אורה קורן
יו"ר חברת החשמל, יפתח רון-טל
יו"ר חברת החשמל, יפתח רון-טל
אורה קורן