סילבן שלום: להגדיל ב-20% הגז לשוק המקומי ל-540 מיליארד מ"ק

משרד האנרגיה תומך באיסור על יצוא גז מתמר - אך ההחלטה על כך תתקבל בממשלה

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

<שר האנרגיה והמים, סילבן שלום, הודיע בשבוע שעבר לראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי הוא תומך בשינוי המלצות ועדת יצוא הגז הטבעי ‏(ועדת צמח‏) ובהגדלת כמות הגז שתשוריין לצורכי המשק - על חשבון מכסת הגז ליצוא.

עמדת שלום היא שעל ישראל לשמור לצורכיה העתידיים עתודות בסך 530–540 מיליארד מ"ק ‏(BCM‏) גז - כמות גדולה בכ–20% מזו שעליה המליצה ועדת צמח לשריון בעבור הביקושים החזויים במשק ‏(450 BCM‏). כמו כן, זוהי כמות קרובה לזו שעליה המליצה מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, אלונה שפר־קארו, בחוות דעת המיעוט שצירפה לדו"ח צמח ‏(550 BCM‏) ונמוכה מזו שבה נקב השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ ‏(600 BCM‏).

בפגישה שקיימו שלום ונתניהו בשבוע שעבר, הציג שר האנרגיה לראש הממשלה שלושה מתווים אפשריים כדי להגיע לכמות שריון הגז הנדרשת. המתווים נבדלים זה מזה בשתי סוגיות עיקריות: איסור או היתר לייצא גז ממאגר תמר, וחלוקה שונה של שיעורי היצוא מיתר המאגרים. כך, במקרה של איסור על יצוא מתמר - יישאר פחות או יותר על כנו מנגנון היצוא שנקבע בדו"ח ועדת צמח: 100% יצוא במאגר קטן ‏של עד 25 BCM, 75% במאגר של 
25–100 BCM ועד 50% במאגר לווייתן ‏(או עד 75% במקרה של עסקות swap עם מכסת המאגרים הקטנים‏). במקרה שיותר יצוא מתמר, אך בה בעת תידרש הפחתת המכסה, שיעור היצוא המרבי מיתר המאגרים יידרש לרדת בהתאם.

הדרגים המקצועיים במשרד האנרגיה סבורים כי אין להתיר יצוא גז ממאגר תמר, וזאת משלוש סיבות: ראשית, השותפות בתמר חתמו כבר על חוזים למכירת כ–70% מעתודות הגז מהמאגר - ולכן אינן זקוקות למכסות יצוא כתמריץ לפיתוחו; שנית, המאגר הוחרג לפני שנתיים מכללי חוק מיסוי רווחי נפט ("חוק ששינסקי") ‏וזכה כבר לשורת הטבות מיסוי, כאשר אלה עשויות עוד לגרוע גם מהכנסות המדינה מיצוא הגז מהמאגר, אם יאושר; וסיבה נוספת היא שיש לשמור על תמר כעל מאגר אסטרטגי שיופנה לצורכי המשק בלבד - לנוכח ההערכה כי מרבית הגז האצור במאגר לווייתן יופנה ליצוא.

כמו כן, המצב הנתון כיום כבר אוסר על יצוא מתמר. לנוכח החתימה של שותפות תמר בשנה שעברה על הסכם עקרונות להקמת מתקן צף להנזלת גז וליצוא כ–84 BCM דרך גזפרום הרוסית, הכריז שר האנרגיה לשעבר, עוזי לנדאו, לפני שלושה חודשים על הגז בתמר ככזה הדרוש לצורכי המשק ואסור ביצוא. כלומר, כל החלטה ממשלתית אחרת תידרש בהפיכת הוראתו של לנדאו ובהעלאת נימוקים מקצועיים לכך.

לפי הערכות, המדינה מחזיקה בחוות דעת משפטית שמתירה לה להחריג את תמר מכל החלטה על יצוא. כך או כך, החלטה סופית על איסור יצוא הגז מתמר עשויה לגרור מחלוקת פנימית בין השותפות במאגר. בעוד שישראמקו ואלון גז, המחזיקות כ–33% מהזכויות בו, עשויות לטעון לאפליה פסולה של המאגר ביחס ליתר המאגרים ולתמוך בפנייה לערכאות, הרי שיתר השותפות, דלק ונובל אנרג'י, לא ימהרו לעשות כן, היות שהמשמעות היא גריעת מכסות יצוא מיתר מאגרי הגז, שכמעט כולם בשליטתן.

חופף ליצוא המינימלי

לפני שלושה שבועות הצהיר השר שלום כי בכוונתו להפחית את מכסת היצוא שהתירה ועדת צמח לחברות הגז משיעור של 53% ל–40%. ואולם, מדבריו לא ניתן היה להסיק מה יהיו מכסות היצוא והשריון בפועל. זאת, מכיוון שלא הוברר מאיזה היצע גז בכוונתו לגזור 40% - זה של דו"ח ועדת צמח הסופי ‏(950 BCM‏), זה של דו"ח הביניים ‏(800 BCM‏), זה של סך העתודות המשוערות כיום ‏(900 BCM‏), או מסך העתודות הוודאיות לכאורה ‏המוערך בכ–550 BCM בלבד.

כעת מתברר כי בכוונת שלום להתבסס על סך העתודות המשוערות ‏ולהתיר ליצוא את כמות הגז המינימלית הדרושה כדי להצדיק כלכלית פרויקט יצוא יבשתי נרחב - כ–360 BCM. מכסת מינימום זו מתבססת על הנחה תיאורטית שלפיה יוקמו שני מתקנים יבשתיים גדולים ‏("טריינים"‏) להנזלת כ–7 BCM גז כל אחד בשנה, שעלותם נאמדת ב–10–12 מיליארד דולר.

כדי לממן פרויקטים כאלה, יידרש חוזה יצוא ל–20 שנה - כלומר, של 280 BCM לפחות. בדיוני ועדת צמח טענו חברות הגז כי פרויקט שכזה נדרש בהותרת רזרבה תפעולית של 10% וכי עליו יש להוסיף דלף ‏(אובדן גז‏) משוער של 15% נוספים - מה שיביא את כמות הגז שיש לשריין ליצוא ל–350 BCM.

עם זאת, לנוכח הקשיים הטכניים שבהקמת מתקני ענק מעין אלה, ולאור עלותם הגבוהה - אין כל ודאות שהשותפות במאגר לווייתן יזדקקו להם. הן עשויות לבחור באופציה של יצוא בצינור או במתקני הנזלה צפים, שכמויות הגז שיש למכור כדי לממן את הקמתם עשויות להיות קטנות משמעותית.

סילבן שלום ויצחק תשובה בביקור בקידוח תמרצילום: משה בנימין

ביום חמישי הודיעה לשכת ראש הממשלה כי נתניהו ושלום "עובדים בשיתוף פעולה מלא במטרה להביא לממשלה בקרוב את ההמלצות בנוגע לשימוש בגז הטבעי". בהודעה לא ניתנה התייחסות למתווה שיציג שר האוצר, יאיר לפיד. גם לאחר כמה דיונים שקיים עם אנשי משרדו, לא ברורה עדיין עמדתו של לפיד. זאת, נוכח הקו הנצי שהפגין אגף תקציבים בוועדת צמח, שם קרא להפחית מכמות הגז שתשוריין לטובת המשק - ולמול הצהרתו של לפיד ערב הבחירות, שלפיה "עתודות הגז צריכות להיות מופנות לטובת אזרחי ישראל, לא ליצוא יקר שמשרת רק כמה טייקונים".

הפרוטוקולים שנשכחו תיעדו ויכוח על חישוב היצע הגז

48 שעות לאחר שהתפרסמו הפרוטוקולים של ועדת יצוא הגז ‏(ועדת צמח‏), התברר כי תיעוד שניים מדיוני הוועדה הושמט "בגלל תקלה טכנית", והפרוטוקולים פורסמו באתר באיחור. באחד מהדיונים, עסקו חברי הוועדה בשלוש סוגיות מהותיות: הפיקוח על מחירי הגז הטבעי, יעדי יצוא הגז וחישוב היצע הגז.

בדיון זה, העיר הממונה על חיפושי הנפט במשרד האנרגיה, אלכסנדר ורשבסקי, כי חישובי הוועדה לגבי עתודות הגז של ישראל ‏(כ–800 מיליארד מ"ק בסך הכל‏) התבססו על פוטנציאל גז בהסתברות של 50%. אומדן מחמיר יותר של עתודות הגז, לפי הסתברות של 90% ומעלה להפקת הגז ‏(P1‏), העריך את עתודות המאגרים שהתגלו ב–520 מיליארד מ"ק בלבד. תחשיב שערך לפני שנה TheMarker מצא כי למעשה, על בסיס חישוב שמרני, המליצה ועדת צמח על יצוא 84% מעתודות הגז המוכחות של ישראל, כשהיתרה תספיק לצורכי המשק למשך 10 שנים בלבד. חברי הוועדה היו ערים לעובדה כי שינוי שיטת החישוב של האומדנים עלול להביא לקריסת המודל שבנו בדו"ח הביניים, אך סברו כי הגבלת היצוא במנגנון שמבטיח מעקב רציף על כך שבכל זמן נתון יישאר גז לצורכי המשק למשך 25 שנה, תפתור את הסיכון.

הדיון השני שתמלולו פורסם באיחור, היה חלק מהשימוע הציבורי שניהלה ועדת צמח. הוא תיעד את הופעתם של מתנגדי יצוא הגז - דוגמת חברת דור כימיקלים של גיל דנקנר, המכון הישראלי לתכנון כלכלי והפורום הישראלי לאנרגיה, וכן תומכים ביצוא - מטעם חברת ישראמקו ושותפות החיפושים של בני שטיינמץ.

כתבות מומלצות

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט