רשות החשמל אישרה ההסכם עם תמר בלי להפחית מחיר הגז

חוזה הגז בין חברת החשמל ותמר מוערך בעלות של 10-16 מיליארד דולר ■ רשות החשמל מבטלת את ההצמדה של הסכם הגז - אך לא נוגעת במחיר

איתי טרילניק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
איתי טרילניק

רשות החשמל החליטה היום (ה') לאשר את הסכמי הגז של תמר בכפוף לשינויים במנגנוני ההצמדה ואורך החוזה. כמו כן החליטה הרשות לחייב קיצוץ בחצי הכמות או חצי מטווח הזמן של חוזי הגז של יצרני החשמל הפרטי. הרשות מסרה כי החיסכון לציבור ממהלך זה מוערך בכמיליארד שקל. עם זאת, מחוות דעת שהוגשו לרגולטורים עולה כי ניתן היה להשיג חסכון גבוה הרבה יותר.

חוזה הגז בין חברת החשמל ותמר מוערך בעלות של 10-16 מיליארד דולר, וכולל רכש מינימאלי של 42.5 BCM במשך 15 שנה. בפרט, כולל החוזה רכישת מינימום (Take or Pay) של 3.5 BCM בשנה בחמש השנים הראשונים, ועוד 2.5 BCM בשנים שלאחר מכן. לחברה אופציה להגדלת החוזה עד 99 BCM, ואז תגדל הכמות השנתית ל-5 BCM, לאחר שיונח צינור נוסף להולכת הגז מן המאגרים לישראל. זאת, בשל קיבולת מוגבלת בצינור הקיים, המסוגל להסיע עד כ- 7 BCM גז בשנה.

קידוח תמרצילום: אלבטרוס

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

לשותפות תמר הסכמים נוספים עם יצרני חשמל פרטיים, כגול דליה אנרגיות ואדלטק, אך הסכמי הגז עם התחנות הפרטיות דוראד ו- OPC עדיין לא נחתמו. זאת, בשל קיבולת הצינור המוגבלת, ולמרות כי בניית דוראד ו- OPC צפויה להסתיים כבר ב- 2013. בין היתר, זו הסיבה להכרזה של רשות ההגבלים העסקיים על חוזי הגז של תמר עם יצרני החשמל הפרטיים כעל הסדרים כובלים. ככל הנראה, אופציית הפחתת כמות החוזה בחצי נועדה לפנות מקום בצינור הגז לכל הצרכנים, כולל התעשיינים, עמם עוד לא נחתמו הסכמי גז.

הרשות החליטה שלא להכיר בתוספת למנגנון ההצמדה שנקבעה בחוזה, על פיה תעלה ההצמדה למדד המחירים האמריקאי באחוז נוסף מדי שנה בשמונה השנים הראשונות, ותופחת לאחר מכן באחוז מדי שנה במשך יתרת החוזה. על מנת לפצות את הצרכנים, תובעת הרשות להפחית את ההצמדה למחיר הגז שבאופציית ההרחבה לחוזה, כך שההצמדה באופציה תהיה 30% ממדד המחירים לצרכן האמריקאי. כלומר, חלק ממחיר הגז שתרכוש החברה, אם תחליט לרכוש אותו, יהיה נמוך יותר. כמו כן תובעת רשות החשמל להכניס שתי נקודות יציאה בחוזה, במקום אחת.

בנושא יצרני החשמל הפרטיים, תובעת הרשות לקצץ בחצי את היקף החוזים שלהם, על מנת לאפשר לספקיות גז מתחרות ליהנות מביקוש לגז לכשיחלו לפעול בעתיד. לחלופין, דורשת הרשות לקצץ את משך החוזים בחצי, על מנת לפתוח את השוק לתחרות בשנת 2020. בנוסף יבוטל הסעיף, האוסר על יצרני החשמל הפרטיים למכור עודפי גז לצדדים שלישיים. הרשות מסרה כי החלטותיה אינן גורעות מסמכות ועדת הפיקוח על המחירים, שהחלה בהליך שימוע מטעמה לפיקוח על מחירי הגז.

אישור ההסכם, בתנאים השונים שהוצבו לו, עבר ברוב של שלושה נציגים, יו"ר רשות החשמל אורית פרקש-הכהן ושני נציגי האוצר, אהוד אדירי מאגף התקציבים ומיכל שלמה נציגת הציבור. הצביע נגד נציג משרד האנרגיה והמים דורון אהרן, שטען במכתב לרשות כי ההסכם הנוכחי משקף עלות עודפת של עד 30 מיליארד שקל לציבור. נציג הציבור אופיר בוכניק, שמונה על ידי משרד האנרגיה, נעדר מן הדיון.

אורית פרקש-הכהןצילום: יעל צור

בהודעת הרשות נכתב כי אל לשותפות תמר לפתוח את החוזים הקיימים, אלא להטמיע את השינויים בהסכמים הקיימים. "הרשות חוזרת ומבהירה - וזאת בתיאום עם ועדת הפיקוח על המחירים באוצר - כי אם מונופול תמר יפתח את ההסכמים כתוצאה מהחלטת רשות החשמל ביחס להסכמים, ויגרום לעיכובים או לפגיעה בקידום ההסכמים או יפר את התחייבויותיו למדינה על פי תנאי רשיונו, הרי שהרשות תבחן מחדש את המלצתה ותפנה לוועדה לפיקוח על המחירים באוצר לצורך בחינת הטלת פיקוח על מחירים על מאגר תמר, היא תפנה בנוסף למשרד האנרגיה והמים לצורך הפעלת סמכויות פיקוח חריפות על ספק הגז הטבעי תמר לפי סמכויותיהם לפי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ואף לועדת היצוא על הגז המתנהלת בימים אלה בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה והמים", כך נכתב.

הדיונים ברשות החשמל התקיימו על רקע סערה ציבורית סביב ההסכמים. יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת, ח"כ כרמל שאמה-הכהן, טוען היום כי יש לחשוף את הסכם הגז של שותפות תמר עם חברת החשמל לביקורת ציבורית.

המחיר יוכפל, הציבור ישלם

זאת, בהמשך לחשיפת TheMarker אודות חוות הדעת שהוגשה לרגולטורים, ובה צויין כי ניתן להגיע למחיר מפוקח של 3 דולר ליחידת אנרגייה (מיליון BTU) תוך שמירה על רווחיות נאותה לספקיות הגז. זאת לעומת מחיר בסיס של 5.04 דולר למיליון BTU, שנקבע בחוזה שבין חברת החשמל לתמר, כאשר סכום ההפרשים המהוון מגיע לכ-30 מיליארד שקל. "מיליוני צרכני החשמל בישראל הם שישלמו ביוקר, במשך שנים ארוכות בחשבון החשמל, על כל טעות או גמישות יתר בהחלטת רשות החשמל", מסר שאמה.

"מה שמונח להכרעה על שולחן רשות החשמל זה לא רק ההסכם בין חברת החשמל לשותפות תמר, אלא גם השורה התחתונה בעשרות מיליוני חשבונות חשמל שיישלחו לציבור במשך כל שנות קיום ההסכם", אמר שאמה. "ועדת הכלכלה, בהמשך לישיבותיה הקודמות בנושא, חייבת להמשיך לעקוב מקרוב אחר העניין. אין יותר הצדקה לסודיות המחקרים והדוחות שבוצעו בעניין - בישיבה הקרובה נבקש לחשוף ולהציג את כולם, על כל פסיק שבהם".

בשבועות האחרונים נערכו דיונים נוספים בכנסת בנושא חוזה הגז. בדיון שנערך לפני כשלושה שבועות חשף שאמה כי נודע לו על חווות דעת שהוגשה לרשות החשמל, ועל פיה ניתן היה להוזיל את מחיר הגז בכ-20%. "יש לפתוח את החוזה, ולהניח במקביל את אופציית הפיקוח על מחיר הגז עד לכניסת המתחרים לשוק. מול מונופול חברת החשמל ניצב מונופול הגז של תמר - ועולה חשש שמי שמשלם על כך הוא הציבור", אמר אז שאמה.

מהדיון נעדר רו"ח אופיר בוכניק, נציג הציבור במליאת הרשות, שמונה על ידי שר האנרגיה והמים. כככל הנראה, ביקש בוכניק לדחות את הדיון החריג לשבוע הבא, בשל מחוייבויות קודמות. בוכניק טען כי יש לאפשר את נוכחות כל חברי המליאה בדיון החשוב, אך בקשתו נדחתה.

גם יו"ר האופוזיציה, ח"כ שלי יחימוביץ', התייחסה לחוזה הגז ואמרה כי "מנתונים שונים שהגיעו לידי עולה כי מחיר הגז הנקוב בהסכמים הוא מחיר מופקע, אשר אינו משקף את עלות הפקתו, אלא את העובדה כי שותפות תמר, שהיא מונופול מובהק בתחום זה, מנצלת באופן ציני את מצב החירום במשק החשמל לטובת הגדלת רווחיה, וכן כי "איני רואה כל סיבה מדוע לא יפורסמו ההסכמים לציבור, כשמדובר בעסקה שבה קונה חברת החשמל, שהיא כזכור חברה ממשלתית בבעלות אזרחי ישראל, גז טבעי בשם ועבור הציבור".

עוד אמרה יחימוביץ' כי "אני קוראת לרשות החשמל שלא לאשר את ההסכמים במחטף מבלי שהובאו במלואם לידיעת הציבור. אישור ההסכם יביא לעלייה דרמטית בתעריף החשמל והציבור ישלם את המחיר. על הממשלה להכריז על שותפות תמר כמנופול ולפקח על מחירי הגז לייצור חשמל".

חברת החשמל מסרה כי תלמד את החלטת הרשות ותכבד אותה.

"פורום פעולה אזרחית" פירסם מוקדם יותר היום קריאה לציבור, לפנות לחברי הממשלה והנהלת רשות החשמל ולמחות על תנאי הסכם הגז. אחד ממייסדי הפורום, ח"כ לשעבר הרב מיכאל מלכיאור, מסר כי "הסכם תמר וחברת החשמל הוא איוולת וטיפשות שיגזלו מהציבור סכומי עתק - שצריך ואפשר להשקיע בחנוך ורווחה. שוב מנסים - בדלתיים סגורות והרחק מעיני הציבור - להחיות את שיטת השקשוקה. המדינה חייבת להתערב עכשיו. "תמר" היא מונופול וחייבים להכריז עליה ככזו, כולל הטלת פיקוח על מחיר הגז, עד אשר תהיה תחרות אמיתית בענף - לפני שיהיה מאוחר - והציבור ישלם מיליארדי דולרים על כך".

כתבות מומלצות

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט