אורה קורן
חיפה כימיקלים
מפעל חיפה כימיקליםצילום: חגי פריד
אורה קורן