אורה קורן

הממונה על רשות התחרות, מיכל הלפרין, אישרה היום (ד') את עסקת רכישת צינור EMG על ידי מונופול הגז, דלק ונובל - בכפוף לשלושה תנאים. החברות מתכננות להשתמש בצינור ליצוא גז למצרים לאחר שחתמו על עסקת יצוא עם דולפינוס המצרית, בהיקף של 15 מיליארד דולר למשך עשר שנים, עם אופציה לעשור נוסף.

התנאים שהציבה רשות התחרות לעסקה כוללים התחייבות לביצוע עסקות החלף (Swap). במסגרת זו, אם לקוח ישראלי יחתום על עסקת יבוא גז מספק מצרי, דלק ונובל יספקו לו את הגז ואילו הספק המצרי יעביר כמות זהה של גז ללקוח שלהן במצרים, לדולפינוס. תנאי זה נועד להפיג חשש שרכישת הצינור נועדה לחסום יבוא.

ברשות התחרות ציינו כי התנאי מונע מדלק ונובל לפגוע ביבוא גז טבעי לישראל באמצעות אחזקתן בצינור הגז. יתר על כן טענו כי התנאי אף מקל על יבואן פוטנציאלי לייבא גז לישראל מאחר שהאפשרות להחליף גז חוסכת, בין היתר, את עלויות השמשת הצינור והשימוש בו.

בנוסף, בעלי הצינור יחויבו להוליך גז טבעי גם עבור מאגרים אחרים על בסיס מקום פנוי (Open Access). לא ברור אם נפח הצינור יאפשר זאת לאור הכוונה של המונופול להזרים בצינור כמויות גדולות של גז ברציפות. למרות זאת, ברשות התחרות אמרו כי אפשרות זו עשויה לתמרץ שחקנים חדשים להיכנס לשוק חיפוש הגז הטבעי, וכך לעודד תחרות בין מאגרי הגז בישראל.

בנוסף, הממונה חייבה את הצדדים להביא בפניה את הסכם ההפעלה של הצינור לבחינה מחודשת בעוד 10 שנים לקראת הדיון בהארכתו לעשור נוסף.

חיסרון מהותי באישור הוא העדר הבהרה מפורשת ולפיה הרשות תתייחס בחומרה יתרה למקרה של הפרת תנאי ההסכם, כיוון שמדובר בעסקה שמעלה חששות תחרותיים כבדים. בדיוניה עם גופים שונים לקראת ההחלטה התבקשה הרשות להבהיר כי תשקול במקרה של הפרה חמורה את ביטול ההיתר. כיוון שהתנאים לעסקה לובנו גם עם משרד עו''ד אגמון המייצג את דלק ונובל, סביר להניח שהתנגדותו היתה בין הגורמים המרכזיים לביטול הסנקציה הספציפית הזו ולביטול כל איזכור לסנקציות באישור.

אחת הסנקציות שנדונו ברשות היתה ביטול ההיתר במקרה של הפרת התנאים וחיוב המוכר לרכוש בחזרה את הצינור. כיוון שהתנאים לעסקה לובנו עם משרד עו''ד אגמון המייצג את דלק ונובל, סביר להניח שהתנגדותו היתה בין הגורמים המרכזיים לביטול הסנקציה הספציפית הזו ולביטול כל איזכור לסנקציות באישור.

צילום:

ברשות התחרות מסרו בתגובה כי "על סנקציות מחליטים בהתאם להפרה ובשיקול דעת. אנחנו לא קובעים אותן מראש, אבל יש לנו כלים ולא נהסס להשתמש בהם, כפי שכבר עשינו בעבר".

בהעדר התייחסות מחמירה לאישור שניתן למונופול, הרשות הופכת את התנאים לכמעט לחסרי שיניים. הטענה שבעתיד, אם תהיה הפרה, היא תשקול את צעדיה - אינה מרתיעה במיוחד. כידוע, דיוני הרשות נמשכים זמן רב כיוון שהם כוללים תהליך איסוף נתונים שלא פעם מתמשך אם הגורם הנבדק מסרב לספק נתונים, בדיקת הנתונים והסקת מסקנות. לעתים נדרשים חודשים כדי לבצע בדיקה או חקירה. אם יבואן לא מקבל גז בגלל הפרת ההסכם, הוא לא יוכל להמתין חודשים עד שהרשות תקבל החלטה. וגם אז לא בטוח שהצעדים שתנקוט הרשות יהיו מספקים, כך שיפצו אותו וירתיעו את מונופול הגז מחזרה על ההפרה.

EMG היא הבעלים של צינור להולכת גז טבעי המחבר בין אל עריש שבמצרים לאשקלון. החל משנת 2012 הצינור אינו נמצא בשימוש בשל אירועים ביטחוניים שהובילו לפיצוצו בכמה אתרים.

דלק, נובל וחברה בבעלות ממשלת מצרים מבקשות לרכוש 39% מהון המניות של EMG וכן לקבל זכויות להפעלת הצינור לתקופה של 10 שנים עם אופציה להארכה ב-10 שנים נוספות. רכישת הצינור נועדה לאפשר אספקה סדירה של גז מלוויתן ותמר למצרים במסגרת ההסכמים שחתמו השותפות במאגרים עם לקוחות במצרים. בימים האחרונים דנים הצדדים בתיקון ההסכם לאחר שהתברר כי העסקה תתממש רק ממאגר לוויתן החל מסוף 2019.

אין היתכנות ליבוא גז ממצרים לישראל בטווח הקרוב

מרשות התחרות נמסר כי "בתום בדיקה מעמיקה, החליטה הממונה להתנות את אישור העסקה בתנאים שיבטיחו כי לא ייחסם יבוא גז עתידי ממצרים וכי מאגרים ישראליים שאינם של דלק ונובל יוכלו אף הם לייצא גז למצרים באמצעות הצינור".

ברקע להחלטה ציינו ברשות כי בחינת המיזוג העלתה שאין היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בטווח הנראה לעין, ועל כן לא עולה חשש שדלק ונובל ימנעו באמצעות העסקה יבוא גז טבעי ממצרים לישראל. עם זאת, לאור העובדה שמדובר בהסכם לשנים רבות קדימה ואין לרשות יכולת לחזות שינויים גיאופוליטיים או כלכליים שישפיעו על היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בעתיד, הוסכמו התנאים שיבטיחו היתכנות ליבוא גז ממצרים לישראל ככל שאכן תהיה אפשרות כזו.

יצחק תשובה, בעל השליטה בדלקצילום: דודו בכר

בהודעתה ציינה רשות התחרות, כי הממונה בחנה טענות שהועלו בפניה, שלפיהן מטרת העסקה לרכישת צינור הגז היא לחסום אפשרות ליבוא של גז מצרי לישראל על מנת לשמר את כח השוק של דלק ונובל במכירת גז טבעי לישראל. הממונה מצאה שאין יסוד לחשש זה בעיקר מן הטעמים הבאים:

ראשית, ראיות שהובאו בפני הממונה מלמדות כי עסקת רכישת צינור הגז נועדה בראש ובראשונה לשרת עסקה גדולה בהיקפה של יצוא גז ממאגרי לוויתן ותמר למצרים.

שנית, בדיקות שערכה הממונה הראו שאין היתכנות ליבוא גז ממצרים בטווח הנראה לעין. במצרים קיים מחסור בגז וקיים ספק ממשי אם ממשלת מצרים תאפשר יבוא גז לישראל.

שלישית, אם בעתיד יבקש גורם במצרים לייצא גז ממצרים לישראל, יש באפשרותו להקים צינור חדש וחלופי.

מקורות ברשות אמרו כי עמדת הרשות בהקשר זה מתבססת על שיחות עם נציג מצרי, אנשי משרד האנרגיה שלחצו לאישור העסקה, לקוחות ישראלים של גז טבעי שניסו לבדוק אפשרות יבוא ועל ניתוחים כלכליים של גורמים שאינם קשורים לעסקה שבדקו תחזיות לביקושים ואספקה של גז במצרים. אלה הראו כי יש צפי למחסור בגז במצרים. הבדיקות לא התייחסו לעובדה שלמרות המחסור מצרים מייצאת גז לירדן.

לאחר אישור רשות התחרות, נדרשות החברות לקבל רשיון מפורט ממשרד האנרגיה ולהמתין לאישור ועדת הרכוזיות, שצפויה לאשר אותו. החברות יכולות לערער לבית הדין להגבלים על תנאי האישור, שלא גובשו בהסכמה למרות התייעצות ממושכת עם נציגי דלק ונובל.

עו"ד לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, אמרה בתגובה כי "מצער מאוד שהממונה איפשרה למונופול הגז, הגובה כיום מחיר מונופוליסטי גבוה מהציבור, להשתלט לגמרי על הפתח היחידי לתחרות בו. כמה מהר נשכח כי אך לפני שנים אחדות מילא הגז הטבעי המצרי תפקיד תחרותי ראשון במעלה במשק הישראלי, ומחיר הגז היה חצי ממחירו היום. לאור העובדה שמצרים מייצאת כיום גז טבעי למדינות אחרות, החלטה נכונה היתה מונעת השתלטות ומאפשרת לכל היותר שימוש זמני, עד להיווצרות ההזדמנות ליבוא ממצרים. התנאים שקבעה הממונה חלשים וחסרי שיניים, ואין בהם להבטיח תחרות אמיתית. נשקול את צעדינו בהתאם".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker