אורה קורן
בתי הזיקוק בחיפה. עיר גדושת אגזוז ומפעלי תעשייה
בתי הזיקוק בחיפה. עיר גדושת אגזוז ומפעלי תעשייהצילום: Yoray Liberman / Getty Images IL
אורה קורן

על סדר היום