דלק ורציו מלווייתן

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

המבנה המונופוליסטי של שוק הגז הטבעי בישראל יפורק לחמישה גופי שיווק מתחרים — כך עולה מהמתווה העקרוני שגיבשה המדינה במהלך החודש האחרון. מתווה זה מתבסס על העיקרון שלפיו קבוצת דלק של יצחק תשובה תישאר במאגר הגז לווייתן בלבד - ותמכור את יתר אחזקותיה במאגרי תמר, כריש ותנין. במקביל, תידרש שותפתה למונופול, נובל אנרג'י האמריקאית, לבחור בין נקיטה במהלך דומה לבין הישארות במאגרי תמר ולווייתן - תוך ויתור על מכירת גז לשוק המקומי.

לאחר שיושלם פירוק המונופול, מציעה המדינה לאמץ מודל "מכר בנפרד" - שלפיו נפח הגז במאגר נתון יחולק וירטואלית בין בעליו לפי חלקם היחסי בזכויות, כשכל אחד מהם ישווק בנפרד את הנתח שלו ויתחרה בשותפיו.

מכאן שלפי המודל המוצע, מכירת הגז ממאגר תמר תעשה באמצעות שני משווקים: קבוצה משותפת לישראמקו ולאלון גז - שמחזיקות כיום בכ-33% מהזכויות במאגר, וקבוצה חדשה שתרכוש את אחזקות קבוצת דלק במאגר. שתי קבוצות אלה יחלקו ביניהן את השיווק המקומי של נתח נובל אנרג'י בגז שבמאגר (36%), לפי מפתח שייקבע בהמשך.

כך גם בלווייתן יחולק השיווק המקומי של חלקה של נובל בגז (40%) בין שתי השותפות הנותרות: דלק (45%) ורציו (15%), שיתחרו ביניהן. דלק, אגב, לא תוכל לשווק גז מלווייתן כל עוד לא מכרה את אחזקותיה בתמר. בכוונת הממשלה להקציב לה חמש שנים למכירת הזכויות במאגר המפותח.

יצחק תשובה וסילבן שלוםצילום: משה בנימין

באשר למאגרי כריש ותנין, אלה יימכרו לשחקן חדש נוסף בשוק הגז — שיהיה המתחרה החמישי.

המתווה העקרוני הוצג שלשום בערב בפגישות שקיימו נציגי המדינה עם חברות דלק ונובל אנרג'י. זאת, מתוך כוונה להגיע להסדר מוסכם על מבנה השוק העתידי בתוך שלושה שבועות. חברות המונופול הביעו בו במקום את התנגדותן למתווה. דלק מתנגדת למכירת כריש ותנין — במידה שתידרש לצאת גם מתמר. נובל מסרבת עדיין לדון בכל מהלך רגולטורי הפוגע בזכויותיה.

בה בעת, טענו מקורות בענף כי "המודל מחורר ולא ברור". ואמנם, המתווה עדיין בוסרי ופרטיו — שעדיין לא הוצגו — כפופים להליך למידה מעמיק יותר. כך, למשל, לא ברור עדיין אם נובל תידרש למכור את מכסת הגז שלה המשוריינת לשוק המקומי, או שתוכל להסתפק בהמחאת זכות השיווק שלו לאחר; לא ברור כיצד יחולק נתח הגז המקומי של נובל בין שותפותיה למאגר — וכיצד תישלל ממנה התערבות בסוגיות מסחריות; לא ברור איזה גז יוכל למכור השחקן החדש בתמר, אם ייכנס למאגר בעוד חמש שנים; וכך גם לא ברור כיצד ימומנו בעתיד השקעות משותפות שיידרשו בתשתית לשוק המקומי.

בנוסף, מודל מכר בנפרד אינו חף מבעיות, ובישראל הוא עלול להיתקל בתופעות לוואי של יצירת קרטל ותיאומים אסורים אחרים — הן לנוכח קוטן השוק והן לנוכח הקיבולת המוגבלת של צנרת הולכת הגז לחוף.

הרגולטורים 
מתקרבים להסכמה

כפי שנחשף אתמול 
ב–TheMarker, צמרת גופי הרגולציה הישראלית התכנסה שלשום במשרד האוצר לפגישת תיאום עמדות לפני פתיחתו של הליך השימוע לחברות מונופול הגז — דלק ונובל, בפני הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה. בסיום הפגישה נרשמה התקרבות בין עמדות הרגולטורים בכל הנוגע לצעדי האכיפה הנדרשים כלפי המונופול ולשינוי המבני הנדרש בשוק הגז הטבעי — אם כי עדיין לא הצביעו על מודל מוסכם סופי ומפורט.

הרגולטורים השונים — הממונה גילה; יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל; הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אמיר לוי; מנכ"לית משרד האנרגיה, אורנה הוזמן־בכור; והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט — הגיעו לשלוש הסכמות עקרוניות.

הסכמה אחת היא שקבוצת דלק של יצחק תשובה תידרש למכור את כלל אחזקותיה במאגר תמר (31.25%). ההסכמה השנייה היא שלא תותר עוד בעלות צולבת של דלק ונובל אנרג'י במאגרי לווייתן, כריש ותנין, כלומר כל הסדר תחרותי בשוק הגז יחייב את דלק ונובל אנרג'י למכור גם את אחזקותיהן במאגרים כריש ותנין.

כפי שפורסם באחרונה, תשובה הסכים באופן לא רשמי למכור את אחזקותיו בתמר בתמורה להישארותו בלווייתן. אלא שבה בעת הוא התנה הסכמה זאת בהמשך אחזקתו במאגרים הקטנים יחסית, כריש ותנין, שכמות הגז האצורה בהם, לפי הערכות, היא כ–70 מיליארד מ"ק — קרובה לנתח הגז שיאבד במאגר תמר (90–100 מיליארד מ"ק).

ההסכמה העקרונית השלישית שאליה הגיעו הרגולטורים היא הצמצום הנדרש בחשיפת נובל אנרג'י לשוק הגז המקומי. זאת, כאמור, בין אם על ידי חיובה של נובל למכור את אחזקותיה בתמר, בדומה לדלק, ובין אם באמצעות איסור על שיווק מכסת הגז שלה בשוק המקומי.

ההתלבטות לגבי נובל נגזרת מהיותה מפעילת קידוחי תמר ולווייתן (operator) — ומהקושי העתידי הנטען, לכאורה, לאתר מפעיל חלופי. כך, החלופה של חיוב נובל למכור את אחזקותיה בתמר (36%) ולהעביר את מושכות ההפעלה לשחקן חדש לא ירדה מעל הפרק. ואולם הוצאת נובל מתפעול המאגר מותנית בהיענות מצד מפעילים זרים בעלי שיעור קומה להיכנס בנעליה. זאת, אף שברור כי יהיה קשה לאתר מפעיל כזה בהיעדר החלטה מנדטורית חלוטה מצד המדינה.

יש לציין, כי במקביל להליך המבני נבחנת עדיין ההתערבות הנדרשת בצד החוזים שנחתמים בשוק על ידי מונופול תמר — ולבחינה הנמשכת של מודלים שונים לפיקוח על מחיר הגז ועל תנאי אספקתו.

דיויד גילה צילום: עופר וקנין

דלק ורציו יתייצבו היום לשימוע

בתוך כך, נפתח אתמול הליך השימוע של הממונה על ההגבלים העסקיים לשותפות במאגר הגז הטבעי לווייתן. זאת, בדיון בן שעתיים וחצי שנערך עם נציגי נובל אנרג'י.

החברה האמריקאית שיגרה לדיון 11 עורכי דין — בהם שניים אמריקאים. זאת, בחסות הקו התקיף שבו נוקטת נובל נגד התערבות רשות ההגבלים באחזקותיה — תוך איום בפנייה לערכאות שיפוטיות בינלאומיות. את הצגת עמדתה של נובל הובילו עו"ד צבי אגמון וע"ד מתן מרידור ממשרד עורכי הדין אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'. נלווה אליהם עו"ד צחי גרוסווסר, יועצה המשפטי של נובל בישראל.

השימוע לשותפות בלווייתן נערך בכפוף להכרזת גילה מלפני שנתיים וחצי על הסדר כובל לכאורה בלווייתן, באופן שיש בו כדי לפגוע בתחרות בענף. זאת, לאחר שדלק (45%), נובל (40%) ורציו (15%) יצאו לביצוע הקידוח ב–2009 בלי שביקשו קודם מרשות ההגבלים פטור מהכרזה על הסדר כובל. פטור כזה ניתן, למשל, לשותפות לפני יציאתן לקידוח תמר.

לטענת דלק ונובל, פטור שכזה לא נדרש בלווייתן בנסיבות ששררו אז בשוק הגז, והמציאות בשטח אינה מבטאת כל פגיעה בתחרות. כמו כן, נטען כי מדובר בקביעה רטרואקטיבית לכאורה שהופכת את עמדת הממונים הקודמים על ההגבלים.

היום תופיע לשימוע קבוצת דלק, שתיוצג על ידי צוות משפטנים בהובלת עו"ד רובי בכר. אחר הצהריים תתייצב לשימוע חברת רציו, שתלווה על ידי הממונה לשעבר על ההגבלים, עו"ד דודי תדמור. לצד גילה, יישבו מול באי כוח חברות הגז יועצה המשפטי של רשות ההגבלים, עו"ד אורי שוורץ והכלכלן הראשי, ד"ר אסף אילת.

צילום: אלבטרוס

לפני שנה הציג גילה הסדר פשרה שגובש בין הצדדים — שלפיו יסתפק במכירת מאגרי כריש ותנין הקטנים כדי לאפשר לדלק ולנובל להמשיך באחזקותיהן הצולבות בתמר ובלווייתן. אך הסדר זה בוטל על ידי גילה בהחלטה דרמטית שקיבל לפני חודש, לאחר שמצא כי לא יביא לפתרון כשלי השוק.

גילה לא הציג עדיין הסדר חלופי שאותו יגיש לאישור בית הדין להגבלים — וציין כי ייוועץ לפני כן עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, כדי להציג, ככל הניתן, חזית רגולטורית אחידה לקראת המהלך.

"יש לחשוף את פרוטוקולי השימוע"

ברקע פתיחת השימוע לשותפות במאגר הגז לווייתן, פנו אתמול התנועה לאיכות השלטון ועמותת אדם טבע ודין אל הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, בבקשה לקבל לידיהן את המסמכים שיוגשו על ידי הצדדים לשימוע, כמו גם את הפרוטוקול שלו. זאת, לאחר שלטענתן נעתרו באחרונה לבקשת הרשות למסור לחברות הגז את מסמכי ההשגות שהן הגישו לקראת ההליך.

"יש לקיים את הליך השימוע לחברת דלק ונובל אנרג'י תחת עינו הפקוחה של הציבור, שלו הזכות והחובה להיות מעורב בסוגיה עקרונית זו. לכן אנו קוראים לרשות לנהל את הליך השימוע בצורה שקופה וגלויה ככל האפשר", כתבו לגילה עוה"ד יעל קריב־טייטלבאום ולי־היא גולדנברג. "יש לזכור — עסקינן במי שהפרו את החוק בצורה גלויה ומזלזלת, תוך קיום הסדר כובל אשר יצר מונופול גז אימתני. במצב דברים זה, יש לפעול ללא פשרות ולאכוף את הדין על החברות המפרות, למען רווחתם של כלל תושבי המדינה", הוסיפו.

בתנועה לאיכות השלטון ובאדם טבע ודין ביקשו "לחזק את ידיו" של גילה לקראת השימוע, אך בה בעת ציינו כי ההחלטה היא "בגדר צעד ראשוני בדרך ארוכה ומפרכת, עד לפירוק מונופול הגז בישראל והבטחת תחרותיות בשוק משמעותי זה".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

האי סנטוריני ביוון.
גלויות הכתובות כאגדות
עם מודרניות

"פעם, בקיץ עוד אפשר היה למצוא טיסה ליוון ב–150 דולר. היום, זה כבר 450"

כרם התימנים. "נהייתה שכונה של אנשים מפונפנים"

"יש מיליונרים מכל העולם שהוקסמו מהשכונה, רוצים כאן נכס - ולא מעניין אותם המחיר"