מונופול הגז יפורק? |

תשובה פנה ללב של גילה; נובל: נפנה לבית משפט בחו"ל

גילה ביטל את ההסדר שאיפשר לדלק ולנובל אנרג'י להמשיך ולהחזיק במאגרי לווייתן ותמר תמורת מכירת מאגרי גז קטנים לצד ג', ושוקל להכריז על הסדר כובל בלווייתן ■ הממונה על ההגבלים יקבל בימים הקרובים החלטה סופית בנושא

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

הממונה על ההגבלים העסקיים פרופ' דיויד גילה ואיש העסקים יצחק תשובה נועדו הערב (ב'), זאת לאחר שהתברר כי גילה בוחן מחדש את הסדר הפשרה שגיבש עם מונופול דלק ונובל אנרג'י. ההחלטה הסופית בנושא תתקבל במהלך הימים הקרובים. במהלך הפגישה ניסה תשובה לשכנע את גילה שלא לבטל את הסדר הפשרה.

במהלך הפגישה הסביר גילה לנציגי דלק ונובל כי לאחר שהתייעץ עם שורת גורמים מקצועיים, הגיע למסקנה שלפיה ההסדר שגיבש עמם לא יביא לתחרות בשוק הגז. לפיכך הודיע על ביטול ההסדר שלפיו יוכלו להמשיך ולהחזיק במאגרי תמר ולוויתן תמורת מכירת מאגרי תנין וכריש הקטנים.

כעת יידרש גילה להכריע אם להסתפק בהכרזת הסדר כובל בלוויתן או לפנות לבית הדין להגבלים עסקיים בבקשה לפצל את המונופול ולחייב את החברות למכור את אחזקותיהן באחד משני המאגרים.

יצחק תשובהצילום: דודו בכר

בתגובה, פנה תשובה אל גילה באופן אישי, ביקש ממנו לשקול היטב את הדברים כדי שלא לגרור את הצדדים למאבק משפטי ממושך ולא לעכב את פיתוח לווייתן. בא כוחה של נובל אנרג'י, לעומת זאת, הקריא בישיבה הודעה מהכתב, ובה הבהיר כי פניית גילה לבית הדין להגבלים עסקיים כדי לפצל את הבעלויות על מאגרי תמר ולווייתן תגרור בתגובה פנייה מצד נובל לערכאות שיפוטיות בישראל ובחו"ל.

מוקדם יותר היום התברר כי גילה בוחן מחדש את הסדר הפשרה שגיבש עם מונופול דלק ונובל אנרג'י, ובמסגרתו התיר לחברות להמשיך ולהחזיק במאגרי הגז הגדולים תמר ולווייתן.

לפי שעה, לא ברור אם בסופה של הבחינה המחודשת ברשות אמנם יבוטל ההסדר, ואם אמנם יפנה גילה בבקשה לפירוק המונופול. לפי הערכות, קבוצת דלק ונובל עשויות להיאבק נגד כל החלטה סופית כזו, שמשמעותה שינוי קיצוני בתוכניות העבודה של חברות הגז וכניסה למערכה משפטית קשה מול מוסדות המדינה.

דיוויד גילהצילום: אוליבייה פיטוסי

מדובר בהפיכת עמדתה של רשות ההגבלים העסקיים בחודשים האחרונים על רקע ביקורת ציבורית ופרלמנטרית קשה. זאת, מאחר שהסדר הפשרה מול מונופול הגז סוכם אף שקבוצת דלק ונובל הוכרזה לפני שלוש שנים על ידי רשות ההגבלים כמונופול - ובכך יונצח למעשה מעמדה. כמו כן, עורר ההסדר תמיהה היות שהגיע לאחר שהרשות הגדירה את החזקת דלק ונובל בלווייתן "הסדר כובל שיש בו חשש לפגיעה בתחרות בענף".

עם זאת, הרשות הודיעה כי תגיש את ההסדר בכל זאת לאישור בית הדין להגבלים עסקיים – ומהלך זה צפוי היה להתרחש בימים הקרובים. בין היתר, נימקה זאת הרשות בחשש להתכתשות משפטית ממושכת שתפגע בלוחות הזמנים לפיתוח לווייתן.

לפי הפשרה שאומצה, דלק ונובל ימכרו לצד ג' את זכויותיהן במאגרי כריש (המכיל כ-50 מיליארד מ"ק גז) ותנין (כ-20 מיליארד מ"ק) - ללא מכסת היצוא של מאגרים אלה (שתועבר ללווייתן) בתמורה לביטול הכרזת הממונה על אחזקתן בלווייתן כהסדר כובל. כך, יוכלו להמשיך להחזיק ב-85% ממניות מאגר הענק (שבו 622 מיליארד מ"ק) וב-67% מהזכויות במאגרי תמר (שבהם כ-300 מיליארד מ"ק נוספים), בתמורה למאגרים "על הנייר", שהיקף הגז הפוטנציאלי בהם מסתכם בכ-8% מכך.

אסדת הקידוח לווייתן ביםצילום: אלבטרוס

רשות ההגבלים לא עמדה בלחץ

ב-2011 חשף TheMarker כי השותפות של שלוש החברות בקידוח לווייתן - דלק, נובל ורציו - לא ביקשה לפני הקידוח פטור מהכרזה על הסדר כובל. פטור כזה נדרש כדי לאפשר להן לשתף פעולה בפיתוח המאגר ובשיווק הגז. דלק ונובל הגישו בקשה כזו עבור פעילותן במאגר תמר, שאושרה ב-2006 על ידי רשות ההגבלים.

הממונה על ההגבלים העסקיים רשאי אמנם לפטור צדדים להסדר כובל מהחובה לקבל את אישור בית הדין לשיתוף הפעולה ביניהן, אך בתנאי שאין בכך כדי לפגוע בתחרות בשוק. השותפות האסטרטגית שהתגבשה בין דלק לנובל אנרג'י, עם זאת, שותפה כיום בכל עתודות הגז הטבעי של ישראל. זאת, כאשר השקעתן במאגר תמר, למשל, עלולה לשלול אינטרס להתחרות במאגר זה באמצעות לווייתן - תוך חשש ליצירת קרטליזציה.

לפיכך, השותפות בלווייתן זומנו על ידי הרשות להליך שימוע, שבו ניסו לשכנע את גילה להימנע מלהכריז על הסדר כובל. השימוע הסתיים במאי 2012, אך גם אחריו המשיכו הצדדים בהתדיינויות, לרבות פגישות אישיות שקיים בעלי דלק יצחק תשובה, עם גילה, ובהן ניסה לשכנע את גילה לא לחייב אותו למכור את חלקו בלווייתן.

בעוד יתר הגורמים המקצועיים והפוליטיים בורחים מעיסוק בסוגיה, נותרה רשות ההגבלים לבדה במערכה מול תשובה ונובל אנרג'י - ולא עמדה בלחץ. בתום שנתיים וחצי של דיונים, הסכים גילה לסגת מהכרזתו על הסדר כובל.

בחודשים האחרונים גונן גילה באדיקות על ההסדר שהגיש. "מבחינה תחרותית, הייתי מעדיף להוציא את דלק ונובל אנרג'י ממאגר לווייתן - אבל אין לי סמכות להוציא אותן פיסית", טען באחת מישיבות ועדת הכלכלה של הכנסת, שהעומד בראשה, ח"כ אבישי ברוורמן (העבודה), דאג כי תשמש במה למתנגדים להסדר.

לדברי גילה, "יצירת תחרות יש מאין" על ידי הוצאת דלק ונובל מלווייתן, היתה גוררת מאבק משפטי של 4-3 שנים לפחות, שלאחריו יידרשו שנתיים נוספות לאיתור רוכש זר. זאת, כשלרוכש יהיה אינטרס להמתין עם עסקת הרכישה ככל הניתן עד לאזילת הגז מתמר - אז יוכל לתפוס את מקום תמר כמונופול גז חדש בשוק. עוד הוסיף גילה כי נדרש לבחון את צרכי המשק לגז נוסף החל ב-2017 - ואת המחיר האלטרנטיבי של המחסור בגז למשק, לנוכח עיכוב בפיתוח לווייתן, תוך הידללות מאגר תמר ויצירת מונופול חדש בלווייתן.

גילה יצא לפיכך לשימוע ציבורי לקראת אישור הסדר הפשרה שהגיש. את ההשגות המשפטיות בשימוע הציבורי הגישו שורה של ארגונים חברתיים, ובהם התנועה לאיכות השלטון, עמותות אדם טבע ודין וישראל יקרה לנו, הפורום הישראלי לאנרגיה, וכן חברי הכנסת שלי יחימוביץ' (העבודה) ומשה גפני (יהדות התורה). זאת, כשההתנגדויות מגובות בחוות משפטיות ומקצועיות שהגישו בין היתר עו"ד גלעד ברנע, הגיאולוג יוסי לנגוצקי (אבי תגליות תמר ודלית) ואף פרופ' מוטי פרי (המתמחה בתורת המשחקים).

במקביל, חשף TheMarker כי אחת החלופות שבחנה בעבר הרשות – מכר של הגז מלווייתן על ידי כל שותפה בנפרד – התממשה לכאורה, אף ששותפות לווייתן טענו כי אינה מתקבלת על הדעת. מדובר במכרז לאספקת גז מלווייתן לקפריסין שאליו ניגשו דלק ורציו בלבד – ללא נובל אנרג'י.

תחילה, נטתה רשות ההגבלים לדחות את השגות הציבור – אך בשבועות האחרונים חל שינוי בעמדתה. ככל הנראה, בעקבות ספקות שצצו באשר לסיכויי ההסדר להצליח. כלומר, באשר לסיכויים כי מאגרי כריש ותנין יירכשו על ידי גורם מתחרה שיביא להוזלת מחירי הגז.

כמו כן, הן המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט, והן יו"ר רשות החשמל, אורית פרקש-הכהן, קראו בשבוע האחרון לממשלה שלא להשלים עם קיומו של מונופול הגז ולהתערב לאלתר בהסדר.

ח"כ יחימוביץ', אמרה אתמול כי: "ההחלטה המקורית של פרופ' גילה, להכשיר את המונופול בתמורה לפיצול שני מאגרים זניחים ממנו, הייתה מקבעת את מונופול הגז ומהווה מכה של ממש גם לתחרות החופשית וגם לצדק החברתי בישראל. אם גילה אכן החליט לחזור בו מהחלטתו הקודמת, מדובר במעשה רגולטורי אמיץ, אחראי ונבון, שמגן בצורה ישירה על האינטרס הציבורי, ונעשה בלא כל תמיכה או גיבוי מצד שרי הממשלה או נתניהו. זהו ניצחון של ממש ויום חג לציבור בישראל".

התנועה לאיכות השלטון הוסיפה: "אם אכן גילה יחליט לפעול לפירוק מונופול הגז, זה יהיה בבחינת נס חנוכה לציבור ובשורה אמיתית לשלטון החוק בישראל".

כתבות מומלצות

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?