חברת החשמל: התחרות תעלה לנו 
3.2 מיליארד שקל בשנה

החברה צופה כי בשנתיים הקרובות יעזבו אותה 70 לקוחות גדולים לטובת יצרני החשמל הפרטי ■ בינתיים, מזג האוויר הנוח הביא לצלילה של 8.4% בביקושים לחשמל לעומת הקיץ שעבר ■ הגז צימצם את עלויות הדלק ב-60%, והחברה סיימה את הרבעון השלישי ברווח של 250 מיליון שקל

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

חברת החשמל צופה אובדן הכנסות של 3.2 מיליארד שקל בשנה החל ב–2015 כתוצאה מהתחרות במשק החשמל. זאת, כתוצאה ממעבר צפוי של 70 מלקוחותיה הגדולים טובת מתחריה בשוק החשמל הפרטי.

להערכת חברת החשמל, שיעור יצרני החשמל הפרטי מסך הייצור במשק יגיע השנה ל–10%, יאמיר ב–2014 ל–19% ויסתכם ב–2015 בכ–23%. כבר ב–2013 עזבו את החברה, וצפויים לעזוב, כ–40 לקוחות גדולים - בעיקר לטובת תחנת הכוח הפרטית OPC של קבוצת החברה לישראל. יתרת הלקוחות יעזבו בתחילת 2014, בעיקר לתחנת הכוח הפרטית דוראד.

למרות תחזית זו, אובדן ההכנסות לא אמור להשפיע בהכרח על רווחיות חברת החשמל - שתהנה במקביל מירידה בהוצאות הדלקים והתפעול. בנוסף, אמורה רשות החשמל להטיל על יצרני החשמל הפרטי תעריפי גיבוי שייגבו מהם בעבור חברת החשמל. יזמי החשמל הפרטי אגב, טוענים כי הקמת תחנות הכוח שלהן זקוק המשק במימונן – דווקא מקל על הנטל הפיננסי של חברת החשמל, ומונע ממנה את הצורך להגדיל את חובה.

ואולם חשש חברת החשמל מאובדן הכנסות הוא שעמד באחרונה בבסיס התערבות אגף החשב הכללי במשרד האוצר בשוק החשמל הפרטי, כשהחליט למנוע מגופים ממשלתיים נוספים להתקשר עם יצרני חשמל פרטי. אלה מציעים כיום לצרכני החשמל הגדולים במשק הנחות של 5%–10% על תעריף חברת החשמל.

יפתח רון־טלצילום: ניר קידר

אלא שבעוד החברה מנסה להצר את צעדי התחרות בענף, ונאבקת במתחריה על חלוקת עוגת ההכנסות – העוגה עצמה מצטמקת. ברבעון השלישי של השנה, הנחשב לרבעון החזק של החברה – בגלל הביקושים הגבוהים יחסית לחשמל בחודשי הקיץ – נרשמה ב-2013 צניחה של 8.4% בצריכת החשמל מחברת החשמל, לעומת גידול של כ–6% ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת 2013 ירדו הביקושים לחשמל במשק ב–5.3%, לעומת גידול של 8.5% בתשעת החודשים הראשונים של 2012. הסיבה לירידה זו נעוצה בעיקר בעונת הקיץ הנוחה יחסית, שלא גררה ביקושים גבוהים לחשמל, וכן בגלל המעבר לאספקת חשמל בידי יצרן חשמל פרטי גדול ראשון (OPC).

הירידה בייצור החשמל – לצד התחלת הזרמת הגז ממאגר תמר באפריל – הפחיתו משמעותית גם את עלויות הדלק הענקיות של חברת החשמל. אלה צללו ברבעון השלישי של 2013 בלא פחות מ–59.15%, שמשמעותם חיסכון של כ–3.8 מיליארד שקל לעומת הרבעון השלישי ב-2012. זאת, בזכות הפחתה של 3.3 מיליארד שקל ברכש סולר, הפחתה של 900 מיליון שקל ברכש המזוט ו–500 מיליון שקל בפחם – לעומת גידול של כ–900 מיליון שקל בלבד ברכש הגז הזול יחסית.

החשמל התייקר, ההכנסות לא נפגעו

על אף הירידה התלולה בביקושים לחשמל, נותרו הכנסות החברה ברבעון השלישי דומות לאלה של הרבעון המקביל – כ–8.5 מיליארד שקל. זאת, הודות להעלאת תעריפי החשמל במשק בשיעור ממוצע של 7.5%. על אף הירידה בעלויות הדלק של החברה, נותר הרווח התפעולי זהה לזה של השנה שעברה – בשל הכרה חשבונאית בכלל הוצאות הדלק העודפות של החברה בשנתיים האחרונות.

את הרבעון סיימה החברה ברווח נקי של 248 מיליון שקל בלבד, לעומת רווח של 692 מיליון שקל ברבעון המקביל. ואולם מתחילת השנה רשמה החברה הפסד נקי של 368 מיליון שקל (תשואה שלילית של 2.3% על ההון), לעומת הפסד של 1.38 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2012.

חברת החשמל חרגה מתחילת השנה בכמיליארד שקל מההוצאות המוכרות לה על ידי רשות החשמל, ושמגובות בתעריף החשמל. זאת, לעומת חריגה של 1.8 מיליארד שקל בהוצאותיה אשתקד. במקביל, צמחו חובות הרשות הפלסטינית לחברה בכמיליארד שקל.

לצד נתונים אלה, שואבת החברה עידוד מנתוניה התזרימיים עם סיום משבר הגז. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 2.52 מיליארד שקל – לעומת תזרים שלילי של 813 מיליון שקל ברבעון המקביל. זה אפשר לחברה לסיים את הרבעון עם יתרות מזומנים של 4.53 מיליארד שקל – מעבר ל"כרית" שחייב דירקטוריון החברה, בסך 3 מיליארד שקל.

למרות השיפור במצבה התזרימי, ממשיכה החבה להפחית את השקעותיה במשק החשמל. תזרים המזומנים לפעילות השקעה מתחילת השנה מוסיף להיות שלילי – 3.6 מיליארד שקל, לעומת תזרים שלילי של 3.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב–2012. סך ההשקעות של החברה ברכוש קבוע ירד מתחילת השנה בכ–18%, והסתכם ב–3.67 מיליארד שקל.

בעוד ההשקעות של החברה מצטמצמות, ההפרשות לקופת הפנסיה של העובדים נמשכות כרגיל. במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2013 הפקידה החברה 647 מיליון שקל בקופה – שמתוכם רק 254 מיליון שקל נלקחו מחשבון הנאמנות הלא חוקי שניהלה, ושאותו נדרשה לרוקן. בחשבון זה נותרו נכון לסוף ספטמבר 1.7 מיליארד שקל, שהוצאתם מעוכבת בגלל התנגדות ועד העובדים ופנייתם לערכאות נגד המהלך. עד סוף 2013, צופה חברת החשמל הזרמה של כ–600 מיליון שקל נוספים לפנסיה.

סך התחייבויות החברה לסוף ספטמבר הסתכם ב–73.7 מיליארד שקל והחוב הפיננסי נטו היה כ–40 מיליארד שקל. היחסים הפיננסיים של החברה הפגינו שיפור לעומת סוף 2012. היחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות (יחס שוטף) גדל מ–98% ל–128%, והיחס המהיר גדל מ–80% ל–117%. שיעור ההון מתוך המאזן נותר 17%.

האוצר הורה להפסיק חריגות שכר – הדו"חות לא תוקנו

על אף דרישת הממונה על השכר במשרד האוצר, קובי אמסלם, להפסיק תשלום תוספות שכר לא חוקיות לעובדי חברת החשמל - נמנעה החברה מלהפחית את מחוייבותה האקטוארית בגין חריגות שכר אלה.

לפני כחודשיים שיגר אמסלם מכתב אל הנהלת החברה ובו הצביע על חמש תוספות שכר ששולמו לאורך השנים לאלפים מעובדי החברה ללא אישור ובניגוד לחוק, בהיקף של 150–300 מיליון שקל בשנה. מדובר בפיצויים מוגדלים ששולמו לעובדים בהסכם מיוחד, אישור שעות נוספות גלובליות לחברי הנהלה, תשלום שעות נוספות שלא לפי ביצוע בפועל, תשלומי אש"ל וכלכלה ביתר וכן "תוספת פיקודית".

אמסלם דרש מהחברה להפסיק את הזרמת הכספים העודפים ולהשיב את התשלומים העודפים שהוזרמו החל ב–2010. בתגובה למכתב פתח ועד העובדים בחברת החשמל בשורת עיצומים, ואילו בית הדין לעבודה גיבה את מחאתם, הורה על הקפאת ההוראה - ועל קיום דיון בנושא רק במארס 2014. בשל כך, החליטה חברת החשמל שלא לעדכן את ההשלכות האקטואריות של הפסקת חריגות השכר, על אף דרישת הממונה, כשאלה אמורות היו לקזז כ–450 מיליון שקל מהמחוייבות שמציינת החברה בספריה.

במקביל, הפחיתה החברה כ–80 מיליון שקל מהמחויבות האקטוארית שרשמה בגין הטבת החשמל חינם ל–5,000 גמלאיה. זאת, בעקבות ביקורת שערך משרד רואי חשבון חיצוני על ההנחות שעמדו בבסיס ההכרה בהטבה לגמלאים. ואולם סכום זה זניח יחסית להיקף העתודה שמתחזקת החברה בעבור הטבת החשמל חינם שניתנת גם לכ–10,000 מעובדיה הפעילים, ומוערכת בכמיליארד שקל.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

האי סנטוריני ביוון.
גלויות הכתובות כאגדות
עם מודרניות

"פעם, בקיץ עוד אפשר היה למצוא טיסה ליוון ב–150 דולר. היום, זה כבר 450"

כרם התימנים. "נהייתה שכונה של אנשים מפונפנים"

"יש מיליונרים מכל העולם שהוקסמו מהשכונה, רוצים כאן נכס - ולא מעניין אותם המחיר"